Gruppecertificering (FM)

Det er muligt at blive FSC-certificereret gennem et gruppecertifikat, som en selvstændig virksomhed er ansvarlig for, og det vil for mange være det nemmeste. I dette tilfælde er det administratoren/lederen af certifikatet, der auditerer din skovejendom, og udsteder certifikatet, så du kan sælge dit træ som FSC 100% og dermed dokumentere bæredygtigt træ over for dine kunder.

Gruppecertificering er en god løsning for mindre skovejendomme

Hvad er gruppecertificering?

Skovejere har mulighed for at blive FSC-certificeret gennem en gruppecertificering, der drives af en gruppeadministrator. Administratoren har det overordnede ansvar for at sikre, at gruppens medlemmer overholder FSC’s regler for skovcertificering. Administratoren hjælper medlemmerne af gruppen med at vurdere og eventuelt tilpasse driftsplanen til FSC's krav og andre tiltag, der skal sikre, at kravene overholdes. De fleste danske FSC-certificerede skovejendomme er certificeret via en gruppe (både private og offentlige skovbrug).

Tre danske skovgruppecertifikater

I Danmark er der pt. tre gruppecertificeringer, som din skovejendom kan blive optaget i:

HedeDanmark: Du kan læse mere om HedeDanmarks gruppecertificering her. Kontakt Michael Glud (40 11 76 00 / mgl@hededanmark.dk) for mere info om HedeDanmarks gruppecertificering.

Skovdyrkerne: Du kan læse mere om Skovdyrkernes gruppecertificering her. Kontakt Jens Julius Larsen (86 89 32 22 / jjl@skovdyrkerne.dk) for mere info om Skovdyrkernes gruppecertificering.

Haderup Skovservice: Læs mere om Haderup Skovservices gruppecertificering her. Kontakt Anders Røhr Lauritzen (73 70 99 98 / anders@haderup-skovservice.dk) for mere info om Haderup Skovservices gruppecertificering.

Interesseret i at oprette en ny gruppecertificering?

Er du eller din organisation interesseret i at oprette en ny dansk FSC-gruppecertificering, så kontakt et certificeringsorgan eller FSC Danmark for mere info. Du kan downloade standarden for skovgruppecertificering her.

Mere information

FSC's krav til skovcertificering

FSC-certificerede skove over hele verden evalueres ud fra FSC's 10 internationale Principper og Kriterier for bæredygtig skovforvaltning og nationalt tilpassede standarder. I Danmark er det den danske FSC-skovstandard (FSC-STD-DNK-02-2018), som fastsætter kravene til FSC-skovcertificering.

Vand er en vigtig økosystemtjeneste

Med FSC’s procedure for økosystemtjenester kan skovforvaltere dokumentere, hvordan deres forvaltningspraksis bevarer eller genopretter værdifulde økosystemtjenester i skoven. Hermed kan skovforvalterne lave anprisninger (claims) om de specifikke økosystemtjenester efter samme principper, som når de sælger deres træ som FSC 100%. Det giver en unik mulighed for at fortælle positive historier om skoven og tiltrække investorer, der gerne vil give økonomiske støtte til bevarelse af økosystemtjenester.

Kontakt FSC Danmark for mere info.

Dokumenter din bæredygtige drift med FSC

Ønsker du som skovejer at sælge og markedsføre dit træ som FSC-certificeret skal du have FSC-skovcertificering - også kaldet ”FSC Forest Management (FM) certification” – hvormed du viser, at din skov lever op til FSC’s anerkendte principper for bæredygtig skovforvaltning.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til skovcertificering.