Marie Sigvardt, Red Orangutangen

Red Orangutangen

Navn:
Marie Sigvardt

Stilling:
Programleder

Hvornår blev I medlem af FSC Danmark?
2014

Hvad laver Red Orangutangen?
Orangutang Fonden er en almennyttig fond, som arbejder for at bevare den kritisk truede orangutang og dens levesteder i Indonesien og Malaysia. Arbejdet omfatter redning, rehabilitering og genudsættelse af orangutanger, der kommer i klemme i mødet med mennesker. Herudover arbejder vi for at beskytte de vilde orangutangbestande og deres habitat, herunder sikring af en bæredygtig udvikling for lokalbefolkningen i og omkring de områder, hvor orangutangen lever. Vi har primært fokus på Borneo og arbejder tæt sammen med indonesiske og internationale organisationer i gennemførelsen af indsatser, som fremmer vores formål. I sekretariatet i København sidder 10 ansatte, som varetager det daglige arbejde i den danske fond, samt tilknyttede foreninger i Sverige og UK.

Hvorfor er FSC vigtigt for dig og din organisation?
Langt størstedelen af orangutangerne på Borneo lever udenfor beskyttede områder. Hvis arten skal overleve, er der derfor behov for at finde løsninger, der dels fokuserer på at sikre fredede områder af høj bevaringsværdig og dels sikrer, at forvaltningen af produktionsskovene foregår på en ansvarlig måde og giver plads til orangutangen og andre dyr. Samtidig med dette, er FSC med til at sikre, at de tømmer- og trævareprodukter vi køber i Danmark, stammer fra lovligt fældede træer og ikke fra beskyttede regnskovsområder. Derfor ser vi FSC som en vigtig del af løsningen for at redde den kritisk truede orangutang. Vi er medlem, for at udbrede kendskabet til mærkningen og sikre de bedst mulige løsninger for forvaltningen af skovene, der fremmer biodiversiteten og sikrer orangutangens levesteder.

Læs mere om Red Orangutangen her.