Certificeringstyper

Der er tre certificeringstyper inden for FSC-CoC-certificering. Individuel certificering, gruppecertificering og multi-site-certificering. Hvilken certificeringstype din virksomhed skal vælge, afhænger blandt andet af jeres behov, størrelse og den type organisation I er.

Certificeringstyper

Certificeringstyper

Der findes tre typer af FSC-CoC-certificering, som gør det muligt for virksomheder af forskellige størrelser og med forskellige strukturer at blive FSC-certificeret. De tre typer er: individuel certificering, multi-site-certificering og gruppecertificering.
 

Individuel CoC-certificering
Multi-site-CoC-certificering
Gruppe-CoC-certificering

Individuel FSC-certificering er typisk for virksomheder, som driver deres virksomhed på én fysisk lokation (site). Under særlige forhold kan yderligere fysiske lokationer med virksomhedsaktiviteter blive inkluderet som sites i ét individuelt certifikat, så længe de ikke har en selvstændig indkøbs- og salgsfunktion eller produktion, men blot agerer i forlængelse af eksisterende aktiviteter på sitet, som har certifikatet (fx salgskontor eller ekstra lager). For at opnå individuel FSC-certificering skal en virksomhed certificeres efter FSC-sporbarhedsstandarden FSC-STD-40-004.

 

Virksomheder med flere enheder og fysiske lokationer (sites) kan blive multi-site-certificeret, hvilket betyder, at de får ét certifikat med central administration, der dækker de enkelte sites. Hovedkontoret skal som udgangspunkt lave årlig intern auditering af alle sites. Det kan eksempelvis være byggecenterkæden med butikker og trælaster rundt omkring i landet. Det kan være producenten af byggematerialer, der har fabrikker i hele Europa. Og lignende virksomheder. Certificeringsorganet vil lave ekstern auditering af de deltagende sites på stikprøvevis baseret på det samlede antal sites under certifikatet. Det er altså ikke alle sites, som får et årligt ekstern audit. Multi-site-certificering er med andre ord en slags paraplycertificering, der kan være økonomisk og administrativ fordelagtig fremfor at have individuelle certificeringer for de enkelte sites under virksomheden. 


Alle deltagende sites og organisationen, der er indehaver af multi-site-certifikatet, skal være forbundet gennem fælles ejerskab. 
Dog er multi-site-certificering også tilladt, når alle deltagende sites har en juridisk og/eller kontraktuel relation til organisationen, der har certifikatet, og råder over fælles operationelle procedurer (f.eks. samme produktionsmetoder, samme produktspecifikationer, integreret ledelsessoftware). Herudover skal de være underlagt et centralt administreret og kontrolleret ledelsessystem etableret af organisationen, der – ud over det, der udelukkende er relateret til certificering – har bemyndigelse til og ansvar for mindst ét af de følgende elementer:

  • centraliseret købs- eller salgsfunktion for skovprodukter,
  • opererer under samme brandnavn (f.eks. franchise, detailhandel).


Udover at opfylde kravene i FSC’s sporbarhedsstandard (FSC-STD-40-004) skal virksomheder, der ønsker multi-site-certificering, også leve op til kravene i FSC’s sporbarhedsstandard for certificering af flere sites (FSC-STD-40-003), hvor du kan se alle kravene.

 

Gruppe-certificering er for små uafhængige virksomheder, der gennem et gruppecertifikat kan få nemmere adgang til FSC-certificering. Et gruppecertifikat ledes af en gruppeadministrator, som er indehaver af certifikatet, og som både hjælper medlemmerne af gruppen med certificeringsforberedelse og kontrollerer dem. For at blive medlem af en gruppecertificering og herigennem blive FSC-certificeret må en virksomhed højest have, hvad der svarer til 15 fuldtidsansatte eller højest 25 ansatte og en omsætning under 1.000.000 US dollars årligt. Kravene til gruppecertificering fremgår af FSC-STD-40-003.

Mere information om certificering

Certificeringsprocessen fra A-Z

Kom godt i gang med certificeringsprocessen, der starter med, at din virksomhed skal indhente et tilbud på certificering hos et FSC-godkendt certificeringsorgan eller en gruppeadministrator.

FSC-certificeringskrav

FSC’s CoC-certificeringskrav omhandler primært sporbarhed på de FSC-certificerede materialer og produkter, som din virksomhed køber og sælger, uanset om I er en produktions- eller handelsvirksomhed. Hertil kommer en række ledelsessystemkrav, som man også kender fra andre certificeringsordninger- og systemer.

Gruppecertificering er en god løsning for mange mindre virksomheder

Er I en mindre virksomhed, kan FSC-gruppecertificering være en nemmere vej til at blive certificeret og administrere certificeringen i det daglige. For at blive FSC-certificeret gennem en gruppe, hvor andre virksomheder også er certificeret, må din virksomhed højest have, hvad der svarer til 15 fuldtidsansatte eller højest 25 ansatte og en omsætning under 1.000.000 US dollars årligt.

Omkostninger til certificering

Den eksterne udgift til certificering varierer fra virksomhed til virksomhed. De eksterne certificeringsomkostninger omfatter en afgift til FSC International, som driver og udvikler FSC-systemet, og prisen for at få et eksternt FSC-godkendt certificeringsorgan til at udstede og kontrollere jeres certificering.

FSC Recycled bord fra Thors Design (foto: Thors Design)

FSC har et mærke og en certificeringsløsning til produkter lavet af genanvendte materialer, som hedder FSC Recycled. For at kunne mærke og sælge produkter som FSC Recycled skal man kunne dokumentere, at de er lavet af genanvendt materiale og lever op til de fleste af de andre certificeringskrav i FSC’s CoC-standard.

ILO-krav i CoC-kæden

På denne side kan du finde et stort udvalg af vejledningsmaterialer vedrørende FSC’s krav til arbejdstagerrettigheder for FSC-certificerede virksomheder såsom en dansk præsentation af kravene og en dansk redigerbar egenvurdering med eksempler på dokumentation og relevant dansk lovgivning. Du kan også finde links til webinarer og internationale materialer om FSC’s krav til arbejdstagerrettigheder.

FSC-sporbarhedscertificering

Ønsker din organisation at sælge produkter af skovbaserede materialer videre som FSC via salgsdokumenter, at kunne mærke dem med jeres eget FSC-mærke eller producere/ændre produkter, der skal sælges videre som FSC? Så skal I have en FSC-sporbarhedscertificering (CoC). Det giver jer også mulighed for at bruge FSC’s logo og mærker i markedsføring.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til FSC-sporbarhedscertificering.

Find certificeringsorganer

Da vi følger armslængdeprincippet, er det ikke FSC-organisationen selv, der udsteder og kontrollerer FSC-certifikater. Det gør FSC-godkendte tredjeparts certificeringsorganer. I Danmark er der pt. fem godkendte certificeringsorganer, som I kan kontakte for at få et tilbud på FSC-certificering. Mindre virksomheder og skovejendomme har mulighed for at blive certificeret gennem en gruppecertificering, hvor en gruppeadministrator står for kontrollen og udstedelsen af certifikatet.