FSC's varemærker i specifikke materialer

På denne side kan du se eksempler på, hvordan din virksomhed kan bruge FSC's varemærker i de mest gængse kommunikations- og markedsføringsmaterialer og -medier. Siden vil løbende blive opdateret med flere eksempler. Når I bruger FSC's varemærker, skal det godkendes af FSC Danmark inden offentliggørelse/produktion, medmindre andet er aftalt.

Eksemplerne følger retningslinjerne i ”FSC® Varemærkeguide til ikke-certificerede virksomheder”, og tager udgangspunkt i, at varemærkerne anvendes i lande, hvor FSC's varemærker er registrerede, hvorfor symbolet ® anvendes i de fleste tilfælde.

Sådan bruger du FSC-varemærker i specifikke materialer

Sådan bruger du FSC-varemærkerne

 1. Visitkort

  FSC-logoet og "Forests For All Forever"-mærkerne må ikke bruges som promovering på visitkort. Hvis I vil skrive noget om FSC på jeres visitkort, så kan I eksempelvis skrive "Vi sælger FSC®-certificerede og mærkede produkter (FSC® N000000)”. Her skal I altså bare huske at angive jeres licenskode og det rette varemærkesymbol.

  Hvis I gerne vil have et FSC-logo på jeres visitkort, så skal I bede et FSC-certificeret trykkeri om at producere visitkortene på FSC-certificeret papir og mærke dem med trykkeriets FSC on-product mærke.

 2. Reklameartikler

  Hvis I vil bruge FSC's varemærker på reklameartikler, der ikke sælges, så kan I nøjes med at påføre FSC-logoet (stand-alone-versionen) og din virksomheds licenskode (FSC® N000000). Det kan eksempelvis være på kopper, blyanter, t-shirts, caps, bannere og firmabiler.

 3. Messematerialer

  Hvis din virksomhed vil bruge FSC's varemærker i reklamefremstød på messer, så skal I:

  • Tydeligt markere, hvilke produkter der er FSC-certificerede og -mærkede, ELLER
  • Tilføje en sætning som "Spørg efter vores FSC®-mærkede produkter" eller lignende et synligt sted, hvis I ikke udstiller FSC-certificerede produkter

  Ovenstående gælder ikke ved generel tekst om jeres FSC-licens.

 4. Sociale medier

  Hvis I vil lave et opslag på sociale medier og blot skrive "Forest Stewardship Council" eller "FSC" uden at angive et varemærkesymbol (TM eller ®) efter varemærkerne og uden jeres FSC-licenskode, som normalt er et krav, så er det tilladt. Dog skal der i jeres opslag eller profiltekst på det specifikke sociale medie være en reference til jeres hjemmeside, hvor markedsføringsmærkets obligatoriske elementer skal fremgå.

 5. Pressemeddelelser, CSR-rapporter eller lignende

  Hvis ikke I ønsker at bruge FSC-logoet, markedsføringsmærket (promotional panel) eller "Forests For All Forever"-mærkerne i eksempelvis en pressemeddelelse, et nyhedsbrev, en CSR-rapport i eller et andet materiale, hvor I skriver om FSC / jeres FSC-licens, men blot vil bruge varemærkerne "FSC®" eller "Forest Stewardship Council®", så husk følgende:

    •   Jeres licenskode skal fremgå af materialet minimum ét sted
    •   Distribueres materialet i et land, hvor varemærkerne er registrerede, skal varemærkesymbolet ® fremgå i øverste højre hjørne efter varemærket, første        gang det anvendes eller det mest fremtrædende sted. Én gang per materiale er nok. 

  I lande, hvor FSC's varemærker endnu ikke er registreret, anbefales det, at I bruger symbolet TM. Hvis materialet skal distribueres i flere lande, hvor nogle er registrerede med ® og andre med TM, så skal du også bruge TM-symbolet. Det gælder også, hvis det ikke vides, hvor materialet skal distribueres, på det tidspunkt hvor varemærkerne bruges, eller hvis de distribueres globalt. Læs mere om varemærkesymboler i FSC-varemærkeguiden for ikke-certificerede virksomheder.

 6. Hjemmesider, webshops, kataloger og lignende

  Hvis I vil bruge FSC's varemærker på jeres hjemmeside, i en webshop, i et katalog eller lignende, så er der flere muligheder. Den mest gængse måde at gøre det på er:

  SIDE MED BASISINFORMATION OM FSC
  Placer det fulde markedsføringsmærke med de obligatoriske elementer på en relevant side og overhold varemærkereglerne. For en hjemmeside eller webshop kan det være på en side om CSR, Bæredygtighed, Miljø eller lignende, hvor det er mest logisk, at man vil søge viden om FSC. I et katalog eller brochure kan det være den første side, hvor man bruger FSC-varemærkerne og fortæller om FSC. Her placerer I det almindelige markedsføringsmærke eller et Forests For All Forever-mærke med de obligatoriske elementer og eventuelt en kort beskrivelse af FSC og hvordan I er engageret i FSC (sælger FSC-certificerede mærkede produkter osv.). Elementerne kan præsenteres på alternativ vis (skrives ud i teksten), men de fleste vælger at bruge de færdige mærker, som kan downloades i varemærkeportalen trademarkportel.fsc.org.

  Indsæt det korrekte varemærkesymbol (TM eller ®) første gang eller det mest fremtrædende sted, hvor I skriver "Forest Stewardship Council" og "FSC" (øverste højre hjørne efter varemærkerne) på siden. Find information om, hvilket symbol I skal bruge i varemærkeguiden for ikke-certificerede virksomheder.

  Tilføj teksten "Kig efter vores FSC®-mærkede produkter" eller lignende efter eller tæt på markedsføringsmærket eller Forests For All Forever-mærket med de obligatoriske elementer på siden. Hvis hjemmesiden, webshoppen, kataloget eller lignende både indeholder FSC- og ikke-FSC-certificerede produkter, er dette et krav og ellers frivilligt. Disclaimerteksten skal understrege, at kun produkter med et FSC-varemærke på hjemmesiden, i webshoppen, kataloget eller lignende er FSC-certificerede. Hvis alle produkterne er FSC-certificerede og mærkede, så kan I med fordel oplyse dette.

  FSC-MARKØR PÅ PRODUKTSIDER
  Med basisinformationerne et centralt sted på hjemmesiden, webshoppen, kataloget eller lignende kan I nøjes med at indsætte det simple FSC-logo (stand-alone logoet) eller "Forests For All Forever"-mærket (uden øvrige elementer) som "FSC-markør" ved de FSC-certificerede og mærkede produkter på siden / i materialet. Bemærk: I webshops accepteres det, at man indsætter logoet eller Forests For All Forever-mærket i en billedslider.

  Alternativt kan I bruge det fulde navn "Forest Stewardship Council®" eller forkortelsen "FSC®" som markør ("FSC®" ses eksempelvis anvendt ved produkter i webshops eller andre materialer, hvor der ikke er plads til logoerne).

  Bemærk: Hvis nogle af eller alle de FSC-certificerede og -mærkede produkter kun er tilgængelig på forespørgsel, så skal dette fremgå tydeligt.

  Bemærk: Nogle vælger, hvis der er plads, at bruge det fulde markedsføringsmærke eller Forests For All Forever-mærke med alle obligatoriske elementer ved alle FSC-certificerede produkter.

Mere information

FSC-logoet

Varemærkereglerne for virksomheder med en varemærkelicens er beskrevet i ”FSC® Varemærkeguide til ikke-certificerede virksomheder”, som du finder nedste på denne side.

På denne side finder du de væsentligste regler og inspiration til FSC-varemærkebrug. Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til varemærkereglerne.

Skriv gode tekster om FSC

Nedenfor finder du eksempler på, hvordan I som licenshavere kan beskrive FSC og FSC-certificerede produkter. Listen er ikke udtømmende, og andre alternativer kan bruges, så længe de kommunikerer FSC korrekt. I kan altså også udvikle jeres egne formuleringer/tekster om FSC. Når I bruger FSC's varemærker og skriver tekster om FSC, skal det godkendes af FSC Danmark inden offentliggørelse/produktion, uanset om I brugerne teksterne fra denne side eller formulerer jeres egne, medmindre andet er aftalt med FSC Danmark.

Teksterne består dels af officielle tekster fra FSC's varemærkeguide til ikke-certificerede virksomheder og dels tekster godkendt af FSC Danmark.

Få en varemærkelicens

Med en FSC-varemærkelicens kan din virksomhed bruge FSC’s varemærker (f.eks. FSC-logoet) til markedsføring af FSC-mærkede produkter og kommunikation om brug af mærkede produkter som fx emballage. En varemærkelicens udstedes typisk til en butik eller webshop. Hvis du har spørgsmål eller brug for afklaring af, hvorvidt din organisation opfylder betingelserne for en FSC-varemærkelicens, er du altid velkommen til at kontakte os.

Certificeringsprocessen fra A-Z

Din organisation er kun få skridt fra at kunne promovere FSC-mærkede produkter med FSC’s varemærker. I kontakter blot FSC Danmark og beder om et ansøgningsskema, som I skal udfylde og returnere. Licenshavere betaler en årlig licenspris, og prisen afhænger af din virksomheds omsætning og behov for FSC-markedsføring.

Se hele vores guide til ansøgningsprocessen nedenfor.

Skriv gode tekster om FSC

FSC har to online portaler, hvor din organisation kan hente FSC-mærker, logoer og markedsføringsmaterialer.

Login til portalerne er det samme, og typisk udstedt til den ansvarlige for certifikatet eller FSC-licensen. Det kan dog også være udstedt til andre personer i din organisation. Brug funktionen til nulstilling af adgangskoden, hvis ikke du kan huske den. Har I et FSC-certifikat, så kontakt dit certificeringsorgan / gruppeadministrator, hvis du har brug for yderligere hjælp. Har I en varemærkelicens, så kontakt fsclogo@dk.fsc.org.