Wood-ways

En vigtig FSC-milepæl
Wood-ways.com har siden 2005  bygget træbroer, og i 2010 blev virksomheden FSC-certificeret og medlem af FSC Danmark. Sidste år førte deres målrettede FSC-indsats til en 100% FSC-indkøbspolitik, og derfor besøgte vi tidligere på året stifteren af Wood-Ways.com, John Paaskesen, for at overrække ”100%-diplomet”.

FSC Danmark hylder med 100%-diplomer medlemmer, som går skridtet videre end certificering eller varemærkelicens ved at indføre en offentlig politik om udelukkende at ville bruge FSC-certificeret træ generelt eller i specifikke produktgrupper. For Wood-ways.com betyder deres 100% FSC-politik, at de kan garantere kunder, at broens træmaterialer kommer fra ansvarligt skovbrug, ligesom de kan imødekomme statens og kommunernes krav om certificerede produkter og leverandører.

Succes med mindre kendte træarter
John Paaskesen og Wood-ways.com har de seneste år haft succes med at anvende mindre kendte træarter til broerne. Når de udvælger træarter, koncentrerer de sig om træets egenskaber fremfor popularitet. John Paaskesen fortæller:

”Vores fokus på at bruge mindre kendte træarter har vist sig at give gode resultater – både når det gælder produktkvalitet og bundlinje. Ved at fokusere på materialets styrke og varighed får vi et utal af muligheder i valget af træarter.”

Virksomheden er med denne tilgang uofficiel danmarksmester i brugen af tropiske træarter. Brugen af mindre kendte træarter er også en gevinst for skovene. Når efterspørgslen fordeles på flere forskellige og mindre kendte arter, lettes presset på de mere traditionelle anvendte arter. På den måde har virksomheden en positiv indflydelse på udviklingen af udbud og efterspørgsmål af tropiske og mindre kendte træarter.

Læs mere om Wood-ways.com her.
Læs mere om mindre kendte træarter i FSC’s internationale database her.