ILO-krav i CoC-kæden

På denne side kan du finde et stort udvalg af vejledningsmaterialer vedrørende FSC’s krav til arbejdstagerrettigheder for FSC-certificerede virksomheder såsom en dansk præsentation af kravene og en dansk redigerbar egenvurdering med eksempler på dokumentation og relevant dansk lovgivning. Du kan også finde links til webinarer og internationale materialer om FSC’s krav til arbejdstagerrettigheder.

ILO-krav i CoC-kæden

FSC's krav til arbejdstagerrettigheder kort fortalt

Fra første september 2021 gælder den reviderede FSC-CoC-standard (FSC-STD-40-004 V3-1), hvor den største ændring er introduktionen af FSC's grundlæggende krav til overholdelse af arbejdstagerrettigheder, som gælder alle FSC-certificerede virksomheder, uanset hvilken slags virksomhed man driver og hvor henne i verden. Man er ansvarlig for at sikre, at man overholder kravene i ens egen virksomhed. Hvis man outsourcer aktiviteter under sit certifikat jf. afsnit 13 i FSC-CoC-standarden, gælder kravene dog også for den virksomhed, der outsources til. Læs mere om det i FSC’s FAQ og Q&A om krav til arbejdstagerrettigheder, hvor der er svar på specifikke spørgsmål omkring outsourcing.

FSC-CoC-certificerede virksomheder skal have indfaset de nye krav senest 31. december 2022. Hvis man står over for et audit den kommende tid, kan man vælge at blive auditeret efter version 3-0, der ikke indeholder kravene til arbejdstagerrettigheder, eller man kan vælge at blive auditeret efter version 3-1, hvor man i så fald skal have indfaset de nye krav inden auditten. Venter man med at blive auditeret efter version 3-1 og dermed indfase kravene, så skal man gøre det ifm. ens audit i 2022. Er du i tvivl om, hvordan I skal gøre det, så tag en snak med jeres certificeringsorgan eller gruppeadministrator (hvis I er en del af et gruppecertifikat).

FSC's krav til overholdelse af arbejdstagerrettigheder

Kort fortalt skal virksomheder have følgende på plads for at leve op til FSC's grundlæggende krav til arbejdstagerrettigheder:

  • Have erklæringer/politikker, der omfatter FSC's krav til arbejdstagerrettigheder (politik vedr. børnearbejde, tvungent arbejde, forskelsbehandling og foreningsfrihed og ret til kollektiv forhandling)
  • Sørge for, at erklæringerne/politikkerne er gjort tilgængelige for interessenter
  • Udfylde FSC's skabelon til egenvurdering (indgår som en del af bilag D i standarden og findes som separat dokument), hvori det beskrives, hvordan man har implementeret / lever op til kravene til arbejdstagerrettigheder
  • Sørge for at have dokumentation for, at man lever op til de enkelte krav, som understøtter egenvurderingen
  • Kravene til arbejdstagerrettigheder auditeres/kontrolleres som en del af den almindelige årlige kontrol foretaget af virksomhedernes certificeringsorgan. I den forbindelse evaluerer auditøren erklæringerne/politikkerne, den udfyldte egenvurdering og dokumentation

Det er vigtigt at være opmærksom på, at national lovgivning, der omfatter FSC's kernekrav til arbejdstagerrettigheder og ILO-konventioner, som eksempelvis den danske, ikke automatisk betyder, at din virksomhed overholder FSC's krav. Det vurderes dog at være en klar fordel og mere ligetil at dokumentere med en sådan lovgivning. Det vil altså sige, at din virksomhed skal kunne dokumentere, at I rent faktisk lever op til lovgivningen for at leve op til FSC's krav.

Materialer

FSC Internationals hjemmeside kan du finde flere materialer, herunder andre landespecifikke skabeloner til egenvurdering.

Skabelon til egenvurdering_arbejdstagerrettigheder (DA)
DOCX, Størrelse: 80.51KB
Skabelon til egenvurdering_arbejdstagerrettigheder_m. eksempler på dokumentation (DA)
DOCX, Størrelse: 87.00KB
Skabelon til egenvurdering_arbejdstagerrettigheder (EN)
DOCX, Størrelse: 1.00MB
Præs_krav om arbejdstagerrettigheder_intro og eksempler (DA)
PDF, Størrelse: 947.19KB
Præs_krav om arbejdstagerrettigheder_intro og eksempler_m. talenoter (DA)
PDF, Størrelse: 0.99MB
Q&A om FSC-krav vedr. arbejdstagerrettigheder (EN)
PDF, Størrelse: 806.96KB
FSC-guide vedr. krav til arbejdstagerrettigheder (EN)
PDF, Størrelse: 535.71KB
Q & A_Teknisk webinar om egenvurdering_krav til arbejdstagerrettigheder (EN)
PDF, Størrelse: 363.20KB
Standard for sporbarhedscertificering (FSC-STD-40-004 V3-1) (Vejledende oversættelse DA)
PDF, Størrelse: 702.93KB
Standard for sporbarhedscertificering (FSC-STD-40-004 V3-1 EN)
PDF, Størrelse: 831.69KB
Faktaark om krav til arbejdstagerrettigheder ifm. outsourcing
PDF, Størrelse: 1.83MB

Danske webinarer

FSC Danmark afholder gratis webinarer ca. en gang i måneden.

Her introducerer vi kravene til arbejdstagerrettigheder og giver eksempler på, hvordan man kan leve op til dem.

Engelske webinarer

FSC Core Labour Requirements Introduction

FSC Core Labour Requirements Technical Webinar

FSC core labour requirements technical webinar: Self assessment

Mere information om certificering

Certificeringsprocessen fra A-Z

Kom godt i gang med certificeringsprocessen, der starter med, at din virksomhed skal indhente et tilbud på certificering hos et FSC-godkendt certificeringsorgan eller en gruppeadministrator.

FSC-certificeringskrav

FSC’s CoC-certificeringskrav omhandler primært sporbarhed på de FSC-certificerede materialer og produkter, som din virksomhed køber og sælger, uanset om I er en produktions- eller handelsvirksomhed. Hertil kommer en række ledelsessystemkrav, som man også kender fra andre certificeringsordninger- og systemer.

Certificeringstyper

Der er tre certificeringstyper inden for FSC-CoC-certificering. Individuel certificering, gruppecertificering og multi-site-certificering. Hvilken certificeringstype din virksomhed skal vælge, afhænger blandt andet af jeres behov, størrelse og den type organisation I er.

Gruppecertificering er en god løsning for mange mindre virksomheder

Er I en mindre virksomhed, kan FSC-gruppecertificering være en nemmere vej til at blive certificeret og administrere certificeringen i det daglige. For at blive FSC-certificeret gennem en gruppe, hvor andre virksomheder også er certificeret, må din virksomhed højest have, hvad der svarer til 15 fuldtidsansatte eller højest 25 ansatte og en omsætning under 1.000.000 US dollars årligt.

Omkostninger til certificering

Den eksterne udgift til certificering varierer fra virksomhed til virksomhed. De eksterne certificeringsomkostninger omfatter en afgift til FSC International, som driver og udvikler FSC-systemet, og prisen for at få et eksternt FSC-godkendt certificeringsorgan til at udstede og kontrollere jeres certificering.

FSC Recycled bord fra Thors Design (foto: Thors Design)

FSC har et mærke og en certificeringsløsning til produkter lavet af genanvendte materialer, som hedder FSC Recycled. For at kunne mærke og sælge produkter som FSC Recycled skal man kunne dokumentere, at de er lavet af genanvendt materiale og lever op til de fleste af de andre certificeringskrav i FSC’s CoC-standard.

FSC-sporbarhedscertificering

Ønsker din organisation at sælge produkter af skovbaserede materialer videre som FSC via salgsdokumenter, at kunne mærke dem med jeres eget FSC-mærke eller producere/ændre produkter, der skal sælges videre som FSC? Så skal I have en FSC-sporbarhedscertificering (CoC). Det giver jer også mulighed for at bruge FSC’s logo og mærker i markedsføring.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til FSC-sporbarhedscertificering.

Find certificeringsorganer

Da vi følger armslængdeprincippet, er det ikke FSC-organisationen selv, der udsteder og kontrollerer FSC-certifikater. Det gør FSC-godkendte tredjeparts certificeringsorganer. I Danmark er der pt. fem godkendte certificeringsorganer, som I kan kontakte for at få et tilbud på FSC-certificering. Mindre virksomheder og skovejendomme har mulighed for at blive certificeret gennem en gruppecertificering, hvor en gruppeadministrator står for kontrollen og udstedelsen af certifikatet.