Klager og varemærkemisbrug

Intet certificeringssystem er perfekt, og vi tager klager og misbrug af FSC-varemærket meget alvorligt. Her på siden kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil indsende en klage eller rapportere misbrug af vores varemærker.

Har du brug for hjælp, så kontakt gerne FSC Danmark.

Klager tages seriøst inden for FSC-systemet

Klagevejledning

Hvis du vil klage over FSC-systemet, FSC-netværket (herunder et FSC-kontor og FSC International), certificeringsorganer eller FSC’s akkrediteringsorgan Assurance Services International (ASI)skal du udfylde formularen via dette link.

Under "Specific Inquiries" har du mulighed for at specificere, hvad din klager vedrører. Du kan eksempelvis vælge 

  • "Certification Process", hvis klagen vedrører en certificeringsproces (udstedelse, suspendering eller terminering af certifikater samt klager over certificeringsorganers evalueringer/beslutninger).
  • "Standards Or Processes", hvis klagen vedrører en af FSC's standarder.
  • "In The Forest Or Supply Chain", hvis klagen vedrører noget i en skov eller i leverandørkæden (f.eks. en klage over en virksomheds overholdelse af Policy for Association).
  • "With an FSC Decision", hvis klagen vedrører en beslutning, som FSC har taget.

Du kan også klage over et certificeringsorgans beslutninger og evalueringer i forbindelse med udstedelse, suspendering eller terminering af et certifikat ved at kontakte dem direkte, og FSC anbefaler altid dette som det første skridt. Du kan se alle FSC-akkrediterede certificeringsorganer i FSC-databasen info.fsc.org og her. Klager vedrørende certificeringsorganer håndteres af FSC’s akkrediteringsorgan Assurance Services International (ASI).

Hvis du vil klage over en certificeret virksomhed eller skovejendom, skal du tage fat i det certificeringsorgan, der har udstedt certifikatet til den, du ønsker at klage over.

I FSC-databasen info.fsc.org kan du søge virksomhedens navn og finde dens certifikat. Her vil der fremgå en FSC-certifikatkode (for skovejendomme XXX-FM/COC-000000 og for virksomheder XXX-COC-000000). Bogstavkombinationen før "FM/COC" og ”COC” er en forkortelse af certificeringsorganet. Gennem bogstavkombinationen kan du identificere certificeringsorganet og finde deres kontaktoplysninger via listen, som er tilgængelig i FSC-databasen og her.

FSC anbefaler, at man i første omgang går til virksomheden / skovejendommen, man ønsker at klage over, og at klagen håndteres af parterne. Virksomheder og skovejendomme med FSC-certifikat har en fast procedure for håndtering af klager, som de skal følge.

Vil man klage over et certificeringsorgans håndtering af en klage, kan det gøres her.

Procedure for behandling af appeller (FSC-PRO-01-005_V3-0_EN)
PDF, Størrelse: 626.67KB
Procedure for behandling af klager (FSC-PRO-01-008_V2-0_EN)
PDF, Størrelse: 578.32KB
FSC-skabelon for indsendelse af klager vedr. Policy for Association
DOCX, Størrelse: 975.17KB
Politik for association med FSC (FSC-POL-01-004 V3-0 EN)
PDF, Størrelse: 512.59KB

Vil du informere FSC om varemærkemisbrug?

Har du mistanke om misbrug af FSC's varemærker? Har du dokumentation for det?
 

I begge tilfælde hører vi meget gerne fra dig. FSC-varemærkerne er registrerede varemærker, som man enten skal have varemærkelicens eller certificering til at bruge. Det er altafgørende for FSC-brandets høje troværdighed, at varemærkerne bruges efter reglerne, og vi tager varemærkemisbrug meget alvorligt. 

Vi er derfor interesseret i at høre fra dig, hvis du har mistanke om, at FSC-varemærkerne bruges forkert eller helt uden tilladelse, og i særdeleshed, hvis du har dokumentation for det.

Kontakt os venligst med konkrete oplysninger ved at sende en mail til fsclogo@dk.fsc.org. Du kan også ringe til sekretariatet på 8870 9518. Vi sørger naturligvis for, at din henvendelse håndteres anonymt.

 


Sådan tjekker du et FSC-certifikat og en FSC-licenshaver

Du kan til enhver tid tjekke, om et FSC-certifikat eller en FSC-licens er gyldigt i FSC-databasen info.fsc.org.

FSC-certificerede virksomheder har også en licenskode, som har formlen FSC®-C000000. Uanset om FSC-mærket og -logoet anvendes på et produkt eller i markedsføring, vil licenskoden fremgå, og den kan slås op i databasen.

Virksomheder med en varemærkelicens har en licenskode, som har formlen FSC®-N000000. Virksomheder med en varemærkelicens har udelukkende ret til at anvende FSC’s varemærker i markedsføring og kommunikation, hvor deres kode skal fremgå, og koden kan også slås op i FSC-databasen.

Mere information

Samarbejde er udgangspunktet for FSC Danmarks arbejde

Hos FSC Danmark er vi intet uden vores medlemmer og partnere! Vi ved, at hvis vi gerne vil opnå en reel effekt i skovene på kloden gennem vores arbejde, skal vi arbejde sammen med andre. Derfor tager langt det meste af vores arbejde udgangspunkt i partnerskaber, fælles initiativer og netværk på tværs af virksomheder og organisationer.

Fokusområder

Vi arbejder hver dag på mange fronter for at udbrede kendskabet til FSC-mærket i Danmark og øge markedsandelen af FSC-certificerede produkter. Vi har en række fokusområder, hvor vi gennem projekter, netværk og oplysning sætter FSC og ansvarlig brug af verdens skove på dagsordenen. Vi arbejder bl. a. med den offentlige sektor, dansk skovbrug, NGO'er og alle brancher, der bruger træ, papir og andre skovbaserede materialer.

FSC Danmarks bestyrelse repræsenterer mange interesser

Ligesom resten af FSC organisationen har FSC Danmark en bestyrelse med repræsentanter for sociale, miljømæssige og økonomiske interessenter.

Her på siden kan du se, hvem de er, og hvorfor de har engageret sig i FSC og FSC Danmark

Du kan desuden læse referater af bestyrelsesmøder og andre organisatoriske dokumenter her.

Træ

Tak for din interesse i at søge et job hos FSC Danmark!

Lige nu har vi ingen ledige stillinger.

 

 

Opdateret februar 2024.

Juridisk meddelelse

Ansvarlig for indholdet på dette websted:
FSC Danmark (Danish Council for Sustainable Forestry)

Juridisk repræsenteret af:
Direktør, Søren Dürr Grue

Registreret adresse:
Ryesgade 9B, 2. tv.
8000 Aarhus C

E-mail: hej@dk.fsc.org
CVR-nummer: 27 58 09 12

FSC Danmarks aktiviteter

På denne side finder du de væsentligste dokumenter og indslag fra FSC Danmarks foreningsaktiviteter såsom bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og årsmøder. Er der dokumenter, du ikke kan finde, eller er du interesseret i referater af bestyrelsesmøder fra tidligere år, så kontakt sekretariatet.

FSC Danmark arbejder for mere ansvarlig skovdrift

FSC Danmark er det officielle danske kontor for Forest Stewardship Council (FSC).

Vores fornemmeste rolle er at bidrage til, at flere skove i verden FSC-certificeres og drives mere ansvarligt. Det gør vi ved at øge efterspørgslen på FSC-certificerede produkter på tværs af alle brancher og gøre vores for, at FSC har værdi for erhvervslivet, lokalsamfund og skovene. 
 
Vi samarbejder med en bred vifte af interessenter, som omfatter virksomheder, miljøorganisationer, sociale organisationer, skovsektoren, det offentlige indkøb, uddannelsesinstitutioner og de danske forbrugere.