FSC og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

FSC bidrager til 14 ud af FN’s 17 verdensmål og direkte til 40 forskellige delmål. Det gør vi, fordi en FSC-skovcertificering stiller krav til både social, økonomisk og miljømæssig ansvarlig skovdrift. Dermed er FSC også et vigtigt værktøj, når det gælder store dagsordener som biodiversitet, abejdstagerrettigheder, oprindelige folk, truede arter, vandmiljøet, forbrug, ligestilling og i særdeleshed partnerskaber.

FSC og FN's verdensmål
FSC og SDG'erne_FSC’s bidrag til FN’s Verdensmål
PDF, Størrelse: 8.84MB

Rapport om FSC's bidrag til verdensmålene

Hvis du er nysgerrig på, hvordan vi helt konkret bidrager til de enkelte verdensmål og undermålene, har vi lavet en oversigt på dansk i dette dokument.

Ansvarligt forbrug og produktion

Historier viser FSC's støtte til verdensmålene

Hvad bliver det til ude i verden? For at gøre det lidt mere håndgribeligt, hvad det betyder kloden rundt, har FSC lavet Together We are FSC, hvor man kan se FSC's bidrag til de forskellige verdensmål og læse historier med smukke billeder og film direkte fra skoven.

Kan vi dokumentere effekten?

For en organisation som FSC er det naturligvis centralt, at vi kan bevise, at alt vores arbejde og de mange standarder rent faktisk også fører til mere biodiversitet, bedre sociale forhold og alle de andre løfter, der ligger iboende i vores mærke.

FSC arbejder med at bevise vores impact gennem to metoder:

Den ene er igennem indsamling og analyse af data fra auditeringer af skove og virksomheder over hele kloden. Auditeringsrapporterne fra skovcertifikater (FSC/COC) er offentligt tilgængelige i vores certifikatdatabase.

Endnu vigtigere er dog de uafhængige undersøgelser af vores effekt, som er lavet af forskere over hele kloden. Det er i disse uvildige rapporter,  at vi for alvor ser vores værd bevist. For at gøre det nemmere at få indsigt i, hvad rapporterne siger, har vi lavet et offentligt tilgængeligt impact dashboard, hvor man kan dykke ned i forskernes evaluering af FSC's effekt på en visuel måde. Se dashboardet her. Du kan også høre vores podcast om emnet her.

Mere information

Hvad er FSC?

FSC er verdens mest ambitiøse globale certificering til ansvarlig skovdrift og din sikkerhed for træ og papir fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder. FSC arbejder både for natur og menneskers vilkår i verdens skovområder.

67 % af danskerne genkender FSC-mærket, og som den eneste certificerings- og mærkningsordning af sin slags bakkes FSC op af anerkendte NGO’er som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove. 

FSC-videoer

Skove har enorm betydning for både mennesker, natur og klimaet. Vi skal værne om skovene, så fremtidige generationer kan drage nytte af dem, ligesom vi gør det i dag. FSC er vigtig som ét af redskaberne til netop at sikre dette. På denne side kan du læse mere om FSC's konkrete betydning for skov og mennesker og blive klogere på, hvordan vi er med til at takle de større udfordringer inden for blandt andet klima og biodiversitet.

Se også hvordan FSC-indkøb bidrager til de store bæredygtighedsagendaer.

FSC's 10 principper

Hele tanken bag FSC bygger på FSC's 10 principper og kriterier for ansvarlig skovdrift, som er en slags grundlov inden for FSC-systemet. FSC’s principper og kriterier gælder for FSC-certificerede skove i hele verden.

General Assembly

I 1980’erne bredte frustrationerne sig blandt verdens miljøorganisationer. Klodens skove blev ryddet med rasende hast, og der så ikke ud til at være nogen politisk løsning på vej. Under klimatopmødet i Rio i 1992 bristede håbet for mange. Man så ikke nogen form for global fælles løsning på problemet, og derfor fandt en række miljøorganisationer og virksomheder sammen i et forsøg på at skabe en helt anden tilgang baseret på fælles løsninger og dialog.

Det var det, der skulle blive til FSC – Forest Stewardship Council.

FSC's kontrolsystem

Bag FSC-mærket ligger et strengt internationalt kontrol- og sporbarhedssystem, som ofte høster ros som et af verdens bedste. Systemet skal sikre, at FSC-certificerede produkter kun består af materialer fra FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder.

FSC i danske skove

FSC-certificering af de danske drevne skove er et af de centrale værktøjer til at forbedre og beskytte biodiversiteten, passe på vores åer, vandløb og grundvand samt sikre fair løn til skovarbejdere – uanset hvilket land de måtte komme fra. Den årlige uafhængige kontrol af FSC-certificerede skove dokumenterer også overholdelse af den danske skovlov.

Kort om FSC

FSC er verdens mest ambitiøse globale certificering til ansvarlig skovdrift. FSC er din sikkerhed for, at du får træ og andre materialer fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder - eksempelvis genbrug. Som den eneste certificerings- og mærkningsordning af sin slags bakkes FSC op af anerkendte NGO’er som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove.

Når du køber FSC-mærkede produkter, er du med til at sikre gode sociale vilkår og biodiversitet i skove verden rundt.