Offentligt indkøb og lovgivning

Det offentlige Danmark køber hvert år ind for 380 milliarder kroner. I FSC Danmark arbejder vi på, at det offentlige indkøbs andel af træ- og papirprodukter samt andre skovbaserede materialer med ansvarlig oprindelse stiger. Til gavn for skov, dyr og mennesker og de mange FSC-certificerede virksomheder, der har investeret i at dokumentere ansvarlige træprodukter gennem FSC.

FSC-træ i offentligt projekt på Aarhus Havn

Det offentlige skal drive en positiv udvikling i verdens skove

Møbler, tryksager, byggematerialer, forbrugs- og kontorartikler, emballage, tøj. Mange produkter er lavet af materialer fra skoven og indkøbes på daglig basis i kommuner, regioner og andre offentlige organisationer. Den offentlige sektor aftager med andre ord en stor mængde skovbaserede produkter og har derfor også et ansvar for at sikre, at materialerne kommer fra ansvarligt drevne skove og andre ansvalige kilder. Med den offentlige sektors indkøbsvolumen har vi med danske skattekroner en stor mulighed for at stille grønne krav til træ- og papirprodukter, der gør en forskel, og bidrage til udbredelsen af ansvarlig skovdrift globalt.

I FSC Danmark arbejder vi på, at den offentlige sektor stiller krav om ansvarligt træ og følger op på kravene, samt at lovgivning og offentlige vejledninger understøtter dette. Vi arbejder også for, at FSC i stigende grad bliver anvendt som dokumentation.

Pris for indsats i det offentlige

Vores indsats i den offentlige sektor er gennem årene blevet bemærket, og i 2015 fik vi en pris af Forum for Bæredygtige Indkøb under Miljøstyrelsen.

Vores arbejde tager dels udgangspunkt i det cirkulære, der forpligter den danske stats egne institutioner til at bruge og indkøbe dokumenterbart ansvarligt træ til en lang række træbaserede produkter såsom møbler, kontorartikler, byggematerialer og tryksager. Og dels Miljøstyrelsens vejledning om ansvarligt træ og papir, der udstikker retningslinjerne for, hvordan man sikrer dokumenbart ansvarligt træ.

Vi samarbejder med Miljøstyrelsen, Forum for Bæredygtige Indkøb, hvor vi sidder i styregruppen, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og mange andre instanser og organisationer i det offentlige.

Vi vil bidrage til, at de offentlige organisationer har den rette viden og relevante værktøjer til at implementere krav om dokumenterbart ansvarligt træ. Vi udvikler selv materialer og hjælper andre organisationer med at kompetenceopbygge den offentlige sektor inden for ansvarlige træprodukter og andre skovbaserede materialer.

Downloads og vejledning

Brug FSC's vejledningsmaterialer

Brug FSC's materialer

Vi har samlet en masse gode downloads i form af vejlednings- og informationsmaterialer, der hjælper offentlige organisationer med at implementere krav om bæredygtigt træ.

Gode råd til offentligt indkøb af træ

Sådan gør I

Vi har samlet gode råd og inspiration til, hvordan offentlige organisationer implementerer krav om dokumenterbart bæredygtigt træ og følger op på dem.

Forum for Bæredygtige Indkøb

Brug Forums ressourcer

Forum for Bæredygtigt Indkøb har udover et stærkt netværk også en stor inspirations- og vidensbank, når det gælder offentlige grønne indkøb. På deres hjemmeside kan du finde vejledninger, cases m.m.

FSC's indsats i den offentlige sektor

Gennem de sidste 15 år har vi sammen med vores medlemmer arbejdet på at sikre, at det offentlige stiller flere krav til dokumenterbart og certificeret træ og materialer heraf. Vi har haft møder med ministre, udarbejdet erfaringsrapporter fra erhvervslivet og lavet vejledningsmaterialer til indkøbere. Derudover hart vi været aktive i den offentlige debat om grønne indkøb. 

Statslige krav om ansvarligt træ

I juli 2014 indførte den daværende regering ”Cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder”. Cirkulæret gælder for samtlige ministerier og andre statslige institutioner under ministrenes instruktionsbeføjelser (departementer, direktorater og styrelser). Det forpligter dem til at bruge og indkøbe dokumenterbart ansvarligt træ til en lang række træbaserede produkter såsom møbler, kontorartikler, byggematerialer og tryksager.

FSC Danmark og flere af organisationens medlemmer var i sin tid med til at lægge pres på regeringen for at indføre krav til dokumenterbart ansvarligt træ og produkter heraf. Det kan du læse mere om her og her

Den offentlige indkøbsvejledning

Miljøstyrelsens vejledning ”Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder” trådte i sin nuværende version i kraft i juli 2014. Den peger blandt andre på FSC som garant for lovligt og "bæredygtigt træ". Heraf certificeret træ og produkter anbefales som den nemmeste vej til dokumentation af "bæredygtigt" og lovligt træ. Vejledningen kan anvendes af alle offentlige og private indkøbere og giver en række konkrete tekstforslag til udbudsmateriale og kontrakter og beskriver, hvilken dokumentation der kan accepteres. 

FSC Danmark var med til at udarbejde den første vejledning i 2003, hvor den kun omfattede tropisk træ. Siden er den blevet revideret ved flere lejligheder og omfatter i dag alt træ. Vi bidrager hver gang til revisionsprocessen med kommentarer og forbedringsforslag, så vi i Danmark har en stærk vejledning til offentligt indkøb af ansvarligt træ og bidrager til ansvarlig forvaltning af verdens skove.

Partnerskab for Grønne Offentlige Indkøb og Forum for Bæredygtige Indkøb

POGI er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Gennem Partnerskabet bruger medlemmerne deres indkøb til at trække i samme retning og drive markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger. I praksis sker det ved, at Partnerskabet udvikler fælles indkøbsmål, som danner grund for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og -aftaler.

Flere af POGI's indkøb vedrører køb og brug af træ og træprodukter af bæredygtigt træ, eksempelvis mål 4 (bæredygtigt træ) og 9 (træbaserede kontorartikler og tryksager). For begge indkøbsmål henvises der blandt andet til Miljøstyrelsens indkøbsvejledning og FSC som dokumentation for ansvarligt træ.

POGI drives af Sekretariatet for grønne indkøb under Miljøstyrelsen, som også står bag initiativet Forum for Bæredygtige Indkøb (Forum). Forum blev nedsat som et initiativ under Miljøministeriet i oktober 2010 og arbejder på at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder. Det gøres blandt andet ved at dele og formidle viden og netværk og ved at opbygge kompetencer hos indkøbere og leverandører.

FSC for offentlige indkøbere

FSC Danmark samarbejder med Miljøstyrelsen, POGI og Forum for at bidrage til, at der arbejdes aktivt med træ- og papirmålene blandt POGI-medlemmerne, og at der er viden og vejledning til at medlemmerne kan implementere målene. Men også for at den offentlige sektor i det hele taget stiller krav til ansvarligt træ i overensstemmelse med den offentlige indkøbsvejledning. Vi sidder i Forums styregruppe og var i 2020 med til at arrangere et webinar om ansvarligt træ, som kan genses her.

Mere information

Dansk FSC-skov

Vi arbejder sammen med dansk skovbrug, NGO'er og andre med interesse i skovbrug for at sikre, at FSC både giver inspiration, skaber forandringer og er nemmere at implementere på de danske skovejendomme. Omdrejningspunktet er den danske FSC-standard for skovcertificering, der er et effektivt og attraktivt redskab til at dokumentere ansvarlig skovdrift, både når det gælder drift, sociale forhold og miljømæssige hensyn. Vi ser samtidig FSC som en løftestang for udbredelsen af naturtiltag i de danske skove. Tag kontakt, hvis du er interesseret i skovcertificering eller FSC i dansk skovbrug.

Bæredygtigt tropisk træ

"Use it or lose it". I FSC tror vi på, at man gennem køb af tropisk træ fra FSC-certificerede skove i troperne kan skabe en positiv udvikling for dyr, natur og mennesker. Gennem brug af FSC-certificeret tropisk træ i fx møbel- og byggesektoren kan vi give skovejere i troperne et incitament til at bevare skoven og undgå skovrydning til fordel for kvægbrug og afgrøder. FSC Danmark laver en lang række aktiviteter omkring tropisk træ i Danmark og udlandet for at udbrede brugen af ansvarligt tropisk træ. Kontakt os for mere info og samarbejde.

Kulbroen i Aarhus Sydhavn

Træ er et af de vigtigste byggematerialer, vi har, og en efterspurgt løsning i bæredygtigt byggeri. I FSC Danmark arbejder vi for, at den danske byggebranche er med helt fremme, når det gælder brugen af FSC-certificeret træ og træ fra ansvarligt drevne skove.

FSC i møbel og designbranchen

Træ er og har længe været et af de foretrukne materialer i møbel- og designbranchen - lige fra de klassiske møbeldesigneres tid og frem til i dag. I FSC Danmark har vi et godt samarbejde med den danske designbranche om at sikre, at det velkendte og respekterede danske design også er lig med ansvarlig brug af træ og FSC-certificering.

FSC har længe været udbredt i den grafiske branche

Papir og emballage af træfibre er del af de fleste menneskers hverdag. På trods af øget digitalisering vokser det globale papirforbrug, og det samme gælder efterspørgslen på træbaseret emballage. I FSC Danmark arbejder vi på, at FSC-andelen af det danske forbrug af papir, emballage og andre produkter af fibermasse stiger, så vi sikrer, at fibrene har en ansvarlig oprindelse. Den grafiske branche i Danmark har længe været frontrunner, når det gælder FSC-certificering, så vi i dag har et stort marked for FSC-certificerede grafiske produkter. 

FSC-mærket tøj

FSC er ikke kun relevant inden for de velkendte træ- og papirprodukter. Skovbaserede tekstiler såsom rayon, viskose, modal og lyocell vinder frem som en del af mode- og tekstilbranchens tiltag inden for bæredygtighed. I FSC Danmark samarbejder vi med branchen om at sikre ansvarlig brug af træ i tøj og tekstilprodukter, og i 2020 kom den første FSC-certificerede tøjkollektion i butikkerne i Danmark.

FSC-certificeret bambusskov

Vores skove rummer udover træ også materialer som gummi, kork, harpiks, rattan og bambus. De kaldes for ”Non Timber Forest Products” (NTFPs) eller på dansk ”ikke-træbaserede skovprodukter”. De anvendes i et hav af produkter, og ligesom med træ skal vi bruge dem med omtanke. Det vil sige, at vi skal sikre, at de kommer fra ansvarligt drevne skove, hvor sociale og miljømæssige forhold er i orden. Indgår de i FSC-certificerede produkter, gælder FSC's certificeringskrav også for dem. I FSC Danmark arbejder vi for, at flere får øjnene op for skovens mange materialer, og at de i højere grad indkøbes ansvarligt.

FSC i detailhandlen

Skovene leverer materialer til rigtig mange produkter i dansk detailhandel, som er en vigtig samarbejdspartner for FSC-mærket og FSC Danmark. Vi samarbejder med flere aktører i sektoren for at udbrede mærkningen i deres sortiment og øge kendskabet til FSC blandt de danske forbrugere. Det handler ikke kun om selve kendskabet, men også om at gøre danskerne opmærksomme på, at og hvorfor det er vigtigt, at vi passer på verdens skove.

Fokusområder

Vi arbejder hver dag på mange fronter for at udbrede kendskabet til FSC-mærket i Danmark og øge markedsandelen af FSC-certificerede produkter. Vi har en række fokusområder, hvor vi gennem projekter, netværk og oplysning sætter FSC og ansvarlig brug af verdens skove på dagsordenen. Vi arbejder bl. a. med den offentlige sektor, dansk skovbrug, NGO'er og alle brancher, der bruger træ, papir og andre skovbaserede materialer.