Godkendelse af FSC-varemærkebrug

Din organisations brug af FSC-varemærker skal godkendes, inden materialer/tekster offentliggøres / produceres. Læs mere om godkendelse, når det gælder FSC-certificerede virksomheders brug af FSC-varemærker nedenfor.

Er din virksomhed ikke certificeret, men har en FSC-varemærkelicens, så følg instrukserne her.

Husk at få godkendt jeres brug af FSC-varemærker

Godkendelsesproces

FSC-certificerede virksomheder skal have godkendt ethvert brug af FSC's varemærker hos deres:

Certificeringsorgan (virksomheder med eget certifikat) eller gruppeadministrator (virksomheder certificeret via en gruppeordning)

ELLER

Hos en intern varemærkekontrollør (hvis din virksomhed har fået godkendt et internt varemærkeledelsessystem af jeres certificeringsorgan)

Det vil sige, at FSC Danmark ikke kan eller må godkende jeres varemærkebrug.

Husk, at ovenstående gælder uanset, hvilke FSC-varemærker I bruger, og hvor I bruger dem i kommunikation og markedsføring. Det vil sige, at reglen om godkendelse gælder alle tænkelige salgs-, kommunikations- og markedsføringsmaterialer og produktmærkning. Eksempler - ikke udtømmende - er: Pressemeddelelser, CSR-rapporter, hjemmesider, webshops, sociale medier, prislister, produktbrochurer, kataloger, reklamer/annoncer, messematerialer, nyhedsmails, reklameartikler, emailsignatur og mærkning af produkter / deres emballage.

Mere information

Miljømærker i udbud

Med FSC-logoet sender din virksomhed et klart signal til kunder, medarbejdere og andre interessenter om, at I tager et aktivt ansvar for verdens skove. Og det er efterspurgt i markedet og samfundet generelt. Med FSC har I og jeres kunder et dokumenteret positivt bidrag til en række presserende dagsordener inden for bl.a. biodiversitet, FN's Verdensmål, afskovning og sociale forhold. Nedenfor kan du læse en række konkrete gode grunde til at bruge FSC-logoet gennem en certificering eller en varemærkelicens.

FSC-mærket tøj

FSC-certificerede virksomheder kan mærke deres FSC-produkter med FSC's produktmærke. Mærket kan sættes på selve produktet og/eller dets emballage. Retningslinjerne for FSC-mærkning er beskrevet i varemærkestandarden for certificerede virksomheder. På denne side finder du de væsentligste regler og inspiration til brug af FSC-mærket på produkter. Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

FSC-logoet

Varemærkereglerne for virksomheder med en varemærkelicens er beskrevet i ”FSC® Varemærkeguide til ikke-certificerede virksomheder”, som du finder nedste på denne side.

På denne side finder du de væsentligste regler og inspiration til FSC-varemærkebrug. Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til varemærkereglerne.

Skriv gode tekster om FSC

Virksomheder med eget FSC-certifikat (individuel FSC-certificering), der ansøger om ny eller fornyet certificering, skal underskrive en ny TLA (version 6) fra den 20. januar 2022 via platformen FSC Connect. TLA refererer til licensaftalen for FSC-certificeringsordningen, som også almindeligvis kaldes Varemærkelicensaftalen (Trademark License Agreement).

Miljømærker i udbud

FSC-certificerede virksomheder og virksomheder med en FSC-varemærkelicens må bruge FSC's velkendte varemærker i deres kommunikation og markedsføring. FSC-certificerede virksomheder må herudover bruge FSC's produktmærker på deres produkter / produkternes emballage. Via denne side kan du læse om, hvilke muligheder og regler, der er inden for FSC-varemærkebrug, og finde konkret vejledning og inspiration.