FSC Controlled Wood for skovejere

En skovejendom kan blive FSC Controlled Wood-certificeret, så den kan levere FSC Controlled Wood til certificerede virksomheder, der bruger det i FSC MIX-produkter eller sælger det videre som Controlled Wood. Det kan være første skridt på vejen mod en fuld FSC-certificering.

Controlled Wood for skovejere

Hvem efterspørger FSC Controlled Wood?

Virksomheder kan bruge træ fra ikke-certificerede skove i FSC Mix-produkter og til videresalg af FSC Controlled Wood, hvis træet lever op til FSC’s Controlled Wood-krav. Det er typisk et behov, hvis virksomheder ikke kan skaffe nok FSC-certificeret træ. Det nemmeste for virksomhederne er, hvis skoven, hvor træet kommer fra, har en Controlled Wood-certificering.

Hvad indebærer en Controlled Wood-certificering?

Skovejere eller skovforvaltere har mulighed for at blive Controlled Wood-certificeret. Det kan være et skridt på vejen mod en fuld FSC-certificering af skovejendommen. For at blive Controlled Wood-certificeret skal man kunne dokumentere, at følgende aktiviteter ikke forekommer:

•    Illegal hugst
•    Overtrædelse af traditionelle rettigheder og menneskerettigheder
•    Høje bevaringsværdier trues af skovdriften
•    Konvertering til plantage eller ikke-skovbrug
•    Brug af genmodificerede træer

Du kan finde alle kravene til FSC Controlled Wood-skovcertificering nederst på siden.

Controlled Wood-certificering giver ikke ret til at anvende FSC's logoer, men certificeringen giver til gengæld mulighed for at viderebringe FSC's Controlled Wood-betegnelse på fakturaer til FSC-certificerede kunder, som efterspørger det til FSC Mix-produkter og til videresalg af FSC Controlled Wood halvfabrikata og ubehandlede produkter til andre FSC-certificerede virksomheder. FSC-certificerede virksomheder, som sælger FSC Controlled Wood eller bruger kontrolleret træ, må bruge standardiserede tekster til at kommunikere om FSC Controlled wood.

Standarder og dokumenter

Standard for FSC Controlled Wood-certificering af skovejendomme (FSC-STD-30-010 V2-0 EN)
PDF, Størrelse: 160.00KB

Mere information

FSC Controlled Wood

Virksomheder kan bruge træ fra ikke-FSC-certificerede skove i FSC MIX-produkter og til videresalg af FSC Controlled Wood, hvis træet lever op til FSC’s Controlled Wood-krav. Det kræver, at skoven, hvorfra træet kommer, er Controlled Wood-certificeret eller, at træet er underlagt en tredjepartsgodkendt Controlled Wood-risikovurdering hos en FSC-certificeret virksomhed.

FSC Controlled Wood for virksomheder

Skal I bruge FSC Controlled Wood? Det er nemmest, hvis jeres leverandør har en Controlled Wood-certificering og kan sælge jer træprodukter som FSC Controlled Wood. Der er dog også andre muligheder for at få Controlled Wood-materialer.

FSC bidrager til 14 ud af 17 verdensmål

Der er flere gode grunde til at blive FSC-certificeret! En FSC-certificering er ikke bare et certifikat. Det er troværdig dokumentation, som efterspørges af kunder og forbrugere i stigende grad, det skaber stolthed blandt medarbejderne og giver værdi til din organisations markedsføring, salg og CSR-arbejde. Og så bidrager FSC til 14 ud af 17 FN-verdensmål.

FSC-sporbarhedscertificering

Ønsker din organisation at sælge produkter af skovbaserede materialer videre som FSC via salgsdokumenter, at kunne mærke dem med jeres eget FSC-mærke eller producere/ændre produkter, der skal sælges videre som FSC? Så skal I have en FSC-sporbarhedscertificering (CoC). Det giver jer også mulighed for at bruge FSC’s logo og mærker i markedsføring.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til FSC-sporbarhedscertificering.

FSC-projektcertificering

Er din organisation ansvarlig for et bygge-, renoverings- eller anlægsprojekt, hvori der indgår træbaserede byggematerialer? Så er det værd at undersøge, om I skal have en FSC-projektcertificering. Det giver jer mulighed for at dokumentere, at I bruger byggematerialer af ansvarligt træ og markedsføre det over for omverdenen.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til projektcertificering.

Dokumenter din bæredygtige drift med FSC

Ønsker du som skovejer at sælge og markedsføre dit træ som FSC-certificeret skal du have FSC-skovcertificering - også kaldet ”FSC Forest Management (FM) certification” – hvormed du viser, at din skov lever op til FSC’s anerkendte principper for bæredygtig skovforvaltning.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til skovcertificering.

Find certificeringsorganer

Da vi følger armslængdeprincippet, er det ikke FSC-organisationen selv, der udsteder og kontrollerer FSC-certifikater. Det gør FSC-godkendte tredjeparts certificeringsorganer. I Danmark er der pt. fem godkendte certificeringsorganer, som I kan kontakte for at få et tilbud på FSC-certificering. Mindre virksomheder og skovejendomme har mulighed for at blive certificeret gennem en gruppecertificering, hvor en gruppeadministrator står for kontrollen og udstedelsen af certifikatet.

Hjælp til certificering

Certificeringsorganet, som kontrollerer, at din organisation lever op til FSC’s certificeringskrav, må og kan ikke hjælpe dig med at udvikle certificeringsprocedurer og implementere dem i din virksomhed. Dvs. klargøre din organisation til certificering. Hvis I har brug for hjælp, så kan I kontakte en konsulent eller få hjælp fra FSC Danmark. FSC Danmark vedligeholder en liste over konsulenter, som kan hjælpe, og som du kan finde på denne side. Hvis I bliver certificeret gennem et gruppecertifikat, får du automatisk hjælp.