Vores globale indsats

FSC er en global certificeringsordning, og selvom man måske producerer eller køber produkter lavet af træ fra Danmark, har efterspørgsel på FSC en global effekt. Når man køber FSC-certificerede produkter, er man nemlig med til at støtte FSC’s arbejde for at skabe en bæredygtig udvikling i verdens skove med særligt fokus på verdens mest udsatte skovområder.

FSC's indsats har global effekt
FSC's 10 principper

Vælger man FSC, støtter man vores...

Vi gør naturligvis også meget andet og meget mere, end hvad vi kan skrive på en liste som denne. Hvis man gerne vil støtte vores arbejde globalt, så spørg efter FSC og køb FSC uanset, hvor produktet kommer fra på kloden.

 • Politisk arbejde med lokale regeringer

  FSC arbejder med regeringer verden over for at sikre, at de passer på skovene -  som i Congo, hvor regeringen har besluttet at lade alt skov FSC-certificere. Vi arbejder også med at sikre, at det offentlige indkøb stiller krav om dokumenterbart ansvarligt træ og bl.a. foreskriver FSC, som det er tilfældet i Danmark.

 • Arbejde med lokale miljøorganisationer

  Det kræver tit lokalt kendskab at vide, hvor de truede dyre- og plantearter er. Derfor arbejder FSC altid sammen med lokale miljøorganisationer, når standarder udvikles, og de inviteres altid til høring, når en skov certificeres eller kontrolleres.

 • Arbejde med lokale sociale organisationer

  Sociale konflikter og successer kan være svære at forstå udefra. Derfor arbejder FSC altid sammen med lokale organisationer, som kender menneskene, der er involveret, vi kan løse konflikteneller lære af successen og genbruge den.

 • Opbygning af lokale kontorer og ressourcer

  At have nationale kontorer er essentielt, hvis FSC skal vokse og gøre en endnu større forskel. Lokale ansatte taler sproget og kender konteksten og de involverede. Lokale kontorer er også en uvurderlig støtte, hvis danske virksomheder skal have hjælp i deres globale leverandørkæder.

 • Arbejde med genbrug og alternative materialer

  Hvis vi gerne vil tage presset af skovene verden over, skal vi blive bedre til at genbruge og bruge alternative materialer. Derfor arbejder FSC koncentreret på at finde bedre løsninger til cirkulære systemer, mere genbrug og bedre brug af eksempelvis affald fra landbrugsindustrien i træbaserede produkter som emballage.  

 • Arbejde med at støtte oprindelige folk i at få en stemme

  Sammenslutningen af oprindelige folk støtter FSC som den eneste ordning af sin slags i verden. Det gør den, fordi FSC lader dem indflydelse. FSC har udviklet den eneste reelle metode i verden til at sikre, at oprindelige folk høres og inddrages i driften deres traditionelle land. Høringen er en vedtaget basal menneskeret, men den overholdes ofte ikke. I FSC gør den!

 • Arbejde med at inspirere skovbruget

  Uanset om man er en FSC-certificeret skovejer eller ej, så arbejder vi for at inspirere skovbrug til, hvordan de kan dokumentere deres ansvarlige skovdrift og igangsætte nye tiltag inden for eksempelvis social og miljømæssig ansvarlig skovdrift. Og det er uanset hvor på kloden.

 • Udvikling af ny teknologi, som optimere certificering

  FSC er pioneerer inden for, hvordan vi kan sikre, at skovene drives ansvarligt. Vi implementerede som de første en sporbarhedsstandard som en del af vores system. Nu udvider vi sporbarheden med teknologier som blockchain, satellitmonitorering og isotopprofilering. Læs mere her.

 • Fællesskaber for meget mere certificeret træ

  I FSC samler vi aktørerne tværs – også dem, der normalt er konkurrenter – for i fællesskab at sikre, at flere skove drives ansvarligt. Dette ses eksempelvis i initiativer som Fashion Forever Green Pact eller The Amazon Initiative, hvor virksomheder går sammen for at bidrage til mere certificeret skov og certificerede produkter markedet.

 • Indsats for at sikre, at skovene bruges til andet end træ

  Skove er meget mere end produktion af tømmer og skovbaserede materialer. De er hjemsted for biodiversitet, sikrer rent vand, lagrer CO2 og giver os et frirum. Tilsammen kaldes de økosystemtjenester, og de har også en værdi. Den værdi, mener vi, at man skal kunne tjene penge . Derfor har FSC som de eneste udviklet en procedure, skovejere kan dokumentere deres positive effekt på økosystemtjenester og tjene penge at passe  dem.

Mere information

FSC - en robust certificering

Når man vælger en ekstern mærknings- og certificeringsordning, er det essentielt, at den er troværdig og robust. En bred skare af interessenter skal inddrages og have medbestemmelse, når kriterierne bag ordningen fastsættes eller opdateres. Ordningen skal også sikre, at det stærkest mulige kontrolsystem er sat op for at sikre, at kravene bag standarden overholdes år efter år.

FSC's opbygning og struktur

FSC har en unik demokratisk opbygning som organisation og et finmasket kontrolsystem, som gør FSC til en stærk samarbejdspartner og et robust certificeringssystem.

FSC nyder stor og bred opbakning

FSC-mærket er som det eneste af sin slags skabt af både miljøorganisationer, sociale organisationer og virksomheder i et lige og demokratisk fællesskab. Det er helt afgørende for vores mission om at sikre ansvarligt drevne skove for nuværende og kommende generationer.

FSC og mennesker

FSC Danmark modtager ofte spørgsmål om, hvad forskellene er på FSC og andre ordninger til certificering af ansvarlig skovdrift. Nedenfor er en liste over de karakteristika og krav, som adskiller FSC fra andre ordninger med samme formål.

Et stærkt FSC for fremtiden

FSC er den certificeringsordning i verden, som forbrugere og virksomheder har mest tillid til. Det er vi, fordi vi tager vores integritet og kvaliteten i vores løsninger meget seriøst. Hvis vi gerne vil blive ved med at nyde den tillid, skal vi blive ved med at udvikle nye løsninger og bruge den nyeste teknologi til at gøre certificering nemmere, mere sikker og billigere. Men vi skal også arbejde hårdt og fokuseret på, at vores mærke ikke misbruges, og at man nemt kan klage og blive taget seriøst, hvis man oplever ting, der er, som de ikke bør være. Har du spørgsmål eller feedback til emnet, så kontakt os gerne. 

Hvad gør FSC unik?

FSC var den allerførste pioner indenfor certificering af skov og har mere end 25 års erfaring med ansvarlig skovdrift. Udover at være den ældste certificeringsordning er vi også den mest ambitiøse og i naturlig forlængelse deraf også den ordning, som nyder størst tillid fra forbrugere, NGO'er og virksomheder verden over.