FSC Controlled Wood for virksomheder

Skal I bruge FSC Controlled Wood? Det er nemmest, hvis jeres leverandør har en Controlled Wood-certificering og kan sælge jer træprodukter som FSC Controlled Wood. Der er dog også andre muligheder for at få Controlled Wood-materialer.

FSC Controlled Wood for virksomheder

Tre veje til FSC Controlled Wood

Hvis du har behov for at bruge træ fra ikke-FSC-certificerede skove i FSC Mix-produkter eller sælge træ videre til andre FSC-certificerede virksomheder som FSC Controlled Wood, så skal træet leve op til FSC’s Controlled Wood-krav.

Har du mulighed for at købe træ, som allerede har FSC Controlled Wood-status, så er det den letteste løsning (punkt 1 og 2 nedenfor). Hvis ikke du har den mulighed, skal din virksomhed etablere et due diligence-system med henblik på at evaluere og minimere risici forbundet med træet i overensstemmelse med standarden for FSC Controlled Wood (punkt 3 nedenfor).
 

1: Leverandøren er en Controlled Wood-certificeret skovejendom
2: Leverandøren er en Controlled Wood-certificeret træleverandør 
3: Din egen virksomhed opnår Controlled Wood-certificering

Du kan købe træ fra en skovejendom, der er Controlled Wood-certificeret og dermed har et Controlled Wood-certifikat og en Controlled Wood (CW)-certificeringskode (CW/FM). Tjek skovejendommens certifikatinformationer og certifikatets gyldighed på info.info.org (Certificate Search). Når du modtager en faktura og en følgeseddel, vil skovejendommens CW-kode og claimet FSC Controlled Wood fremgå af dokumenterne.

Du kan købe FSC Controlled Wood-træ fra en FSC-certificeret leverandør med et gyldigt CoC-certifikat og i tillæg hertil et Controlled Wood (CW)-certifikat og en Controlled Wood (CW)-certificeringskode. Tjek leverandørens Controlled Wood-informationer og certifikatets gyldighed på info.info.org (Certificate Search). Når du modtager en faktura og en følgeseddel, vil leverandørens CW-kode og claimet FSC Controlled Wood fremgå af dokumenterne.

Er træet ikke FSC-certificeret (FSC 100%, FSC Mix xx% / Credit, FSC Recycled Mix xx% / Credit) eller FSC Controlled Wood-certificeret, så skal din virksomhed følge og certificeres efter standarden for FSC Controlled Wood (FSC-STD-40-005). Standarden kræver, at din virksomhed etablerer et due diligence-system med henblik på at evaluere og minimere risici forbundet med træ, der ikke er indkøbt med et FSC-claim. Er der lavet en officiel FSC-risikovurdering for landet, hvor træet kommer fra, skal du følge denne. Er risikoen for sammenblanding eller risikoen relateret til træets oprindelse "specificeret" eller "uspecificeret", skal virksomheden etablere såkaldte "Control Measures" (kontrolforanstaltninger) for at minimere risiciene. Risikovurderingen skal godkendes af jeres certificeringsorgan.

Du kan se en oversigt over, hvad du skal gøre, hvis du vil købe ikke-FSC-certificeret træ og sælge det videre / bruge det som FSC Controlled Wood på side 35 i FSC Controlled Wood-standarden for virksomheder (FSC-STD-40-005). Det vil sige, hvilken risikovurdering du skal følge, og hvad du skal gøre, hvis der ikke er lavet en risikovurdering fra det land, du køber træ fra.

denne platform kan du finde alle FSC’s risikovurderinger med resuméer af de enkelte vurderinger og de kontrolforanstaltninger, som indgår i vurderingerne.

Salg af FSC Controlled Wood

Virksomheder må kun sælge produkter med “FSC Controlled Wood”-claimet i salgs- og leveringsdokumenterne, hvis produkterne er ubehandlede eller halvfabrikata, og kunden er FSC-certificeret. FSC Controlled Wood kan med andre ord kun handles med Controlled Wood-betegnelsen imellem FSC-certificerede virksomheder. Det er herudover ikke tilladt at mærke produkter som FSC Controlled Wood eller promovere dem med FSC's logoer i markedsføring og kommunikation. FSC-certificerede virksomheder, som sælger FSC Controlled Wood eller bruger kontrolleret træ, må bruge standardiserede tekster til at kommunikere om FSC Controlled wood.


Ønsker du at videresælge træ som FSC Controlled, så skal du certificeres til dette. Kontakt dit certificeringsorgan for mere information eller kig i FSC Controlled Wood-standarden.

Standarder og dokumenter

Standard for brug/indkøb af FSC Controlled Wood (FSC-STD-40-005 V3-1 EN)
PDF, Størrelse: 1.16MB
Centralt udviklet risikovurdering for Danmark (FSC-CNRA-DK V1-0 EN) (FSC Controlled Wood)
PDF, Størrelse: 815.88KB
FSC Controlled Wood vejledningspakke (EN)
ZIP, Størrelse: 1.39MB

Mere information

FSC Controlled Wood

Virksomheder kan bruge træ fra ikke-FSC-certificerede skove i FSC MIX-produkter og til videresalg af FSC Controlled Wood, hvis træet lever op til FSC’s Controlled Wood-krav. Det kræver, at skoven, hvorfra træet kommer, er Controlled Wood-certificeret eller, at træet er underlagt en tredjepartsgodkendt Controlled Wood-risikovurdering hos en FSC-certificeret virksomhed.

Controlled Wood for skovejere

En skovejendom kan blive FSC Controlled Wood-certificeret, så den kan levere FSC Controlled Wood til certificerede virksomheder, der bruger det i FSC MIX-produkter eller sælger det videre som Controlled Wood. Det kan være første skridt på vejen mod en fuld FSC-certificering.

FSC bidrager til 14 ud af 17 verdensmål

Der er flere gode grunde til at blive FSC-certificeret! En FSC-certificering er ikke bare et certifikat. Det er troværdig dokumentation, som efterspørges af kunder og forbrugere i stigende grad, det skaber stolthed blandt medarbejderne og giver værdi til din organisations markedsføring, salg og CSR-arbejde. Og så bidrager FSC til 14 ud af 17 FN-verdensmål.

FSC-sporbarhedscertificering

Ønsker din organisation at sælge produkter af skovbaserede materialer videre som FSC via salgsdokumenter, at kunne mærke dem med jeres eget FSC-mærke eller producere/ændre produkter, der skal sælges videre som FSC? Så skal I have en FSC-sporbarhedscertificering (CoC). Det giver jer også mulighed for at bruge FSC’s logo og mærker i markedsføring.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til FSC-sporbarhedscertificering.

FSC-projektcertificering

Er din organisation ansvarlig for et bygge-, renoverings- eller anlægsprojekt, hvori der indgår træbaserede byggematerialer? Så er det værd at undersøge, om I skal have en FSC-projektcertificering. Det giver jer mulighed for at dokumentere, at I bruger byggematerialer af ansvarligt træ og markedsføre det over for omverdenen.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til projektcertificering.

Dokumenter din bæredygtige drift med FSC

Ønsker du som skovejer at sælge og markedsføre dit træ som FSC-certificeret skal du have FSC-skovcertificering - også kaldet ”FSC Forest Management (FM) certification” – hvormed du viser, at din skov lever op til FSC’s anerkendte principper for bæredygtig skovforvaltning.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til skovcertificering.

Find certificeringsorganer

Da vi følger armslængdeprincippet, er det ikke FSC-organisationen selv, der udsteder og kontrollerer FSC-certifikater. Det gør FSC-godkendte tredjeparts certificeringsorganer. I Danmark er der pt. fem godkendte certificeringsorganer, som I kan kontakte for at få et tilbud på FSC-certificering. Mindre virksomheder og skovejendomme har mulighed for at blive certificeret gennem en gruppecertificering, hvor en gruppeadministrator står for kontrollen og udstedelsen af certifikatet.

Hjælp til certificering

Certificeringsorganet, som kontrollerer, at din organisation lever op til FSC’s certificeringskrav, må og kan ikke hjælpe dig med at udvikle certificeringsprocedurer og implementere dem i din virksomhed. Dvs. klargøre din organisation til certificering. Hvis I har brug for hjælp, så kan I kontakte en konsulent eller få hjælp fra FSC Danmark. FSC Danmark vedligeholder en liste over konsulenter, som kan hjælpe, og som du kan finde på denne side. Hvis I bliver certificeret gennem et gruppecertifikat, får du automatisk hjælp.