FSC-netværk for data

Medlemmer af FSC Danmark har mulighed for at melde sig ind i dette netværk for at videndele og arbejde i dybden med nuværende og på sigt lovpligtige data inden for ESG generelt men med en naturlig vægt på træ og skovbaseret materiale.

Netværket vil være en platform for samarbejde mellem FSC Danmark og danske virksomheder med inddragelse af relevante eksperter med fokus på data-mapping og prioritering.

 

 

Netværk

Om netværket

FSC Danmark faciliterer netværket i samarbejde med relevante eksperter. Vi har ikke de endelige svar, men vil i samarbejde med virksomheder og organisationer i netværket udvikle en platform for vidensdeling og herigennem belyse de særligt udfordrende konkrete problemstillinger, som vores medlemmer står med udfra spørgsmål som: Hvilke datapunkter mangler I, og hvor er det svært at skaffe data? Hvordan formidles data igennem værdikæderne og hvordan kontrolleres og verificeres deres validitet? Hvordan kan FSC supportere vores medlemmer globalt i deres arbejde med compliance og datakrav?

Kriterier for deltagelse

Netværket er oplagt for dig, der sidder med strategisk og/eller udvikling og praktisk implementering af processer og formater ift. dataindsamling og dataystemer i virksomheden.

Maks. én person pr. virksomhed/organisation.

Netværksmøder

Netværket mødes 3 – 4 gange om året. I 2024 mødes netværket på følgende datoer:         

23. april (afholdt): Webinar om FSC's arbejde med- og position ift. brug af data til beregning af miljøpåvirkning af certificeret træ kontra ikke-certificeret træ.

30. maj (afholdt): En indflyvning til lovgivning, datakilder og platforme (første fysiske møde i netværket)

19. september: Lovgivning, datakilder og platforme vol.2 
Lynfabrikken i Aarhus, Vestergade 49B, 8000 Aarhus C. 

5. december: Bliv klar til rapportering og impact-beregning