Statens cirkulære og den offentlige indkøbsvejledning

I Danmark kan vi bryste os af at have klare offentlige krav om dokumenterbart ansvarligt træ og en vejledning, der viser vejer til, hvordan det sikres i praksis. Sidder du som indkøber i det offentlige eller i en privat virksomhed eller som rådgiver, anbefaler vi, at du følger den offentlige vejledning om indkøb af "lovligt og bæredygtigt træ".

Den offentlige indkøbsvejledning

Cirkulære om sikring af ansvarligt træ i statens indkøbsaftaler

Den danske stats egne institutioner er forpligtet til at bruge og indkøbe dokumenterbart ansvarligt træ til en lang række træbaserede produkter såsom møbler, kontorartikler, byggematerialer og tryksager. Det gælder for samtlige ministerier og andre statslige institutioner under ministrenes instruktionsbeføjelser (departementer, direktorater og styrelser). Kravene trådte i kraft i juli 2014, hvor den daværende regering indførte ”Cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder”. Heraf fremgår kravene, produktområder omfattet af dem, forhold omkring begrænsning og afvigelse fra kravene med mere. Samtidig er der en henvisning til Miljøstyrelsens vejledning om "bæredygtigt træ og papir", der udstikker retningslinjerne for, hvordan statens krav skal udmøntes i praksis. 

Download cirkulæret her.
 

Den offentlige indkøbsvejledning for træ- og papirprodukter

I sin nuværende udgave trådte Miljøstyrelsens vejledning ”Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder” i kraft i juli 2014. Den peger blandt andre på FSC som garant for "lovligt og bæredygtigt træ", og certificeret træ og produkter heraf anbefales som den nemmeste vej til at dokumentere det. ”Bæredygtigt træ” defineres i vejledningen som træ fra bæredygtigt forvaltede skove, genbrugstræ eller en kombination iblandet ”lovligt fældet træ”.

Vejledningen kan anvendes af alle offentlige og private indkøbere og giver en række konkrete tekstforslag til udbudsmateriale og kontrakter og beskriver, hvilken dokumentation der kan accepteres. Det er frivilligt, om man følger vejledningen og dens principper, dog er den forpligtende for en række statslige enheder, og flere og flere kommuner, regioner og andre offentlige organisationer har implementeret den på en række indkøbs- og produktområder. Det gælder eksempelvis Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) og Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), der laver indkøbsaftaler på tværs af det offentlige, stiller krav om certificeret træ eller papir i alle aftaler, hvor der indgår træbaserede materialer.

Download vejledningen her.
 

Brug for mere viden?

Kontakt FSC Danmark for en briefing om cirkulæret og vejledningen. Vi kan også hjælpe dig med at finde FSC-certificerede leverandører og produkter.
 

Mere information

Miljømærker i udbud

Udbudsloven giver jer mulighed for at stille krav om miljømærker, da loven giver ordregivende myndigheder mulighed for at kræve, at varer, tjenesteydelser, processer, procedurer og bygge- og anlægsopgaver opfylder fastsatte mærkekrav.

Hjælp til offentlige indkøbere

Mangler du hjælp til at stille krav om ansvarligt træ? Her på siden får du et overblik over eksisterende værktøjer og inspiration, som kan hjælpe offentlige indkøbere med at stille krav om og følge op på dokumentation for "bæredygtigt træ" i henhold til den offentlige indkøbsvejledning fra Miljøstyrelsen. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Se også denne side for materialer om offentligt indkøb.

Og se Forum for Bæredygtige Indkøbs vejledningsmaterialer her.

Ansvarlige indkøb

Ved at stille krav til og indkøbe FSC-certificerede produkter, sætter din organisation et positivt aftryk på verdens skove. Din organisation har med andre ord mulighed for at gøre en stor forskel gennem jeres indkøb af træ- og papirvarer – og andre skovbaserede materialer som eksempelvis gummi og bambus. Her på siden er der gode råd og inspiration til, hvordan I gør det i praksis. Har du spørgsmål til ansvarligt indkøb af træ og skovbaserede produkter, så kontakt os gerne.