Hvad gør FSC unik?

FSC var den allerførste pioner indenfor certificering af skov og har mere end 25 års erfaring med ansvarlig skovdrift. Udover at være den ældste certificeringsordning er vi også den mest ambitiøse og i naturlig forlængelse deraf også den ordning, som nyder størst tillid fra forbrugere, NGO'er og virksomheder verden over.

Hvad gør FSC unik?

Bredt samarbejde og stor opbakning

Et stort ansvar bygget på samarbejde

Udover at tage vores ansvar, integritet og solide standarder meget alvorligt beror vi os også på højest mulig grad af samarbejde på tværs. Det samarbejde foregår med både skovejere, oprindelige folk, virksomheder, miljøorganisationer, sociale organisationer, forskere, politikere og alle andre tænkelige interessenter, som ønsker en mere bæredygtig brug af vores skove.

Måske netop derfor bakkes FSC som den eneste certificerings- og mærkningsordning af sin slags op af anerkendte NGO’er som WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove og anbefales samtidig af den sammensluttende organisation for oprindelige folk, Indigenous Peoples Foundation.  

Afstemning til FSC-generalforsamling

Lige stemmeret til alle

FSC er gennemsyret af demokratisk medbestemmelse. FSC's medlemmer er fordelt på tre kamre: Et kammer for miljøorganisationer, et kammer for sociale organisationer og et kammer for virksomheder. Hvert kammer har lige stor stemmevægt, når der tages beslutninger på FSC's generalforsamlinger. FSC er den eneste certificeringsordning med denne tredeling af magten, der giver lige stor indflydelse til alle tre medlemsgrupper.

Den samlende platform

Hele grundtanken bag FSC er at skabe den bedst mulige løsning på alle tre ben af bæredygtigheden – socialt, miljømæssigt og økonomisk. Det kan vi som organsiation naturligvis ikke blot udvikle på egen hånd.

Vores grundforståelse af os selv som organisation er derfor først og fremmest, at vi skal være en platform for dialog og fælles udvikling af løsninger. Helt unikt for FSC lykkes det os gang på gang at samle virksomheder, sociale organisationer og miljøorganisationer i både de nemme og de svære dialoger – og gang på gang at komme frem til løsninger, kompromisser og gensidig forståelse og respekt.

De store beslutninger sker formelt, når FSC hver tredje år samler NGO’er, skovejere, virksomheder og andre organisationer til vores internationale generalforsamling, og der stemmes om medlemmernes egne forslag til, hvordan FSC skal se ud i fremtiden. Afstemningen forgår efter et sindrigt system, hvor hvert kammers stemmer vægtes lige højt, uanset hvor mange medlemmer der er i de enkelte kamre, og hvor stemmerne samtidig balanceres mellem den nordlige og sydlige halvkugle. Et forslag skal have mindst 2/3 positive stemmer på tværs af kamrene og samtidig mere end 50 % positive stemmer i hvert kammer for at blive vedtaget.  

 

Mere information

FSC - en robust certificering

Når man vælger en ekstern mærknings- og certificeringsordning, er det essentielt, at den er troværdig og robust. En bred skare af interessenter skal inddrages og have medbestemmelse, når kriterierne bag ordningen fastsættes eller opdateres. Ordningen skal også sikre, at det stærkest mulige kontrolsystem er sat op for at sikre, at kravene bag standarden overholdes år efter år.

FSC's opbygning og struktur

FSC har en unik demokratisk opbygning som organisation og et finmasket kontrolsystem, som gør FSC til en stærk samarbejdspartner og et robust certificeringssystem.

FSC's indsats har global effekt

FSC er en global certificeringsordning, og selvom man måske producerer eller køber produkter lavet af træ fra Danmark, har efterspørgsel på FSC en global effekt. Når man køber FSC-certificerede produkter, er man nemlig med til at støtte FSC’s arbejde for at skabe en bæredygtig udvikling i verdens skove med særligt fokus på verdens mest udsatte skovområder.

FSC nyder stor og bred opbakning

FSC-mærket er som det eneste af sin slags skabt af både miljøorganisationer, sociale organisationer og virksomheder i et lige og demokratisk fællesskab. Det er helt afgørende for vores mission om at sikre ansvarligt drevne skove for nuværende og kommende generationer.

FSC og mennesker

FSC Danmark modtager ofte spørgsmål om, hvad forskellene er på FSC og andre ordninger til certificering af ansvarlig skovdrift. Nedenfor er en liste over de karakteristika og krav, som adskiller FSC fra andre ordninger med samme formål.

Et stærkt FSC for fremtiden

FSC er den certificeringsordning i verden, som forbrugere og virksomheder har mest tillid til. Det er vi, fordi vi tager vores integritet og kvaliteten i vores løsninger meget seriøst. Hvis vi gerne vil blive ved med at nyde den tillid, skal vi blive ved med at udvikle nye løsninger og bruge den nyeste teknologi til at gøre certificering nemmere, mere sikker og billigere. Men vi skal også arbejde hårdt og fokuseret på, at vores mærke ikke misbruges, og at man nemt kan klage og blive taget seriøst, hvis man oplever ting, der er, som de ikke bør være. Har du spørgsmål eller feedback til emnet, så kontakt os gerne.