FSC Danmarks Årsdag og Generalforsamling

Til FSC Danmarks årsdag og generalforsamling samles en bred vifte af interessenter, der spænder fra NGO'er og fagforeninger til erhvervsorganisationer og virksomheder. Alle har til fælles, at de er engageret i ansvarlig brug af verdens skove, og til årsdagen mødes de til spændende diskussioner, indspark og netværk.

FSC Danmarks årsdag

Mødestedet for alle med interesse i ansvarligt drevne skove

FSC Danmarks årlige generalforsamling er øverste myndighed i organisationen. På generalforsamlingen sammensætter medlemmerne bestyrelsen og træffer de større strategiske beslutninger omkring FSC-sekretariatets daglige arbejde. Generalforsamlingen afholdes almindeligvis i begyndelsen af maj i kombination med årsdagen. Begge dele er åbne for alle virksomheder og organisationer, men kun medlemmer af FSC Danmark har stemmeret i forbindelse med generalforsamlingen. Informationer om dagsorden, bestyrelsesvalg og opstilling af forslag vil fremgå af denne side, når det er aktuelt.

FSC Danmarks årsdag 2022

Efter generalforsamlingen fortsætter vi med årsdagen. Her sætter FSC Danmark spot på et eller flere aktuelle emner i relation til ansvarlig skovdrift og bæredygtighed og gør plads til netværk og videndeling. Årsdagen har som formål at opdatere og inspirere vores medlemmer og interessenter, så de kan tage det næste ambitiøse skridt inden for bæredygtighed og FSC, når de kommer hjem. På dagen deltager organisationer og virksomheder med vidt forskellige interesser, men dog med et fælles ønske: at sikre, at verdens skove bruges ansvarligt. Til årsdagen møder man blandt andet regnskovs-NGO'en, brancheorganisationen, detailkæden, fagforeningen, fuglebeskyttelsesorganisationen, møbelproducenten og mange flere. 

Mere information

FSC Design Award 2019

FSC Design Award er en designkonkurrence, der udfordrer danske design- og arkitektstuderende til at tænke i nye baner og forene bæredygtighed med godt design i træ. Konkurrencen har været afholdt siden 2007.

FSC Designrejse 2016

Siden 2007 har FSC Danmark sendt designstuderende fra landets arkitekt- og designskoler til skovområder og træværksteder på fem forskellige kontinenter. De har oplevet, hvad det vil sige, at en skov er FSC-certificeret og samarbejdet med lokale værksteder om produktion af deres design.

Designing for Sustainability 2019

Designing for Sustainability er FSC Danmarks konference, der sætter fokus på 360 graders bæredygtighed. Konferencen samler danske virksomheder og organisationer, der er interesseret i bæredygtig udvikling, både når det gælder egen organisation og de leverandørkæder, de er en del af. Det er med andre ord en konference, der rækker langt ud over FSC og ansvarligt drevne skove.

FSC Danmark på byggerimesse

FSC Danmarks vigtigste årlige begivenheder er vores årsdag og generalforsamling. Herudover har vi siden 2007 afholdt designkonkurrencen FSC Design Award og sendt vinderne på FSC Designrejse ud i verden til FSC-certificerede skovområder. Sammen med konferencen Designing for Sustainability er det nøglearrangementer, som formår at samle nuværende og kommende beslutningstagere om bæredygtighed og ansvarligt drevne skove.