Nu forpligter staten sig til at købe bæredygtigt træ

Statslige træindkøb og byggerier vil fremover stille krav om bæredygtigt træ. Det nye cirkulære og vejledning betyder også, at det nu er slut med køb af ikke bæredygtige træ- og papirvarer i alle statslige institutioner i Danmark. 

”Vi skal stille krav til det træ, vi køber og som bruges til byggeri, fordi der med bæredygtigt indkøb af træ, bliver tænkt på blandt andet skovens mangfoldighed, skovarbejdernes forhold og den langsigtede produktion i skovene”, siger miljøminister Kirsten Brosbøl. 

Cirkulæret afløser en frivillig indkøbsordning, som indtil nu har gjort, at der stilles krav om bæredygtigt træ i cirka 25 procent af statens indkøb og byggeri. Vejledningen og cirkulæret vil helt naturligt afføde en positiv effekt og dermed få dette tal til at stige markant. 

De nye krav til statens indkøb af træ vil blive indfaset gradvist frem til 1. januar 2016. Herefter skal alle statslige institutioner, herunder ministerier, departementer, styrelser og direktorater sikre sig, at alt både byggematerialer, stole og papir er bæredygtigt og af lovlig oprindelse. 

Loa Dalgaard Worm, sekretariatsleder i FSC Danmark udtaler: ”Det er noget vi har arbejdet for at få indført i rigtig mange år, og vi har i FSC Danmark lagt endeløse timer og energi i at skabe grobund for ansvarlige offentlige indkøb. Derfor er vi også utrolig glade for at se dette tiltag indført i den danske stat. Det er et stort skridt i den rigtige retning, fordi den danske stat er så stor en spiller på markedet og det vil betyde en væsentlig større efterspørgsel på bæredygtige træ- og papirvarer i Danmark.”

Ulovligt træ er et stort problem
Den danske miljøminister Kirsten Brosbøl er netop nu til FN-miljømøde i Nairobi hvor hun udtaler: ”jeg vil benytte mødet i Nairobi til at gøre opmærksom på den indsats, vi gør for at sikre at statens forbrug af træprodukter er baseret på lovligt og bæredygtigt træ. Med de nye danske regler er Danmark med helt i front for at fremme bæredygtigt forbrug og produktion af træprodukter. Jeg håber at andre kan blive inspireret af den indsats.” 

FN vurderer, at handel med ulovlige arter udgør et sted mellem 7 og 23 mia. dollar om året, og det er især træ, der er den store synder. Ulovlig handel med træ og ureguleret fældning af skov gør et enormt indhug i skovene, og er nogle steder i verden bl.a. med til at finansiere militser.

Kommuner og regioner
I Danmark er det kun staten, der er forpligtet til at købe bæredygtigt træ, men det er Kirsten Brosbøls håb, at også kommuner og regioner vil følge efter statens eksempel. 

”Det er blevet nemmere at købe bæredygtigt, og vi står med en helt ny vejledning, som alle offentlige indkøbere kan benytte sig af. Jo flere der presser på og efterspørger bæredygtigt træ, jo mere bidrager vi til beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af verdens skove. Jeg håber, at også kommuner og regioner og andre, der gerne vil sikre sig bæredygtigt træ, vil bruge vejledningen”, siger Kirsten Brosbøl.

Cirkulæret og vejledningen gælder for en bred vifte af træbaserede produkter, med undtagelse af indkøb og brug af produkter til energifremstilling.
 
Kilde: Miljøministeriet