Skovhugst

Rapporten, The Global Forest Resources Assessment 2010, er den til dato mest omfattende undersøgelse af tilstanden i verdens skove fra FAO og omfatter informationer fra 233 lande.

Problemer i troperne
Rydningen af verdens skove, specielt i forbindelse med omlægning af tropiske skove til landbrugsjord, er faldet det seneste årti. 13 mio. hektar skov blev omlagt til andet brug eller tabt af naturlige årsager mellem 2000 og 2010. Til sammenligning led 16 mio. hektar skov samme skæbne i 1990'erne ifølge FAO's undersøgelse. Det er fx i lande som Brasilien og Indonesien, at man har set et fald i fældningen af skove.

Men der er stadig problemer med høje fældningsrater i mange lande, viser FAO's rapport.

Store tab i Sydamerika og Afrika
Sydamerika og Afrika har oplevet det højeste årlige nettotab af skove mellem 2000-2010 med henholdsvis fire og 3.4 mio. hektar tabt skov. Også Oceanien har i samme periode oplevet et højt nettotab af skove, som blandt andet skyldes den alvorlige tørke og de mange skovbrænde, som har ramt Australien siden 2000.

Trods de store skovtab i fx Sydamerika og Afrika slår FAO fast, at der er sket forbedringer i løbet af det seneste årti: "For første gang kan vi påvise, at skovrydningsraten er faldet globalt som et resultat af både lokale og internationale initiativer. Raten er dog stadig meget høj i mange lande, og der bliver stadig færre og færre naturskovsområder. Der er altså stadig behov for at styrke indsatsen for at bevare disse områder og drive dem ansvarligt."

FSC kan være løsningen
"Med FSC kan en virksomhed nemt gøre en forskel og sikre, at ens råvarer af træ ikke har bidraget til den høje fældningsrate, der ifølge FAO stadig ses i rigtig mange lande. Det har mange virksomheder allerede indset, og vi ved, at rigtig mange danske virksomheder overvejer at engagere sig i FSC", siger sekretariatsleder i FSC Danmark Loa Dalgaard Worm og fortsætter:

"Vores seneste markedsundersøgelse viser, at FSC ikke bare handler om etik og god samvittighed, men også god forretning. Der er altså masser af gode grunde til at blive FSC-certificeret eller på anden måde engagere sig i FSC".

> Læs mere her

Kilde: FAO