Et stærkt FSC for fremtiden

FSC er den certificeringsordning i verden, som forbrugere og virksomheder har mest tillid til. Det er vi, fordi vi tager vores integritet og kvaliteten i vores løsninger meget seriøst. Hvis vi gerne vil blive ved med at nyde den tillid, skal vi blive ved med at udvikle nye løsninger og bruge den nyeste teknologi til at gøre certificering nemmere, mere sikker og billigere. Men vi skal også arbejde hårdt og fokuseret på, at vores mærke ikke misbruges, og at man nemt kan klage og blive taget seriøst, hvis man oplever ting, der er, som de ikke bør være. Har du spørgsmål eller feedback til emnet, så kontakt os gerne. 

Loa Dalgaard Worm
Et stærkt FSC for fremtiden

Sådan gør vi FSC stærkere

Innovation i FSC

FSC var en pioner indenfor skovcertificering for årtier siden. Vi var de første, som lancerede standarder for skovcertificering. Vi var de første, som indførte krav om sporbarhedscertificering, og vi var de første, som udviklede en måde til at verificere økosystemtjenester, så skovejere fik en yderligere økonomisk grund til at igangsætte yderligere tiltag inden for ansvarlig skovdrift.

Stærke supply chains er vigtig for FSC

FSC giver virksomheder og organisationer over hele kloden sikkerhed for, at de skovbaserede produkter, de køber og sælger, stammer fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder. Hos FSC sætter vi derfor stærke troværdige supply chains i centrum – fra skov til hylden i supermarkedet. Derfor er transparens og simplificering topprioriteter hos os.

FSC accepterer ikke kontroversielle aktiviteter

Over hele kloden er skove og de mennesker og dyr, der lever i dem, udfordret. Ulovlig skovhugst og skovrydning har ødelæggende indvirkninger på økosystemer, biodiversitet og lokalbefolkningers rettigheder. At være en del af FSC betyder, at man stræber efter det bedre: ikke bare at opnå et grønt flueben, men at tage del i et fælles engagement for at beskytte skovene for fremtidige generationer. Det er derfor, vi straks skrider til handling, hvis nogen med tilknytning til FSC er involveret i ødelæggende skovbrugsaktiviteter – også selvom det er udenfor de certificerede områder. Vores handling er først og fremmest at udelukke dem fra FSC-systemet, men derefter ser vi det også som vores opgave at holde dem ansvarlige og sørge for, at de retter op på den skade, de har forvoldt.

Klager tages seriøst inden for FSC-systemet

Hvad vi gør, når tingene går galt i FSC-ordningen? FSC er den skovcertificeringsordning i verden med den højeste troværdighed og tillid, og vi tager vores integritet alvorligt. Da intet system er perfekt, skrider vi til handling, når et problem opdages eller rapporteres.
  
Når vi modtager klager fra interessenter, tager vi dem meget alvorligt, uanset om det drejer sig om certificerede virksomheder og skove, beslutninger truffet i forbindelse med certificeringer eller alle andre elementer i FSC- systemet. Vores team er forpligtet til at sørge for, at du får dit problem hørt af de rigtige mennesker hurtigst muligt og grundigt.

Læs mere om klager og varemærkemisbrug.