Medlemmer med 100%-strategi

Vi elsker ambitioner. Derfor hædrer FSC Danmark hvert år medlemmer, som har en 100% FSC-indkøbspolitik eller målsætning på en eller flere produktgrupper og som har meldt det offentligt ud.

Medlemmer med 100%-strategier hyldes

Ambitioner hyldes

På vores årsdag uddeler vi ”100% FSC”-diplomer til medlemmer, der har meldt en FSC-ambition ud det seneste år. Diplomet gives for en 100% FSC-indkøbspolitik eller målsætning en eller flere produktgrupper, og det er et krav, at medlemmet har meldt det offentligt ud. Vi hædrer både medlemmer, som er i mål med politikken eller lige er startet og alle derimellem.

Diplomoverrækkelse 2022

Når virksomheder melder en FSC-indkøbspolitik klart ud til offentligheden og virksomhedens interessenter, så er det med til at flytte markeder og motivere leverandører til at arbejde med ansvarligt indkøb af træ- og skovbaserede produkter.

På den måde er indkøbspolitikker med til at øge markedet for FSC-certificerede produkter og ansvarlig skovdrift. Det sender også et stærkt signal internt og skaber medarbejderstolthed. Det, synes vi i FSC Danmark, er værd at hædre.

Wood-ways.com hyldes med 100% FSC-diplom

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma indfører FSC-politik

FSC Danmark hædrer ambitiøse medlemmer

FSC Danmark-medlemmer hædret for ambitiøse indkøbsmål

11 ambitiøse medlemmer af FSC Danmark får 100%-diplom

Dem har vi hædret

Du kan se, hvilke FSC Danmark-medlemmer der er blevet hædret for en offentlig FSC-politik eller målsætning om 100% FSC en eller flere produktgrupper herunder. Oversigten opdateres løbende. Klik på virksomhedernes navne for at læse om baggrunden for, at de har fået et 100% FSC-diplom.

Første danske ingeniørfirma med FSC-politik

Søren Jensen er et fantastisk eksempel , hvordan man kan gøre en forskel, selvom man ikke nødvendigvis sidder med det sidste ord. Med deres indkøbspolitik vil de inspirere samarbejdspartnerne i byggeriet til ikke bare at bruge træ, men bruge træ hvor man har sikret, at det er fra ansvarligt drevne skove, og at det kan dokumenteres. Det er en milepæl i dansk byggeri, det er vigtigt for den bæredygtige udvikling, og vi er glade for at have hjulpet dem vej og ser frem til at hjælpe med implementeringen af den også,” fortæller Søren Dürr Grue.

Søren Jensens politik indeholder også mål om at FSC-projektcertificere relevante projekter og foreslå det, når træ udgør en væsentlig del af materialeforbruget. Tilvalget af FSC-certificering er ultimativt bygningsejers beslutning, men ingeniørvirksomheden har et mål om fem projektcertificeringer i 2023 og 20 i 2025. Herudover ønsker virksomheden at bidrage til en mangfoldig brug af tropiske træarter ved at undersøge muligheder for brug af mindre kendte træarter i projekter, hvor der skal bruges tropisk træ.

Mere information

Mød vores medlemmer

I FSC Danmark har vi over 130 engagerede medlemmer med forskellige interesser, men som alle sammen arbejder for ansvarlig brug af verdens skove. I "Mød et medlem" kan du lære vores medlemmer at kende og høre, hvorfor de har engageret sig i FSC og FSC Danmark.

Derfor er de medlem

Vores medlemmer er forskellige og har forskellige baggrunde for at være medlem. Vi har spurgt et udvalg af dem om, hvorfor de er medlem af FSC Danmark.

Vores medlemmer

I FSC Danmark finder man et bredt udsnit af dansk erhvervsliv og NGO’er, der arbejder for at udbrede ansvarlig skovdrift. Det afspejler det faktum, at træ, papir og andre materialer, der kommer fra skovene, bruges i mange sektorer og af forskellige organisationstyper.