FSC’s historie

I 1980’erne bredte frustrationerne sig blandt verdens miljøorganisationer. Klodens skove blev ryddet med rasende hast, og der så ikke ud til at være nogen politisk løsning på vej. Under klimatopmødet i Rio i 1992 bristede håbet for mange. Man så ikke nogen form for global fælles løsning på problemet, og derfor fandt en række miljøorganisationer og virksomheder sammen i et forsøg på at skabe en helt anden tilgang baseret på fælles løsninger og dialog.

Det var det, der skulle blive til FSC – Forest Stewardship Council.

General Assembly

FSC - sådan startede det

Historien

FSC starter i Oaxaca, Mexico, hvor det første FSC-kontor slog dørene op i 1994.

Logoet, som vi kender det i dag, blev vedtaget to år senere i 1996. Efter en lang proces blev bestyrelsen enige om en kombination af to genkendelige symboler. Et flueben og et træ. Hurtigt og let at forstå for mennesker i hele verden. Godkendelsen af det endelige logo førte samme år til, at det første FSC-certificerede produkt blev mærket i England. En spatel fra Sainsbury der nu er et vigtigt symbol på FSC’s udvikling.

2003 blev året, hvor FSC rundede 25.000 certificerede produkter, og flyttede sekretariatet fra Oaxaca til Bonn. I år 2006 trådte standarden for controlled wood i kraft, og året efter godkendte bestyrelsen en global FSC-strategi. Fra 2010-2014 havde FSC for alvor vokseværk. Medlemstallet for internationale medlemmer steg til 800, og der åbnede kontorer i Latinamerika og Asien.

I 2015 lancerede FSC den globale kampagne Forests For All Forever, som i dag fungerer som et fælles mål, der skal inspirere forbrugere til at vælge FSC igennem sin genkendelige identitet.

På 25 år har FSC skabt et troværdigt og globalt system til skovcertificering, der inddrager forskelligartede interessenter, som alle er med til at definere, hvad ansvarlig skovdrift betyder. I dag findes FSC i 89 lande og er en af verdens største certificeringer til veldrevne skove

Du kan få et overblik over FSC-kontorer, medlemmer og certificeret skov via FSC on the Map her (Worldwide).

FSC Danmarks historie

FSC Danmark

FSC Danmark blev startet i 1996 i form af en arbejdsgruppe bestående af virksomheder og NGO’er, hvis formål først og fremmest var at udarbejde retningslinjer for certificering af dansk skov under den internationale FSC-certificeringsordning. I 2004 blev de danske retningslinjer godkendt, og FSC Danmarks arbejde består nu ikke bare i at vedligeholde og opdatere den danske FSC-skovstandard, men også i at styrke samarbejdet med og imellem sine medlemmer, udvikle markedet, politisk arbejde og øge kendskabet til FSC-mærket generelt

FSC Danmark har mere end 130 medlemmer fra førende organisationer og virksomheder. Du kan se, hvem de er her.

Læs mere om FSC Danmark som organisation her.

Mere information

Hvad er FSC?

FSC er verdens mest ambitiøse globale certificering til ansvarlig skovdrift og din sikkerhed for træ og papir fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder. FSC arbejder både for natur og menneskers vilkår i verdens skovområder.

67 % af danskerne genkender FSC-mærket, og som den eneste certificerings- og mærkningsordning af sin slags bakkes FSC op af anerkendte NGO’er som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove. 

FSC-videoer

Skove har enorm betydning for både mennesker, natur og klimaet. Vi skal værne om skovene, så fremtidige generationer kan drage nytte af dem, ligesom vi gør det i dag. FSC er vigtig som ét af redskaberne til netop at sikre dette. På denne side kan du læse mere om FSC's konkrete betydning for skov og mennesker og blive klogere på, hvordan vi er med til at takle de større udfordringer inden for blandt andet klima og biodiversitet.

Se også hvordan FSC-indkøb bidrager til de store bæredygtighedsagendaer.

FSC's 10 principper

Hele tanken bag FSC bygger på FSC's 10 principper og kriterier for ansvarlig skovdrift, som er en slags grundlov inden for FSC-systemet. FSC’s principper og kriterier gælder for FSC-certificerede skove i hele verden.

FSC's kontrolsystem

Bag FSC-mærket ligger et strengt internationalt kontrol- og sporbarhedssystem, som ofte høster ros som et af verdens bedste. Systemet skal sikre, at FSC-certificerede produkter kun består af materialer fra FSC-certificerede skove og andre ansvarlige kilder.

FSC i danske skove

FSC-certificering af de danske drevne skove er et af de centrale værktøjer til at forbedre og beskytte biodiversiteten, passe på vores åer, vandløb og grundvand samt sikre fair løn til skovarbejdere – uanset hvilket land de måtte komme fra. Den årlige uafhængige kontrol af FSC-certificerede skove dokumenterer også overholdelse af den danske skovlov.

FSC og FN's verdensmål

FSC bidrager til 14 ud af FN’s 17 verdensmål og direkte til 40 forskellige delmål. Det gør vi, fordi en FSC-skovcertificering stiller krav til både social, økonomisk og miljømæssig ansvarlig skovdrift. Dermed er FSC også et vigtigt værktøj, når det gælder store dagsordener som biodiversitet, abejdstagerrettigheder, oprindelige folk, truede arter, vandmiljøet, forbrug, ligestilling og i særdeleshed partnerskaber.

Kort om FSC

FSC er verdens mest ambitiøse globale certificering til ansvarlig skovdrift. FSC er din sikkerhed for, at du får træ og andre materialer fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder - eksempelvis genbrug. Som den eneste certificerings- og mærkningsordning af sin slags bakkes FSC op af anerkendte NGO’er som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove.

Når du køber FSC-mærkede produkter, er du med til at sikre gode sociale vilkår og biodiversitet i skove verden rundt.