Den mest troværdige certificering

Når man vælger en ekstern mærknings- og certificeringsordning, er det essentielt, at den er troværdig og robust. En bred skare af interessenter skal inddrages og have medbestemmelse, når kriterierne bag ordningen fastsættes eller opdateres. Ordningen skal også sikre, at det stærkest mulige kontrolsystem er sat op for at sikre, at kravene bag standarden overholdes år efter år.

FSC - en robust certificering

Scorer højt i WWF-undersøgelse

FSC er verdens mest troværdige og robuste certificering til skovbrug.

Sådan konkluderer WWF Verdensnaturfonden i deres vurdering og benchmark af certificeringsordninger.

Igen og igen scorer FSC højest blandt lignende ordninger, når det gælder kriterier som troværdighed, gennemsigtighed og certificeringens robusthed og kontrol. Det gør vi, fordi vi har alle interessenter med ombord, og fordi vi er åbne – også når der sker fejl. F.eks. ligger alle auditrapporter fra kontrolbesøg i certificerede skove tilgængelige i vores certifikatdatabase.

Høj forbrugertillid

FSC er den mest kendte og troværdige ordning til ansvarlig skovbrug

Netop den store vægt kontrol og gennemsigtighed vinder genklang hos forbrugerne globalt. Igen i 2021 udtrykker de størst tillid til, at FSC er det mærke, der bedst kan beskytte verdens skove. Også her ligger FSC foran andre certificeringsordninger og markant foran virksomheders og regeringers egne initiativer. Resultatet kom i en undersøgelse foretaget af GlobeScan vegne af FSC og indeholder svar fra 12.000 forbrugere tværs af kloden

Undersøgelse viser høj tillid til FSC-mærket

Se hele undersøgelsens opsummeringer i FSC Consumer Insights Report 2021, som du kan downloade her, og nedenstående webinar, hvor undersøgelsens resultater præsenteres. 

FSC giver mest værdi på markedet

Den høje troværdighed og det høje kendskab fra forbrugere og virksomheder gør også, at FSC er den certificerings- og mærkningsordning indenfor ansvarligt skovbrug, det giver størst udbytte for virksomheder at investere i. Jakob Zeuthen og Lars Ludvigsen har udgivet bogen ”Mærk din forretning”, hvor FSC ud af 51 uvildigt analyserede miljømærker indtager en flot tredjeplads ud fra kriterierne markedsværdi og troværdighed. Bogen er et værktøj til virksomheder, som gerne vil vide mere om værdien og troværdigheden bag mærkerne.

FSC scorer højt i bogen "Mærk din forretning"

 

Mere information

FSC's opbygning og struktur

FSC har en unik demokratisk opbygning som organisation og et finmasket kontrolsystem, som gør FSC til en stærk samarbejdspartner og et robust certificeringssystem.

FSC's indsats har global effekt

FSC er en global certificeringsordning, og selvom man måske producerer eller køber produkter lavet af træ fra Danmark, har efterspørgsel på FSC en global effekt. Når man køber FSC-certificerede produkter, er man nemlig med til at støtte FSC’s arbejde for at skabe en bæredygtig udvikling i verdens skove med særligt fokus på verdens mest udsatte skovområder.

FSC nyder stor og bred opbakning

FSC-mærket er som det eneste af sin slags skabt af både miljøorganisationer, sociale organisationer og virksomheder i et lige og demokratisk fællesskab. Det er helt afgørende for vores mission om at sikre ansvarligt drevne skove for nuværende og kommende generationer.

FSC og mennesker

FSC Danmark modtager ofte spørgsmål om, hvad forskellene er på FSC og andre ordninger til certificering af ansvarlig skovdrift. Nedenfor er en liste over de karakteristika og krav, som adskiller FSC fra andre ordninger med samme formål.

Et stærkt FSC for fremtiden

FSC er den certificeringsordning i verden, som forbrugere og virksomheder har mest tillid til. Det er vi, fordi vi tager vores integritet og kvaliteten i vores løsninger meget seriøst. Hvis vi gerne vil blive ved med at nyde den tillid, skal vi blive ved med at udvikle nye løsninger og bruge den nyeste teknologi til at gøre certificering nemmere, mere sikker og billigere. Men vi skal også arbejde hårdt og fokuseret på, at vores mærke ikke misbruges, og at man nemt kan klage og blive taget seriøst, hvis man oplever ting, der er, som de ikke bør være. Har du spørgsmål eller feedback til emnet, så kontakt os gerne. 

Hvad gør FSC unik?

FSC var den allerførste pioner indenfor certificering af skov og har mere end 25 års erfaring med ansvarlig skovdrift. Udover at være den ældste certificeringsordning er vi også den mest ambitiøse og i naturlig forlængelse deraf også den ordning, som nyder størst tillid fra forbrugere, NGO'er og virksomheder verden over.