FSC-projektcertificering

Er din organisation ansvarlig for et bygge-, renoverings- eller anlægsprojekt, hvori der indgår træbaserede byggematerialer? Så er det værd at undersøge, om I skal have en FSC-projektcertificering. Det giver jer mulighed for at dokumentere, at I bruger byggematerialer af ansvarligt træ og markedsføre det over for omverdenen.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til projektcertificering.

FSC Danmark
FSC-projektcertificering

Skræddersyet certificering til byggebranchen

FSC har en skræddersyet certificering kaldet projektcertificering (FSC-STD-40-006 V2-0) til virksomheder og organisationer, der er involveret i et anlægs-, bygge- eller renoveringsprojekt, hvor der anvendes byggematerialer af træ. Det kan være bygherrer, rådgivere, typehus- og modulproducenter, håndværkere, entreprenører, anlægsvirksomheder og andre byggefirmaer. I disse tilfælde er FSC-projektcertificering oftest en bedre løsning end almindelig FSC-CoC-certificering.

Projektcertificeringen giver bygherrer og byggefirmaer en enkel certificering til bæredygtigt træ. Certificeringen tager højde for, at man ikke nødvendigvis kan skaffe alle de anvendte byggematerialer af træ FSC-certificerede. 
 

Projektcertificering giver jer flere fordele

Med en FSC-projektcertificering får I flere fordele. 

  • Tredjepartsdokumentation for brug af ansvarligt træ

  • FSC's vel- og anerkendte logo i kommunikation og markedsføring

  • FSC-projektbevis til kunderne om projektets brug af FSC-materialer 

  • En certificering, der understøtter DGNB- og Svanemærkede byggerier

  • Dokumentation for bidrag til FN’s verdensmål og CSR-mål generelt

Hvilke projekter kan FSC-certificeres?

Et projekt defineres som et renoverings- eller byggeprojekt (f.eks. en kontorbygning, lejlighedskompleks, infrastruktur til events såsom koncertscener, messestande eller træbroer), kunstprojekter (f.eks. skulpturer) eller transportmidler (f.eks. træbåde) lavet af skovbaserede materialer. Bemærk, at listen ikke er udtømmende. Projektcertificering er også en mulighed for virksomheder, der er en del af et FSC-gruppecertifikat eller et multisitecertifikat.

Virksomheder og bygherrer kan opnå FSC-projektcertificering til enkeltstående projekter eller blive certificeret til løbende at lave FSC-certificerede projekter i et og samme certifikat.
 

Klubhuset - Danmarks 3. FSC-certificerede projekt

 

Tre muligheder for projektcertificering

FSC-standarden for projektcertificering (FSC-STD-40-006 V2-0) fastlægger kravene til virksomheder og bygherrer, som vil have certificeret et projekt eller certificeres til løbende at lave FSC-projekter. Standarden giver tre certificeringsmuligheder og tager dermed højde for de tilfælde, hvor det ikke kan undgås, at der skal bruges ikke-FSC-certificerede eller ikke-FSC-godkendte materialer.

Fuld projektcertificering
Certificering af specifikke dele/komponenter
Procentcertificering

Fuld projektcertificering: alle træbaserede produkter i et projekt er FSC Mix, FSC 100%, FSC Recycled, post-consumer genbrug (træ eller papir) eller pre-consumer genbrug (papir). Dog projektet indeholde op til 2 % ikke-certificerede og ikke-kontrollerede materialer, hvis de ikke er synlige i det færdige projekt.

Certificering af specifikke dele/komponenter af et projekt (f.eks. døre, vinduer og gulve): disse komponenter skal være FSC Mix, FSC 100%, FSC Recycled, post-consumer genbrug (træ eller papir) eller pre-consumer genbrug (papir).

Procentcertificering: en procentandel af projektets materialer af træ er FSC-certificeret, post-consumer genbrug (træ eller papir) eller pre-consumer genbrug (papir), og resten af de træbaserede materialer i projektet skal være kontrolleret træ/FSC Controlled Wood eller pre-consumer træ.

Hvad er certificeringskravene?

I hovedtræk kræver en FSC-projektcertificering, at der til projektet indkøbes FSC-certificerede eller andre tilladte materialer i henhold til en af de tre ovenstående certificeringsmuligheder, og at dette kan dokumenteres. FSC-certificerede materialer skal købes fra leverandører med en gyldig og dækkende FSC-CoC-certificering, der angiver materialerne som FSC via oplysninger på fakturaer og følgesedler. 

Herudover skal det sikres, at kun tilladte materialer anvendes til de dele af projektet, hvor det er foreskrevet, og at der ikke er risiko for, at ikke-tilladte materialer anvendes til disse dele af projektet. Hertil kommer krav til træning af relevante medarbejdere, arbejdsprocedurer og udnævnelse af certificeringsansvarlige personer. Et FSC-akkrediteret certificeringsorgan eller en gruppeadministrator skal evaluere projektet og udstede certifikatet.

Alle certificeringskravene kan læses i vejledningsmaterialet og projektcertificeringsstandarden, som kan downloades nederst på siden.

Kom med til Danmarks tredje FSC-projektcertificering

Hvordan kommer man i gang?

Nederst på siden har vi samlet en række vejledningsmaterialer og dokumenter, der hjælper jer i gang med certificering. Der blandt andet en guide, præsentation af projektcertificering og en skabelon til certificeringsprocedurer. Vi anbefaler, at I følger denne proces.
 

trin
01

Kontakt FSC Danmark

Ring til FSC Danmark for en indledende snak, gennemgang af certificeringsprocessen og for at få afklaret eventuelle spørgsmål.

trin
02

Få overblik over mulige FSC-certificerede byggematerialer

Dan jer et overblik over jeres muligheder for at købe FSC-certificerede byggematerialer i dialog med nuværende og potentielle leverandører. Denne fase er afgørende i forhold til, hvilken projektcertificeringstype I skal vælge.

trin
03

Lav aftale med certificeringsorgan eller gruppeadministrator

Kontakt og lav en aftale med et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator (hvis jeres virksomhed er kvalificeret til gruppecertificering). Det er certificeringsorganet/gruppeadministratoren, der evaluerer din virksomhed/organisation og udsteder projektcertifikatet.

trin
04

Udarbejd og implementer en certificeringsprocedure

Med udgangspunkt i den gældende projektcertificeringsstandard skal jeres virksomhed/organisation udarbejde en skriftlig procedure, som beskriver, hvordan I overholder kravene til projektcertificering. Efterfølgende skal proceduren implementeres hos jer gennem oplæring af ansatte, evt. tilretning af eksisterende arbejdsgange og systemer samt andre tiltag. Nederst på siden er der vejledningsmateriale og en procedureskabelon, som I kan tage udgangspunkt i og tilpasse til netop jeres virksomhed/organisation. 

trin
05

Evaluering og kontrol af jer/projektet.

Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren besøger jeres virksomhed/organisation, hvor de blandt andet gennemgår jeres procedurer og dokumentation og interviewer relevante medarbejdere. 

trin
06

Udstedelse af certifikat

Lever I op til kravene til FSC-projektcertificering, udstedes der et certifikat til jeres virksomhed/organisation, og I har nu en FSC-projektcertificering.

trin
07

Årlig kontrol (ved certificering til flere projekter)

Hvis I certificeres til at lave løbende FSC-projekter og ikke et enkeltstående certifikat, så vil certificeringsorganet eller gruppeadministratoren foretage en årlig certificeringskontrol.

trin
08

Få det fulde potentiale ud af FSC-certifikatet

En FSC-projektcertificering er ikke bare et certifikat til væggen. Med FSC har I et aktiv og et værktøj, der kan skabe værdi internt hos jer og i ekstern kommunikation, salg og markedsføring. Med FSC’s velkendte logo og øvrige varemærker kan I effektivt kommunikere, at I bruger ansvarligt træ til jeres kunder/brugere. Byggefirmaer får også ekstra salgsargumenter over for kunder, som stiller bæredygtighedskrav i forbindelse med byggeri, uanset om det er offentlige eller private projekter, og om projekterne er små eller store. For hvert FSC-projekt I laver, kan I give kunden et FSC-projektbevis om projektets brug af FSC-certificerede materialer og den betydning, det har for skov, natur, dyr og mennesker. Se et eksempel på dette i præsentationen og procedureskabelonen nedenfor.
 

Vejledningsmaterialer og hjælp

Nedenfor kan du downloade materialer, der hjælper dig i mål med FSC-projektcertificering.

Standard for FSC-projektcertificering (FSC-STD-40-006 V2-0 EN)
PDF, Størrelse: 1.12MB
Præsentation om FSC-projektcertificering
PDF, Størrelse: 8.64MB
Kom i gang med FSC-projektcertificering
PDF, Størrelse: 1.84MB
Projektcertificering for håndværksvirksomheder
PDF, Størrelse: 507.50KB
Guide til FSC-projektcertificering af renoverings- og byggeriprojekter (DA)
PDF, Størrelse: 802.29KB
Tjekliste for FSC-projektcertificering
PDF, Størrelse: 382.60KB
Bilag og skabeloner til FSC-projektcertificering.xlsx
XLSX, Størrelse: 2.01MB
Kan min virksomhed få FSC-projektcertificering
PDF, Størrelse: 424.97KB
Beslutningstræ for FSC-projektcertificering
PDF, Størrelse: 111.37KB
FAQ om projektcertificering (EN)
PDF, Størrelse: 430.00KB
Varemærkeregler for organisationer med FSC-projektcertificering (FSC-ADV-50-006 EN)
PDF, Størrelse: 460.75KB

Eksempler på danske projektcertificeringer

Skandinaviens første FSC-projektcertificering

Skandinaviens første FSC-projektcertificering

I 2015 hjalp FSC Danmark forfatter og foredragsholder Signe Wenneberg med at bygge Skandinaviens første FSC-certificerede hus (SA-PRO-004551). Projektet fik stor opmærksomhed i skrevne medier, på sociale medier og i tv. Det var for alvor med til at sætte ansvarligt træ og FSC på dagsordenen i byggebranchen og i befolkningen. Du har mulighed for at genlæse vores blog, der følger byggeprocessen fra A-Z, og du har også mulighed for at gense TV 2's programserie om sommerhuset og læse Signe Wennebergs egen bog - Byg bæredygtigt - om projektet.

Sommerhus på Fyn med 85,5 % FSC

I 2017 fik Jette Holm Rosendal opført Danmarks andet FSC-certificerede projektbyggeri i Millinge i samarbejde med byggefirmaet Green House. 85,5 af husets træmaterialer er FSC-certificerede, og der blev anvendt 9 forskellige træarter.

Jette Rosendals FSC-sommerhus på Fyn
Sommerhus med 83 % FSC-materialer

Jysk sommerhus med 83% FSC

I 2019 byggede Kent og Linda Skovgaard sommerhuset ”Klubhuset" i Ertebølle, som blev Danmarks tredje FSC-certificerede byggeri (CU-PRO-864629). 83% af husets træbaserede materialer er FSC-certificerede og stammer fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder.

Første typehusfirma med FSC-certifikat

Arkitekt- og byggefirmaet KFS Boligbyg blev i 2021, som den første af sin slags i Norden, FSC-projektcertificeret (NC-PRO-025682). Med projektcertificeringen giver virksomheden sine kunder et konkret bevis , at den villa, de flytter ind i, er opført med en række FSC-certificerede byggematerialer (gælder for aftaler indgået efter 1. august 2021). Se indslag fra TV2 Nord om KFS Boligbygs FSC-projektcertificering her.

KFS Boligbyg
Tvis Mølle

Holstebro først med kommunalt FSC-projektcertifikat

Holstebro Kommune blev i 2022 den første kommune og offentlige bygherre i Danmark med et FSC-projektcertifikat. Certifikatet blev udstedt til to nye lærings- og aktivitetsplatforme ved Tvis Mølle Naturlaboratorium – nemlig Vand- og Naturlaboratorierne. Her anvendes der både tropiske og tempererede træarter - alt sammen FSC-certificeret. Vandlaboratoriets bro og færge er lavet af otte forskellige FSC-certificerede tropiske træarter. Naturlaboratoriet er udformet som et grovværksted og opført i FSC-certificeret abodo, varmebehandlet fyrretræ fra New Zealand, og FSC-certificeret europæisk eg. 

Mere information

FSC bidrager til 14 ud af 17 verdensmål

Der er flere gode grunde til at blive FSC-certificeret! En FSC-certificering er ikke bare et certifikat. Det er troværdig dokumentation, som efterspørges af kunder og forbrugere i stigende grad, det skaber stolthed blandt medarbejderne og giver værdi til din organisations markedsføring, salg og CSR-arbejde. Og så bidrager FSC til 14 ud af 17 FN-verdensmål.

FSC-sporbarhedscertificering

Ønsker din organisation at sælge produkter af skovbaserede materialer videre som FSC via salgsdokumenter, at kunne mærke dem med jeres eget FSC-mærke eller producere/ændre produkter, der skal sælges videre som FSC? Så skal I have en FSC-sporbarhedscertificering (CoC). Det giver jer også mulighed for at bruge FSC’s logo og mærker i markedsføring.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til FSC-sporbarhedscertificering.

Dokumenter din bæredygtige drift med FSC

Ønsker du som skovejer at sælge og markedsføre dit træ som FSC-certificeret skal du have FSC-skovcertificering - også kaldet ”FSC Forest Management (FM) certification” – hvormed du viser, at din skov lever op til FSC’s anerkendte principper for bæredygtig skovforvaltning.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til skovcertificering.

FSC Controlled Wood

Virksomheder kan bruge træ fra ikke-FSC-certificerede skove i FSC MIX-produkter og til videresalg af FSC Controlled Wood, hvis træet lever op til FSC’s Controlled Wood-krav. Det kræver, at skoven, hvorfra træet kommer, er Controlled Wood-certificeret eller, at træet er underlagt en tredjepartsgodkendt Controlled Wood-risikovurdering hos en FSC-certificeret virksomhed.

Find certificeringsorganer

Da vi følger armslængdeprincippet, er det ikke FSC-organisationen selv, der udsteder og kontrollerer FSC-certifikater. Det gør FSC-godkendte tredjeparts certificeringsorganer. I Danmark er der pt. fem godkendte certificeringsorganer, som I kan kontakte for at få et tilbud på FSC-certificering. Mindre virksomheder og skovejendomme har mulighed for at blive certificeret gennem en gruppecertificering, hvor en gruppeadministrator står for kontrollen og udstedelsen af certifikatet.

Hjælp til certificering

Certificeringsorganet, som kontrollerer, at din organisation lever op til FSC’s certificeringskrav, må og kan ikke hjælpe dig med at udvikle certificeringsprocedurer og implementere dem i din virksomhed. Dvs. klargøre din organisation til certificering. Hvis I har brug for hjælp, så kan I kontakte en konsulent eller få hjælp fra FSC Danmark. FSC Danmark vedligeholder en liste over konsulenter, som kan hjælpe, og som du kan finde på denne side. Hvis I bliver certificeret gennem et gruppecertifikat, får du automatisk hjælp.

FSC-certificering

35 skovejendomme og over 1000 danske virksomheder/enheder er FSC-certificerede i dag. FSC-certificering er en sikkerhed og giver dokumentation for, at vi bruger vores skove en ansvarlig måde. Med FSC bidrager både skovejere og virksomheder til at sikre sunde skove, der er fulde af liv, til gavn for nuværende og fremtidige generationer.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til certificering.