Bestyrelse

Ligesom resten af FSC organisationen har FSC Danmark en bestyrelse med repræsentanter for sociale, miljømæssige og økonomiske interessenter.

Her på siden kan du se, hvem de er, og hvorfor de har engageret sig i FSC og FSC Danmark

Du kan desuden læse referater af bestyrelsesmøder og andre organisatoriske dokumenter her.

FSC Danmarks bestyrelse repræsenterer mange interesser
Formand, Peter Kristensen

Peter K. Kristensen, Formand, Director, Head of Bioenergy Sustainability, Ørsted (økonomisk kammer)

"Bæredygtig træbaseret biomasse er afgørende for Danmarks grønne omstilling af energisektoren, da det sikrer, at kraftværkerne kan levere grøn fjernvarme og levere strøm i vindstille perioder. Men for at kunne opnå væsentlige CO2-besparelser sammenlignet med afbrænding af kul og gas skal biomassen være bæredygtig. I Ørsted stiller vi krav til, at den biomasse, vi anvender, er bæredygtig, og her er udbredelsen af FSC-certificering som dokumentation for bæredygtighed vigtig."

Mads Flinterup

Mads Flinterup, Næstformand, Klima- og biodiversitetschef, Hedeselskabet (socialt kammer)

"I Hedeselskabet arbejder vi for at benytte naturens ressourcer til gavn for samfundet. Over tid ændre samfundets behov sig. Der er fortsat et stort behov for bæredygtig produktion af træ som materiale til den grønne omstilling. Klima- og biodiversitetskrisen giver os samtidig et stort behov for at forstå og udvikle andre af skovenes økosystemtjenester. Skovene spiller en afgørende rolle i forhold til de naturbaserede løsninger, som skal implementeres for at vende udviklingen på klima- og biodiversitets siden."

Marie Sigvardt, Red Orangutangen

Marie Sigvardt, Programleder, Red Orangutangen (miljøkammer)

"I Orangutang Fonden arbejder vi for at bevare orangutangen og dens naturlige levesteder, Borneos regnskove. Omtrent 75% af den vilde orangutang bestand menes at leve udenfor beskyttede skovområder, hovedsageligt i produktionsskove. Hvis vi skal sikre artens overlevelse, er det derfor nødvendigt, at skabe nogle rammer for et bæredygtigt skovbrug, der sikrer, at både mennesker, dyr og skoven kan eksistere side om side. Vi ser FSC som et af de vigtige redskaber i dette arbejde og ønsker at bidrage til at udbrede kendskabet og øge efterspørgslen på FSC-certificerede produkter."

André Mildam

André Mildam, Rådgiver, Verdens Skove (miljøkammer)

"I en verden hvor naturressourcer er under pres, er det vores erfaring gennem mange års arbejde med beskyttelse af tropiske skove, at en af de mest langsigtede løsninger er ansvarlig forvaltning af skovområder mhp. brug af træ, Non Timber Forest Products (NTFP) og bevarelse af Ecosystem services. 

Hos Verdens Skove har vi været involveret i FSC Danmark siden begyndelsen netop ud fra den samme intention; at finde en balance der kan sikre arter, økosystem tjenester og de mennesker, der lever i og af skovene rundt omkring i verden. Jeg har arbejdet med FSC internationalt igennem de seneste 17 år, både med at etablere certificeringer, udvikle standarder og tilgange, der øger anvendeligheden af FSC-certificeringen uden at gå på kompromis med certificeringens kvalitet og effekt.

Verdens Skove har derfor haft fokus på de miljømæssige, de sociale og de økonomiske aspekter hos FSC. Vores primære interesser i Danmark ligger dog hos miljøet, hvorfor det er her, jeg vil fokusere mit arbejde som bestyrelsesmedlem."

Anders Kroman Liin

Anders Kroman Liin, Politisk konsulent, Dansk Erhverv (økonomisk kammer)

”Dansk Erhverv er hovedorganisation for handels- og servicevirksomheder i Danmark. Mærker og certifikater er alfa omega for vores medlemmer til at overholde regler, bidrage til opretholdelse af biodiversiteten samt bekæmpelse af skovforarmelse. Derfor påskønner Dansk Erhverv FSC Danmarks store indsats og værdi som mærket giver vores medlemmer.  

Det er yderst essentielt, at FSC Danmark bibeholder sin plads i front som et meget troværdigt og markedsrelevant mærke. Dansk Erhverv ønsker således at bidrage til at FSC fortsætter med at udvikle sig til et kommercielt tænkende bæredygtighedsmærke til gavn for virksomhedernes forretning og et styrket harmonisk forbrug af træ i det danske samfund.”

Sofie Arctander Plum

Sofie Arctander Plum, MBA – business developer & value creator, LEAF Packaging (økonomisk kammer)

"Certificering og cirkulær økonomi er afgørende ingredienser i kampen for at redde klodens biodiversitet og klimaudfordringer. FSC-organisationen er allerede et skarpt og stærkt organ, som i den kommende tid kan og skal skabe en endnu stærkere platform indenfor netop cirkulær økonomi og potentielt måske udvide eller i hvert fald udvikle certificeringen, så den understøtter biodiversitets- og klimaudfordringerne endnu mere end i dag. Kaskadeudnyttelsen af fibre, recycling af fibre og nye fibre skal udforskes og udfordres i den næste tid. En rejse jeg ser frem til at deltage i, som bestyrelsesmedlem af FSC Danmark."

Kristian Fribo, Bæredygtighedschef, STARK (økonomisk kammer)

Kristian Fribo, Bæredygtighedschef, STARK (økonomisk kammer)

"Som førende leverandør af byggematerialer til dansk byggeri har vi i STARK et ansvar for at være med til at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri. Det ansvar løfter vi bl.a. ved at hjælpe vores kunder med at eksekvere deres mål om salg/aflevering af bæredygtigt byggeri på en effektiv måde og med succes. Derudover, udbreder STARK kendskabet til certificerede produkter, gennem uddannelse af vores medarbejdere og ved at øge tilgængeligheden af bæredygtige byggematerialer. Vi følger nøje udviklingen i markedet, og vi arbejder kontinuerligt på at gøre det nemmere for dansk byggeri at vælge bæredygtige alternativer."

Katrine L

Katrine Lindegaard, Teamleder & ledelseskonsulent i 3f, Den Grønne Gruppe (socialt kammer)

”Mit perspektiv er at sikre sociale interesser, og at der er gode, ordentlige arbejdsvilkår for dem, der arbejder i skoven. Herudover har jeg fokus på, at driften af skov og produktionen af træ sikrer, at der fortsat kan leveres træ til træ- og møbelindustrien og i forbrugerkæden, som kommer fra en ansvarlig kilde. FSC-mærket er med til at sikre bæredygtighed i bred forstand, og det er vigtigt, at vi værner om troværdigheden af standarden og udbreder kendskab og efterspørgsel.”

Mere information

Samarbejde er udgangspunktet for FSC Danmarks arbejde

Hos FSC Danmark er vi intet uden vores medlemmer og partnere! Vi ved, at hvis vi gerne vil opnå en reel effekt i skovene på kloden gennem vores arbejde, skal vi arbejde sammen med andre. Derfor tager langt det meste af vores arbejde udgangspunkt i partnerskaber, fælles initiativer og netværk på tværs af virksomheder og organisationer.

Fokusområder

Vi arbejder hver dag på mange fronter for at udbrede kendskabet til FSC-mærket i Danmark og øge markedsandelen af FSC-certificerede produkter. Vi har en række fokusområder, hvor vi gennem projekter, netværk og oplysning sætter FSC og ansvarlig brug af verdens skove på dagsordenen. Vi arbejder bl. a. med den offentlige sektor, dansk skovbrug, NGO'er og alle brancher, der bruger træ, papir og andre skovbaserede materialer.

Træ

Tak for din interesse i at søge et job hos FSC Danmark!

Lige nu har vi ingen ledige stillinger.

 

 

Opdateret februar 2024.

Juridisk meddelelse

Ansvarlig for indholdet på dette websted:
FSC Danmark (Danish Council for Sustainable Forestry)

Juridisk repræsenteret af:
Direktør, Søren Dürr Grue

Registreret adresse:
Ryesgade 9B, 2. tv.
8000 Aarhus C

E-mail: hej@dk.fsc.org
CVR-nummer: 27 58 09 12

Klager tages seriøst inden for FSC-systemet

Intet certificeringssystem er perfekt, og vi tager klager og misbrug af FSC-varemærket meget alvorligt. Her på siden kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil indsende en klage eller rapportere misbrug af vores varemærker.

Har du brug for hjælp, så kontakt gerne FSC Danmark.

FSC Danmarks aktiviteter

På denne side finder du de væsentligste dokumenter og indslag fra FSC Danmarks foreningsaktiviteter såsom bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og årsmøder. Er der dokumenter, du ikke kan finde, eller er du interesseret i referater af bestyrelsesmøder fra tidligere år, så kontakt sekretariatet.

FSC Danmark arbejder for mere ansvarlig skovdrift

FSC Danmark er det officielle danske kontor for Forest Stewardship Council (FSC).

Vores fornemmeste rolle er at bidrage til, at flere skove i verden FSC-certificeres og drives mere ansvarligt. Det gør vi ved at øge efterspørgslen på FSC-certificerede produkter på tværs af alle brancher og gøre vores for, at FSC har værdi for erhvervslivet, lokalsamfund og skovene. 
 
Vi samarbejder med en bred vifte af interessenter, som omfatter virksomheder, miljøorganisationer, sociale organisationer, skovsektoren, det offentlige indkøb, uddannelsesinstitutioner og de danske forbrugere.