Find certificeringsorganer

Da vi følger armslængdeprincippet, er det ikke FSC-organisationen selv, der udsteder og kontrollerer FSC-certifikater. Det gør FSC-godkendte tredjeparts certificeringsorganer. I Danmark er der pt. fem godkendte certificeringsorganer, som I kan kontakte for at få et tilbud på FSC-certificering. Mindre virksomheder og skovejendomme har mulighed for at blive certificeret gennem en gruppecertificering, hvor en gruppeadministrator står for kontrollen og udstedelsen af certifikatet.

Find certificeringsorganer

Liste over certificeringsorganer

Nedenfor kan du se, hvilke certificeringsorganer i Danmark der tilbyder FSC FM/CoC-certificering (certificering af skove) og FSC CoC-certificering (certificering af virksomheder). Du kan finde en liste over alle godkendte certificeringsorganer her og her


Du har også mulighed for at blive certificeret gennem et gruppecertifikat.

  • Læs om FSC-CoC-certificering gennem et gruppecertifikat her (for virksomheder med højst 15 fuldtidsansatte (samlet set)).
  • Læs om skovcertificering gennem et gruppecertifikat her.

FM/CoC- (skovcertificering) og CoC-certificering

Bureau Veritas Certification (BV)
www.bureauveritas.dk
Kontakt: Sezer Adelsson
Tlf.: +46 31 60 65 71
Mobil: +46 72 856 05 17
Mail: sezer.adelsson@bureauveritas.com

Control Union Danmark (CU)
www.certifications.controlunion.com/en
Kontakt: Anne Bach
Tlf.: +45 92926626
Mail: apbach@controlunion.com

Preferred by Nature - Denmark ApS (tidligere NEPCon Certificering ApS) (NC)
www.preferredbynature.org
Kontakt: Kent Skovgaard
Tlf.: 31 56 59 27
Mail: kskovgaard@preferredbynature.org

WSP Danmark / Soil Association Certification Ltd. (SA)
www.wsp.com/da-DK/ydelser/certificering
Kontakt: Karina Kitnæs
Tlf.: 20 11 95 82
Mail: Karina.Kitnaes@wsp.com

CoC-certificering

DNV GL (DNV)
www.dnvgl.dk
Kontakt: Kåre Appel Weng
Tlf.: 39 45 48 00
Mail: Kare.Weng@dnvgl.com

Mere information

FSC bidrager til 14 ud af 17 verdensmål

Der er flere gode grunde til at blive FSC-certificeret! En FSC-certificering er ikke bare et certifikat. Det er troværdig dokumentation, som efterspørges af kunder og forbrugere i stigende grad, det skaber stolthed blandt medarbejderne og giver værdi til din organisations markedsføring, salg og CSR-arbejde. Og så bidrager FSC til 14 ud af 17 FN-verdensmål.

FSC-sporbarhedscertificering

Ønsker din organisation at sælge produkter af skovbaserede materialer videre som FSC via salgsdokumenter, at kunne mærke dem med jeres eget FSC-mærke eller producere/ændre produkter, der skal sælges videre som FSC? Så skal I have en FSC-sporbarhedscertificering (CoC). Det giver jer også mulighed for at bruge FSC’s logo og mærker i markedsføring.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til FSC-sporbarhedscertificering.

FSC-projektcertificering

Er din organisation ansvarlig for et bygge-, renoverings- eller anlægsprojekt, hvori der indgår træbaserede byggematerialer? Så er det værd at undersøge, om I skal have en FSC-projektcertificering. Det giver jer mulighed for at dokumentere, at I bruger byggematerialer af ansvarligt træ og markedsføre det over for omverdenen.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til projektcertificering.

Dokumenter din bæredygtige drift med FSC

Ønsker du som skovejer at sælge og markedsføre dit træ som FSC-certificeret skal du have FSC-skovcertificering - også kaldet ”FSC Forest Management (FM) certification” – hvormed du viser, at din skov lever op til FSC’s anerkendte principper for bæredygtig skovforvaltning.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til skovcertificering.

FSC Controlled Wood

Virksomheder kan bruge træ fra ikke-FSC-certificerede skove i FSC MIX-produkter og til videresalg af FSC Controlled Wood, hvis træet lever op til FSC’s Controlled Wood-krav. Det kræver, at skoven, hvorfra træet kommer, er Controlled Wood-certificeret eller, at træet er underlagt en tredjepartsgodkendt Controlled Wood-risikovurdering hos en FSC-certificeret virksomhed.

Hjælp til certificering

Certificeringsorganet, som kontrollerer, at din organisation lever op til FSC’s certificeringskrav, må og kan ikke hjælpe dig med at udvikle certificeringsprocedurer og implementere dem i din virksomhed. Dvs. klargøre din organisation til certificering. Hvis I har brug for hjælp, så kan I kontakte en konsulent eller få hjælp fra FSC Danmark. FSC Danmark vedligeholder en liste over konsulenter, som kan hjælpe, og som du kan finde på denne side. Hvis I bliver certificeret gennem et gruppecertifikat, får du automatisk hjælp.

FSC-certificering

35 skovejendomme og over 1000 danske virksomheder/enheder er FSC-certificerede i dag. FSC-certificering er en sikkerhed og giver dokumentation for, at vi bruger vores skove en ansvarlig måde. Med FSC bidrager både skovejere og virksomheder til at sikre sunde skove, der er fulde af liv, til gavn for nuværende og fremtidige generationer.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til certificering.