FSC vs. andre ordninger

FSC Danmark modtager ofte spørgsmål om, hvad forskellene er på FSC og andre ordninger til certificering af ansvarlig skovdrift. Nedenfor er en liste over de karakteristika og krav, som adskiller FSC fra andre ordninger med samme formål.

FSC og mennesker

FSC's unikke egenskaber

 • Høj troværdighed

  FSC har høj troværdighedFSC er verdens mest troværdige og robuste certificeringsordning til skovbrug ifølge WWF (1).

 • Bred opbakning

  FSC har bred opbakningFSC støttes som den eneste ordning af sin slags af internationale anerkendte NGO’er som WWF Verdensnaturfonden, Verdens Skove og Red Orangutangen og af danske lokale miljøorganisationer som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Naturfredningsforening (DN). FSC anbefales også af Forbrugerrådet TÆNK (2).

 • Mest udbredt i den globale handelskæde

  FSC er den mest udbredte ordningFSC er den mest udbredte ordning i den globale handelskæde for skovbaserede produkter. Over 60.000 handels- og produktionsvirksomheder eller andre enheder er FSC-certificerede. I Danmark er tallet over 1000 (april 2024) (3).

 • Lige indflydelse til alle interessentgrupper

  FSC giver lige indflydelse til alle interessentgrupperModsat andre ordninger giver FSC lige meget indflydelse til virksomheder og andre økonomiske interessenter, sociale organisationer og miljøorganisationer. Alle medlemmer i FSC har stemmeret og deres stemmer er vægtet, så antallet af medlemmer i et enkelt af de tre kamre ikke er afgørende for deres indflydelse (4).

 • Højeste standarder

  Vi sætter baren højt i vores standarderVi sætter højere standarder end nogen anden skovcertificeringsordning, hvilket giver forbrugeren den største sikkerhed for, at de certificerede skove drives ansvarligt (1).

 • Specialiseret og robust akkreditering

  FSC bruger ét akkrediteringsorganFSC har ét specialiseret akkrediteringsorgan, der systematisk kontrollerer certificeringsorganerne (dem som udsteder og kontrollerer FSC-certifikater). Samme organ bruges af andre anerkendte ordninger som eksempelvis MSC og RSPO (5).

 • Klare og specifikke retningslinjer for certificeringsorganer

  Klare krav til certificeringsorganerneFSC stiller specifikke og detaljerede krav til certificeringsorganerne og -processen (krav til udførelse af audits, antal audits, evaluering af FSC’s standarder med videre) (6).

 • Dokumenteret effekt

  FSC kan dokumentere sin effektUafhængige undersøgelser og rapporter viser, at FSC-certificering har en positiv effekt på miljøet, dyr og forhold for mennesker i og omkring skove (7).

 • Stærke krav til controlled wood og forbud mod kontroversielle kilder

  FSC har stærke krav til Controlled WoodFSC’s Controlled Wood-krav (Controlled Wood er det ikke-FSC-certificerede træ, der tillades i FSC MIX-produkter) sikrer blandt andet, at traditionelle rettigheder og menneskerettigheder ikke krænkes og høje bevaringsværdier ikke trues af skovdriften, uanset om det er fastsat ved national lovgivning eller ej (8). FSC kræver også, at certificerede virksomheder underskriver en erklæring, som forpligter dem til ikke at være involveret i handel med træ fra kontroversielle kilder (10).

 • Åbenhed

  Åbenhed er vigtigt for FSCFSC offentliggør som de eneste skovcertificeringsrapporter, Controlled Wood-certificeringsrapporter og resuméer af virksomheders Controlled Wood-risikovurderinger via info.fsc.org. Vi er også generelt åbne omkring processer og beslutninger i vores system (9).

Kilder:

1. WWF Forest Certification Assessment Tool (CAT)
2. FSC A.C.-medlemsliste, FSC Danmarks medlemsliste, Forbrugerrådet Tænk
3. FSC International, FSC's certifikat- og licensdatabase
4. FSC A.C.’s vedtægter
5. FSC’s Akkrediteringsprogram
6. Standarder og andre normative dokumenter for certificeringsorganer
7. Overblik over rapporter og undersøgelser af FSC’s effekt her og her
8. FSC Controlled Wood
9. Public certificate search: info.fsc.org (efter du har søgt på en organisation og fundet dens certifikat i Certificate Search, så gå til den nederste del af siden, hvor du finder rapporterne under Documents)
10. Policy for Association

FSC vs andre certificeringsordninger
PDF, Størrelse: 2.10MB

Download oversigt over FSC's unikke egenskaber

Du kan downloade informationerne fra denne side i en overskuelig oversigt til venstre.

Mere information

FSC - en robust certificering

Når man vælger en ekstern mærknings- og certificeringsordning, er det essentielt, at den er troværdig og robust. En bred skare af interessenter skal inddrages og have medbestemmelse, når kriterierne bag ordningen fastsættes eller opdateres. Ordningen skal også sikre, at det stærkest mulige kontrolsystem er sat op for at sikre, at kravene bag standarden overholdes år efter år.

FSC's opbygning og struktur

FSC har en unik demokratisk opbygning som organisation og et finmasket kontrolsystem, som gør FSC til en stærk samarbejdspartner og et robust certificeringssystem.

FSC's indsats har global effekt

FSC er en global certificeringsordning, og selvom man måske producerer eller køber produkter lavet af træ fra Danmark, har efterspørgsel på FSC en global effekt. Når man køber FSC-certificerede produkter, er man nemlig med til at støtte FSC’s arbejde for at skabe en bæredygtig udvikling i verdens skove med særligt fokus på verdens mest udsatte skovområder.

FSC nyder stor og bred opbakning

FSC-mærket er som det eneste af sin slags skabt af både miljøorganisationer, sociale organisationer og virksomheder i et lige og demokratisk fællesskab. Det er helt afgørende for vores mission om at sikre ansvarligt drevne skove for nuværende og kommende generationer.

Et stærkt FSC for fremtiden

FSC er den certificeringsordning i verden, som forbrugere og virksomheder har mest tillid til. Det er vi, fordi vi tager vores integritet og kvaliteten i vores løsninger meget seriøst. Hvis vi gerne vil blive ved med at nyde den tillid, skal vi blive ved med at udvikle nye løsninger og bruge den nyeste teknologi til at gøre certificering nemmere, mere sikker og billigere. Men vi skal også arbejde hårdt og fokuseret på, at vores mærke ikke misbruges, og at man nemt kan klage og blive taget seriøst, hvis man oplever ting, der er, som de ikke bør være. Har du spørgsmål eller feedback til emnet, så kontakt os gerne. 

Hvad gør FSC unik?

FSC var den allerførste pioner indenfor certificering af skov og har mere end 25 års erfaring med ansvarlig skovdrift. Udover at være den ældste certificeringsordning er vi også den mest ambitiøse og i naturlig forlængelse deraf også den ordning, som nyder størst tillid fra forbrugere, NGO'er og virksomheder verden over.