EUDR og FSC

På denne side finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om EU Deforestation Regulation (EUDR), og hvordan FSC-certificering kan hjælpe jer med at imødekomme en række af kravene i forordningen.

Svensk skov

Hvad er EUDR og hvad betyder det for jer som virksomhed?

EU Deforestation Regulation (EUDR) er en forordning udstedt af Europa-Kommissionen med det formål at begrænse skovrydning samt skovforringelse forårsaget af skov- og landbrugsaktiviteter over hele verden. 

Selvom forordningen udspringer af europæisk lovgivning, har den global effekt. Virksomheder, der placerer eller eksporterer de berørte produkter til eller fra EU-markedet, skal udføre due diligence for at bekræfte, at produkterne ikke stammer fra skovområder, der er blevet ryddet eller nedbrudt efter den 31. december 2020. Virksomheder skal også verificere, at disse produkter er i overensstemmelse med relevant lovgivning i produktionslandet, herunder respekt for menneskerettigheder og berørte oprindelige folks rettigheder. Det gøres igennem et due dilligence-system.

 1. Er mit produkt omfattet af EUDR?

  I følge EU-Kommissionen er den vigtigste årsag til skovrydning og skovforringelse udvidelsen af landbrugsjord, som er forbundet med produktionen af råvarer importeret til EU såsom soja, oksekød, palmeolie, træ, gummi, kakao og kaffe.

  Inden for hver vare definerer forordningen, hvilke produkter der er omfattet ud fra en liste over EU-toldkoder (find listen i forordningens bilag 1, nederst her). Listen omfatter desuden afledte produkter såsom læder, chokolade og møbler.

  Er bambus og rattan omfattet af EUDR?
  Nej.

  Er genanvendte materialer materialer omfattet af EUDR?
  Pre-consumer materialer er inkluderet i EUDR. Derfor skal virksomheder, som har pre-consumer-materiale i sin værdikæde udøve due dilligence herpå.

  Listen revideres allerede i 2026, hvor det må forventes, at flere produkter tilføjes. 

  Produkter omfattet af EUDR
 2. Hvornår træder EUDR i kraft?

  Den 29. juni 2023 trådte forordningen i kraft og erstattede dermed den daværende EU Timber Regulation (EUTR).

  Fra ikrafttrædelsen i juni 2023 har omfattede virksomheder indtil den 30. december 2024 til at leve op til alle krav udspecificeret i EUDR-forordningen.

  I løbet af 2025 begynder de kompetente myndigheder at foretage kontroller.

  Hvis varer er købt og har været en del af en virksomheds lagerbeholdning efter den 29. juni 2023, skal virksomheden leve op til EUDRinkl. kravet om geolokalisering. Alle omfattede varerikke indeholde materialer, der har bidraget til skovdegradering efter den 31. december 2020.

  Store og mellemstore virksomheder skal overholde EUDR fra den 30. december 2024, og mikro- og små virksomheder skal overholde EUDR fra den 30. juni 2025.

  Frem til 31. december 2027 gælder EUTR for træ og træprodukter produceret før 29. juni 2023 og markedsført fra 30. december 2024.

 3. Hvem er tilsynsmyndighed for EUDR i Danmark?

  Miljøstyrelsen er kompetent myndighed og har ansvaret for håndhævelse og vejledning af virksomheder omkring EUDR i Danmark. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 4. Hvad skal et due dilligence-system bestå af?

  Due-diligence kan praktiseres på mange måder afhængigt af commodities samt kompleksiteten af deres supply chains. Der er tre overordnede dele, som alle due diligence-systemer skal indeholde:
   

  1. Informationsindsamling
  2. Risikovurdering
  3. Risikominimering

  En virksomheds due diligence-system skal kunne bevise den kompetente myndighed, hvem der er ansvarlig, hvilke informationer man henter gennem sin supply chain, frekvensen af informationsindsamling, hvilke risici der er, samt eventuelle risici der skal mitigeres. Derudover skal al indsamlet dokumentation gemmes i fem år.
   

  Findes der due dilligence-skabeloner?
  Det forventes, at Europa-Kommissionen leverer deres landevurderinger i løbet af tredje kvartal 2024. Landevurderingerne har til formål at gøre det lettere for virksomheder at gennemskue, hvorvidt de skal udøve almindelig due diligence eller en forsimplet version.

  Vurderingerne 'Høj', 'Standard' og 'Lav' bliver de kategorier, som Europa-Kommissionen bruger. Lande der vurderes til at ligge i høj og standard risiko skal leve op til alle krav for due diligence, hvorimod lande vurderet til lav risiko kan nøjes med en forsimplet due diligence, hvor risikovurdering samt risikominimering ikke er inkluderet.

  Derudover har Preferred by Nature udarbejdet flere skabeloner samt et Due Diligence Toolkit, som kan bruges af virksomheder til at sætte deres eget system op.
   

  Findes der standarder for due dilligence-rapportering?

  Der er ikke fastsat en standard for rapportering af virksomheders due diligence, men der er stadig et krav om, at virksomheder skal udøve due diligence. Dog er formatet, et man som virksomhed selv bestemmer.

 5. Er der forskel på, om man sourcer fra henholdsvis Kina og Danmark ift. rapporteringskrav?

  Afrapportering/due diligence afgøres ud fra, hvorvidt det pågældende land, som man sourcer fra, er vurderet til at have høj, standard eller lav risiko. For lande med standard risiko er der krav om simplificeret due diligence. Derimod skal der udøves fuld due diligence for lande kategoriseret som højrisiko.

  Det er vigtigt, at virksomhederne har standardiserede krav de auditerer deres leverandører efter, samt at de kan dokumentere kontrollen af deres leverandørers due diligence-systemer.

Fra EUTR til EUDR

EUDR opgraderer og erstatter den daværende EU Timber Regulation, EUTR. Hvor EUTR kun omfattede lovligheden af træ, fokuserer EUDR på både oprindelsen af råvarer ift. bekæmpelse af skovrydning og skovforringelse - både ulovlig og lovlig - samt sociale krav og forhold, der inkluderer respekt for oprindelige folk.

Mange af elementerne i det eksisterende system for EUTR er overført til EUDR. Virksomheder der i forvejen lever op til EUTR er derfor godt på vej mod at overholde EUDR.

Varer, som er købt før den 29. juni 2023, og placeret på markedet frem til den 30. december 2024, skal fortsat leve op til kravene specificeret i EUTR. EUTR udfases endeligt fra den 31. december 2027, hvorefter alle varer, tidligere fortsat godkendt under EUTR, skal leve op til alle krav fra EUDR.  

 

Hvilken rolle spiller FSC?

Som en af de mest troværdige og robuste certificeringsordning globalt stiller FSC i forvejen strenge krav til bæredygtig skovforvaltning, hvorfor FSC-certificerede værdikæder er stærkt på linje med EUDR. F.eks. er sociale krav, der beskytter arbejdernes rettigheder, lokalsamfund og oprindelige folks rettigheder allerede en del af FSC-systemet.

For at hjælpe FSC-certificerede virksomheder og aktører i hele forsyningskæden bedst muligt med at leve op til EUDR-kravene og anden relevant skovbrugslovgivning i Europa og resten af verden, fortsætter FSC med at styrke sit system og udvikle nye teknologier.

Fra juni 2024 vil FSC EUDR Aligned levere et sæt integrerede værktøjer, som virksomheder gennem hele værdikæden kan bruge til at opfylde EUDR. Læs mere om hvordan FSC tilpasser sig EUDR.

Mere om EUDR og FSC

Læs mere og hold dig opdateret på FSC Internationals hjemmeside, hvor du også finder alle de seneste nyheder om FSC og EUDR. 

Kommende arrangementer

Launch event: FSC Aligned for EUDR  

FSC Regulatory Module, system wide changes & Risk Assessments  

FSC Risk Assessment Framework  

Webinarer

Se FSC Internationals webinar FSC & EUDR: One year to implementation
Se eller gense FSC Danmarks webinar EUDR– hvordan kommer man i mål?
 

Lyt til vores podcast

I FSC's podcast Forest for the Future dækker vi EUDR i flere episoder. Vi dækker hvad kravene er, hvordan vi kan bruge eksisterende værktøjer til at imødekomme dem og giver et globalt perspektiv på EUDR. Find og lyt til episoderne 57, 58, 59, 67 og 68 her

Spørgsmål?

Send dit spørgsmål til FSC's dedikerede mailadresse: eudr@fsc.org

Du er også velkommen til at kontakte FSC Danmark.