FSC's varemærker i specifikke materialer

På denne side kan du se eksempler på, hvordan din virksomhed kan bruge FSC's varemærker i de mest gængse kommunikations- og markedsføringsmaterialer og -medier. Siden vil løbende blive opdateret med flere eksempler. Når I bruger FSC's varemærker og skriver tekster om FSC, skal det godkendes inden offentliggørelse/produktion, uanset om I brugerne teksterne fra denne side eller formulerer jeres egne.

Eksemplerne følger retningslinjerne i varemærkestandarden for certificerede virksomheder (referencer i kursis refererer hertil eller til andre normative dokumenter) og tager udgangspunkt i, at varemærkerne anvendes i lande, hvor FSC's varemærker er registrerede, hvorfor symbolet ® anvendes i de fleste tilfælde.

Sådan bruger du FSC-varemærker i specifikke materialer

Sådan bruger du FSC-varemærkerne

 1. Visitkort

  FSC-logoet og "Forests For All Forever"-mærkerne må ikke bruges som promovering på visitkort. Hvis I vil skrive noget om FSC på jeres visitkort, så kan I eksempelvis skrive "Vi er FSC®-certificeret (FSC® C000000)” eller "Vi sælger FSC®-certificerede produkter (FSC® C000000)”. Her skal I altså bare huske at angive jeres licenskode og det rette varemærkesymbol.

  Hvis I gerne vil have et FSC-logo på jeres visitkort, så skal I bede et FSC-certificeret trykkeri om at producere visitkortene på FSC-certificeret papir og mærke dem med trykkeriets FSC on-product mærke.

  FSC-STD-50-001 V2-1 (7.3)

 2. Reklamematerialer

  Hvis I vil bruge FSC's varemærker på reklameartikler, der ikke sælges, så kan I nøjes med at påføre FSC-logoet (stand-alone-versionen) og din virksomheds licenskode (FSC® C000000). Det kan eksempelvis være på kopper, blyanter, t-shirts, caps, bannere og firmabiler.

  Reklameartikler lavet helt eller delvist af træ (fx blyanter eller hukommelsesstik), skal leve op til FSC's mærkningskrav (FSC-STD-40-004), men det er frivilligt, om de mærkes med FSC's on product mærke.

  FSC-STD-50-001 V2-1 (6.3 og 6.4)

 3. Messematerialer

  Hvis din virksomhed vil bruge FSC's varemærker i reklamefremstød på messer, så skal I:

  • Tydeligt markere, hvilke produkter der er FSC-certificerede, ELLER
  • Tilføje en sætning som "Spørg efter vores FSC®-certificerede produkter" eller lignende et synligt sted, hvis I ikke udstiller FSC-certificerede produkter

  Ovenstående gælder ikke ved generel tekst om jeres FSC-certificering.

  FSC-STD-50-001 V2-1 (6.5)

 4. Fakturaer- og følgesedler

  Hvis din virksomhed gerne vil bruge FSC's markedsføringsmærke på jeres skabeloner til fakturaer og følgesedler eller lignende dokumenter, så skal I:

  • Påføre et markedsføringsmærke eller Forests For All Forever-mærke med de obligatoriske elementer (følg anvisningerne her)

  Bruger I skabelonerne til både FSC- og ikke-FSC-certificerede produkter, så skal følgende sætning eller lignende tilføjes på skabelonerne:

  "Kun produkter, der er således angivet på dette dokument, er FSC®-certificerede".

  FSC-STD-50-001 V2-1 (6.2)

 5. Sociale medier

  Hvis I vil lave et opslag på sociale medier og blot skrive "Forest Stewardship Council" eller "FSC" uden at angive et varemærkesymbol (TM eller ®) efter varemærkerne og jeres FSC-licenskode, som normalt er et krav, så er det tilladt. Dog skal der i jeres opslag eller profiltekst på det specifikke sociale medie være en reference til jeres hjemmeside, hvor markedsføringsmærkets obligatoriske elementer skal fremgå.

  (INT-STD-50-001_22 og INT-STD-50-001_23).

 6. Pressemeddelelser, CSR-rapporter eller lignende

  Hvis ikke I ønsker at bruge FSC-logoet, markedsføringsmærket (promotional panel) eller "Forests For All Forever"-mærkerne i eksempelvis en pressemeddelelse, et nyhedsbrev, en CSR-rapport i eller et andet materiale, hvor I skriver om FSC / jeres FSC-certificering, men blot vil bruge varemærkerne "FSC®" eller "Forest Stewardship Council®", så husk følgende:

  • Jeres licenskode skal fremgå af materialet minimum ét sted
  • Distribueres materialet i et land, hvor varemærkerne er registrerede, skal varemærkesymbolet ® fremgå i øverste højre hjørne efter varemærket, første gang det anvendes eller det mest fremtrædende sted. Én gang per materiale er nok. 

  I lande, hvor FSC's varemærker endnu ikke er registreret, anbefales det, at I bruger symbolet TM. Hvis materialet skal distribueres i flere lande, hvor nogle er registrerede med ® og andre med TM, så skal du også bruge TM-symbolet. Det gælder også, hvis det ikke vides, hvor materialet skal distribueres, på det tidspunkt hvor varemærkerne bruges, eller hvis de distribueres globalt. Læs mere om varemærkesymboler i FSC's standard for FSC-certificerede virksomheders brug af FSC-varemærker.

  FSC-STD-50-001 V2-1 (1.4, 5.5)

 7. Hjemmesider, webshops, kataloger og lignende

  Hvis I vil bruge FSC's varemærker på jeres hjemmeside, i en webshop, i et katalog eller lignende, så er der flere muligheder. Den mest gængse måde at gøre det på er:

  SIDE MED BASISINFORMATION OM FSC
  Placer det fulde markedsføringsmærke med de obligatoriske elementer på en relevant side og overhold varemærkereglerne. For en hjemmeside eller webshop kan det være på en side om CSR, Bæredygtighed, Miljø eller lignende, hvor det er mest logisk, at man vil søge viden om FSC. I et katalog eller brochure kan det være den første side, hvor man bruger FSC-varemærkerne og fortæller om FSC. Her placerer I det almindelige markedsføringsmærke eller et Forests For All Forever-mærke med de obligatoriske elementer og eventuelt en kort beskrivelse af FSC og hvordan I er engageret i FSC (sælger FSC-certificerede produkter osv.). Elementerne kan præsenteres på alternativ vis (skrives ud i teksten), men de fleste vælger at bruge de færdige mærker, som kan downloades her.

  Indsæt det korrekte varemærkesymbol (TM eller ®) første gang eller det mest fremtrædende sted, hvor I skriver "Forest Stewardship Council" og "FSC" (øverste højre hjørne efter varemærkerne) på siden. Find information om, hvilket symbol I skal bruge i FSC's standard for FSC-certificerede virksomheders brug af FSC-varemærker.

  Tilføj teksten "Kig efter vores FSC®-certificerede produkter" eller lignende efter eller tæt på markedsføringsmærket eller Forests For All Forever-mærket med de obligatoriske elementer på siden. Hvis hjemmesiden, webshoppen, kataloget eller lignende både indeholder FSC- og ikke-FSC-certificerede produkter, er dette et krav og ellers frivilligt. Disclaimerteksten skal understrege, at kun produkter med et FSC-varemærke på hjemmesiden, i webshoppen, kataloget eller lignende er FSC-certificerede. Hvis alle produkterne er FSC-certificerede, så kan I med fordel oplyse dette.

  FSC-MARKØR PÅ PRODUKTSIDER
  Med basisinformationerne et centralt sted på hjemmesiden, webshoppen, kataloget eller lignende kan I nøjes med at indsætte det simple FSC-logo (stand-alone logoet) eller "Forests For All Forever"-mærket (uden øvrige elementer) som "FSC-markør" ved de FSC-certificerede produkter på siden / i materialet. Bemærk: I webshops accepteres det, at man indsætter logoet eller Forests For All Forever-mærket i en billedslider.

  Alternativt kan I bruge det fulde navn "Forest Stewardship Council®" eller forkortelsen "FSC®" som markør ("FSC®" ses eksempelvis anvendt ved produkter i webshops eller andre materialer, hvor der ikke er plads til logoerne).

  Bemærk: Hvis nogle af eller alle de FSC-certificerede produkter kun er tilgængelig på forespørgsel, så skal dette fremgå tydeligt.

  Bemærk: Nogle vælger, hvis der er plads, at bruge det fulde markedsføringsmærke eller Forests For All Forever-mærke med alle obligatoriske elementer ved alle FSC-certificerede produkter.

  FSC-STD-50-001 V2-1 (5.4, 6.1)

Mere information

Skriv gode tekster om FSC

Nedenfor finder du eksempler på, hvordan I som FSC-certificeret virksomhed kan beskrive FSC og FSC-certificerede produkter i jeres kommunikation og markedsføring. Listen er ikke udtømmende, og andre alternativer kan bruges, så længe de kommunikerer FSC korrekt. I kan altså også udvikle jeres egne formuleringer/tekster om FSC. Når I bruger FSC's varemærker og skriver tekster om FSC, skal det godkendes inden offentliggørelse/produktion, uanset om I brugerne teksterne fra denne side eller formulerer jeres egne.

Teksterne består dels af officielle tekster fra FSC's standard for FSC-certificerede virksomheders brug af FSC-varemærker og dels tekster godkendt af FSC Danmark.

FSC-mærket tøj

FSC-certificerede virksomheder kan mærke deres FSC-produkter med FSC's produktmærke. Mærket kan sættes på selve produktet og/eller dets emballage. Retningslinjerne for FSC-mærkning er beskrevet i varemærkestandarden for certificerede virksomheder. På denne side finder du de væsentligste regler og inspiration til brug af FSC-mærket på produkter. Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Miljømærker i udbud

FSC-certificerede virksomheder og virksomheder med en FSC-varemærkelicens må bruge FSC's velkendte varemærker i deres kommunikation og markedsføring. FSC-certificerede virksomheder må herudover bruge FSC's produktmærker på deres produkter / produkternes emballage. Via denne side kan du læse om, hvilke muligheder og regler, der er inden for FSC-varemærkebrug, og finde konkret vejledning og inspiration.

Skriv gode tekster om FSC

Virksomheder med eget FSC-certifikat (individuel FSC-certificering), der ansøger om ny eller fornyet certificering, skal underskrive en ny TLA (version 6) fra den 20. januar 2022 via platformen FSC Connect. TLA refererer til licensaftalen for FSC-certificeringsordningen, som også almindeligvis kaldes Varemærkelicensaftalen (Trademark License Agreement).

Husk at få godkendt jeres brug af FSC-varemærker

Din organisations brug af FSC-varemærker skal godkendes, inden materialer/tekster offentliggøres / produceres. Læs mere om godkendelse, når det gælder FSC-certificerede virksomheders brug af FSC-varemærker nedenfor.

Er din virksomhed ikke certificeret, men har en FSC-varemærkelicens, så følg instrukserne her.