Skovcertificering (FM)

Ønsker du som skovejer at sælge og markedsføre dit træ som FSC-certificeret skal du have FSC-skovcertificering - også kaldet ”FSC Forest Management (FM) certification” – hvormed du viser, at din skov lever op til FSC’s anerkendte principper for bæredygtig skovforvaltning.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til skovcertificering.

FSC Danmark
Dokumenter din bæredygtige drift med FSC

Hvorfor blive FSC-certificeret?

Vil du have bevis og tredjepartsdokumentation for din omhyggelige og langsigtede skovforvaltning? Så er FSC-skovcertificering måske noget for dig.

FSC-skovcertificering, kan opnås af skovejere eller -forpagtere, hvis skovforvaltning lever op til FSC’s principper og kriterier. Med en FSC-skovcertificering får du adgang til flere markeder og en unik position i markedet.

Som FSC-certificeret skovejer har man en række fordele. Eksempelvis dokumenterer du din bæredygtige skovdrift og biodiversitetshensyn over for kunder og lokalområdet. Samtidig lever du op til de stigende krav om FSC-certificeret træ i træindustrien.

Hvor meget skov er FSC-certificeret?

159 mio. ha. skov er FSC-certificeret globalt (tal fra april 2024). Det FSC-certificerede skovareal i Danmark er ca. 230.568 ha inkl. et lysåbent areal på ca. 87.000 ha inkluderet i Naturstyrelsens FSC-skovcertifikat. Læs mere om FSC i tal her.

FSC-skovcertificering

 

Hvem er certificeret i Danmark?

Du kan søge efter FSC-certifikater for skovejendomme i Danmark via FSC's internationale database info.fsc.org (Certificate Search). Her vælger du "Denmark" (Country Or Area) og "FM/COC" (anden rullemenu ved Certificate Code) og klikker "Search". Ved at klikke på den enkelte certifikatkode fra resultatlisten kan du se information vedrørende skovejendommens adresse, areal, auditrapporter m.m.

I Danmark har vi 35 FSC-certificerede danske skovejendomme fordelt på på fem certifikater, heraf tre skovgruppecertifikater (HedeDanmark, De Danske Skovdyrkerforeninger og Haderup Skovservice).

FSC-certificerede skovejendomme i Danmark


 

Hvilken standard skal skovejendommen certificeres efter?

FSC-certificerede skove certificeres efter nationalt tilpassede FSC-standarder, som er baseret på FSC's internationale principper og kriterier for bæredygtig skovforvaltning. Hvert land har således sin egen standard, og i Danmark har vi den danske FSC-skovstandard (FSC-STD-DNK-02-2018), som er udviklet i et samarbejde mellem skovejere, industrien, grønne organisationer og sociale organisationer og godkendt af FSC International. FSC-skovstandarden er altså ikke en standard, der alene skal sikre naturbeskyttelse, gode arbejdsvilkår eller øget produktion, men i stedet et kompromis mellem miljø-, sociale og økonomiske interesser. 

Du kan læse mere om, hvordan den danske FSC-skovstandard er udviklet her.
 

Den danske FSC-skovstandard

 

Individuel skovcertificering eller gruppecertificering

Din skovejendom kan blive certificeret individuelt eller gennem et gruppecertifikat.
 

Individuel skovcertificering: For at opnå individuel skovcertificering skal du kontakte et FSC-godkendt certificeringsorgan. Certificeringsorganet vil foretage en inspektion af din skovejendom med udgangspunkt i den danske FSC-standard og udarbejde en certificeringsrapport. Der udstedes efterfølgende et FSC-certifikat til din ejendom, hvorefter du kan sælge dit træ med FSC-betegnelsen FSC 100% til dine kunder. Herefter vil der være et årligt audit af din skovejendom.

Du kan finde en liste over certificeringsorganer her.
 

Gruppecertificering: Det er muligt at blive FSC-certificereret gennem et gruppecertifikat, som en selvstændig virksomhed er ansvarlig for, og det vil for mange være det nemmeste. I dette tilfælde er det administratoren/lederen af certifikatet, der auditerer din skovejendom, og udsteder certifikatet, så du kan sælge dit træ som FSC 100% og dermed dokumentere bæredygtigt træ over for dine kunder.

Du kan finde mere information om gruppecertificering og en liste over gruppeadministratorer her.
 

Læs mere om processen for at blive FSC-certificeret her.
Du kan læse mere om certificeringskravene her.

I 2021 afholdt FSC Danmark en workshop om bl.a. certificeringsforberedende aktiviteter i Ramten Skov. Du kan finde pæsentationer, gode råd, fakta og vejledninger om skovcertificering i Danmark fra workshoppen på denne side.

Certificeringsmuligheder

 

Certificeringsomkostninger

De eksterne omkostningerne i forbindelse FSC-skovcertificering, som vedrører auditeringen af din skovejendom og kontrollen af dit skovcertifikat, afhænger af flere forhold som eksempelvis skovens størrelse. Det er vanskeligt at generalisere, og du bør kontakte et eller flere certificeringsorganer eller gruppeadministratorer for at få et prisestimat. Omkostningerne kan reduceres, hvis du bliver certificeret gennem en gruppeadministrator / gruppecertificering.
 

Certificeringsafgift
Udover certificeringsudgiften til et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator, opkræves der en årlig certificeringsafgift fra FSC International. FSC International bruger midlerne herfra til at vedligeholde, forbedre og udvikle FSC-standarderne, udbrede certificering og andre aktiviteter. Afgiften afhænger blandt andet af skovtype, og nedenfor kan du se en tabel over de forskellige afgifter. Eksempelvis skal en dansk skovejer med et skovareal på 1.200 ha betale en årlig afgift på ca. 33 kr. Læs mere i politikken for "Administrationsafgift For Certificering".

Bemærk: Langt de fleste danske skovejendomme skal slet ikke betale nogen afgift, da de er under 1.000 ha, og dermed er i SLIMF-kategorien.

Skovforvaltningskategori Rate pr. hektar
SLIMF (< 1000 ha.) 0
Commmunity-skovbrug 0
Særligt beskyttede skove $ 0.0001
Tropiske skove $ 0.0020
Boreale skove $ 0.0035
Tempererede skove $ 0.0045
Plantageskove $ 0.0200

FSC-godkendte økosystemtjenester

Med FSC’s “Ecosystem Services Procedure” har skovejere et værktøj til at dokumentere og kommunikere de økosystemtjenester, som skovejerens forvaltning har en dokumenteret positiv indvirkning på, eksempelvis biodiversitet, kulstof eller vand. Det kan øge skovens værdi – også økonomisk – fordi virksomheder, der gerne vil bidrage til at bevare økosystemtjenester, kan betale skovejeren for den dokumenterede positive effekt.

Standarder og dokumenter

Standard for FSC-skovcertificering i Danmark (FSC-STD-DNK-02-2018) (DA)
PDF, Størrelse: 1.24MB
Certificeringskrav for skove på 250 ha eller derunder (DA)
PDF, Størrelse: 349.58KB
Fortolkning vedr. registrering af nøgleelementer iht. den danske FSC-skovstandard (INT-FSC-STD-DNK-02-2018)
PDF, Størrelse: 144.04KB
Standard for FSC's internationale principper og kriterier for skovcertificering (FSC-STD-01-001 V5-2 EN)
PDF, Størrelse: 8.61MB
Standard for FSC Controlled Wood-certificering af skovejendomme (FSC-STD-30-010 V2-0 EN)
PDF, Størrelse: 160.00KB
Standard for FSC-gruppecertificering af skovejendomme (FSC-STD-30-005 V2-0 EN)
PDF, Størrelse: 744.52KB
Standard for FSC's Internationale Generiske Indikatorer (FSC-STD-60-004 V2-0) (EN)
PDF, Størrelse: 1.32MB
Politik for administrationsafgift for certificering (FSC-POL-20-005 V3-4 EN)
PDF, Størrelse: 649.82KB

Mere information

FSC's krav til skovcertificering

FSC-certificerede skove over hele verden evalueres ud fra FSC's 10 internationale Principper og Kriterier for bæredygtig skovforvaltning og nationalt tilpassede standarder. I Danmark er det den danske FSC-skovstandard (FSC-STD-DNK-02-2018), som fastsætter kravene til FSC-skovcertificering.

Gruppecertificering er en god løsning for mindre skovejendomme

Det er muligt at blive FSC-certificereret gennem et gruppecertifikat, som en selvstændig virksomhed er ansvarlig for, og det vil for mange være det nemmeste. I dette tilfælde er det administratoren/lederen af certifikatet, der auditerer din skovejendom, og udsteder certifikatet, så du kan sælge dit træ som FSC 100% og dermed dokumentere bæredygtigt træ over for dine kunder.

Vand er en vigtig økosystemtjeneste

Med FSC’s procedure for økosystemtjenester kan skovforvaltere dokumentere, hvordan deres forvaltningspraksis bevarer eller genopretter værdifulde økosystemtjenester i skoven. Hermed kan skovforvalterne lave anprisninger (claims) om de specifikke økosystemtjenester efter samme principper, som når de sælger deres træ som FSC 100%. Det giver en unik mulighed for at fortælle positive historier om skoven og tiltrække investorer, der gerne vil give økonomiske støtte til bevarelse af økosystemtjenester.

Kontakt FSC Danmark for mere info.