Uacceptabel adfærd

Over hele kloden er skove og de mennesker og dyr, der lever i dem, udfordret. Ulovlig skovhugst og skovrydning har ødelæggende indvirkninger på økosystemer, biodiversitet og lokalbefolkningers rettigheder. At være en del af FSC betyder, at man stræber efter det bedre: ikke bare at opnå et grønt flueben, men at tage del i et fælles engagement for at beskytte skovene for fremtidige generationer. Det er derfor, vi straks skrider til handling, hvis nogen med tilknytning til FSC er involveret i ødelæggende skovbrugsaktiviteter – også selvom det er udenfor de certificerede områder. Vores handling er først og fremmest at udelukke dem fra FSC-systemet, men derefter ser vi det også som vores opgave at holde dem ansvarlige og sørge for, at de retter op på den skade, de har forvoldt.

FSC accepterer ikke kontroversielle aktiviteter

Undersøgelser af kontroversielle aktiviteter i skove

Der er nogle typer af adfærd i skovene, som vi mener er så ødelæggende, at de ikke kan tolereres – heller ikke selvom forseelserne sker i skove, der ikke er FSC-certificerede. Alle FSC-certificerede virksomheder og skovejendomme har skrevet under på FSC's Policy for Association, som forpligter dem til ikke at være direkte eller indirekte involveret i kontroversielle aktiviteter.  
 
Vi udfører omfattende undersøgelser, når vi modtager troværdige påstande om, at en virksomhed eller organisation med tilknytning til FSC er involveret i destruktive og kontroversielle aktiviteter. Hvis vi i undersøgelsen kan konkludere, at de er ansvarlige for aktiviteterne, udelukkes virksomheden fra FSC-ordningen. 
  
De følgende uacceptable aktiviteter betragter vi som uforenelige med vores mission om at beskytte skove for fremtidige generationer: 

  • Ulovlig skovhugst eller ulovlig handel med skovprodukter
  • Krænkelse af hævdvundne rettigheder og menneskerettigheder
  • Krænkelse af arbejdstagerrettigheder 
  • Ødelæggelse af høje bevaringsværdier i skove
  • Konvertering af naturligt skovdække
  • Brug af genetisk modificerede organismer i skove

Alle henvendelser, vi modtager, fra interessenter omkring uacceptabel aktivitet, følger den samme stringente proces, hvor det vurderes, om der er hold i beskyldningen. En virksomhed eller organisation holdes kun ansvarlig og bliver mødt med krav om handling, hvis de troværdige påstande fra klageren kan bekræftes af vores uafhængige undersøgelsespanel. Vi tager alle undersøgelser eller eventuelle efterfølgende handlinger meget alvorligt. 
 
Læs tidligere undersøgelser og deres udfald her.

Bod og bedring 

Efter at en organisation er blevet udelukket fra FSC-ordningen, og de viser reelt engagement i forandring, bringer vi dem sammen med dem, der er blevet ramt af de destruktive aktiviteter. Gennem omfattende samarbejde og en medieret konsultationsproces finder vi ud af, hvordan der kan gøres bod den forvoldte skade og sikre, at det ikke sker igen. 

Organisationer, der forpligter sig til denne stringente proces og implementerer forandring – fra at genoprette forringede habitater og løse samfundskonflikter til at styrke due diligence og procedurer for samfundsengagement – bydes velkommen tilbage i FSC-ordningen. Indtil videre har to organisationer været igennem denne proces og leveret varig positiv effekt på de områder, hvor de arbejder. 

Indtil 2021 har hver proces for udelukkelse af FSC-systemet samt genoptagelse, bod og bevis for bedring været håndholdt og forskellig. FSC ønsker at udvikle en standardiseret proces, når vi skal håndtere sager om miljømæssige og sociale skader, der er opstået efter uacceptable aktiviteter. Dette ønske kommer dels for at sikre, at alle virksomheder og organisationer behandles ens og dels for at skabe større gennemsigtighed for alle involverede parter – også dem, der har lidt under skaden – hvilken proces, de kan forvente og hvornår de vil blive inddraget og hørt.

FSC tester derfor en ny model for processen for bod og bedring. Målet med processen er at finde en måde, hvor virksomheden eller organisationen gør bod og ultimativt kan genoptages i FSC systemet. Hvad der skal til, før en virksomhed kan genoptages i FSC-systemet, vil være dybt afhængigt af omfanget og naturen af de verificerede uacceptable aktiviteter og omfanget af skader, de har forvoldt på natur, dyr og mennesker. Men processen og de overordnede krav for at kunne komme tilbage ind i FSC systemet er de samme på tværs af alle sager.

Mere information

Innovation i FSC

FSC var en pioner indenfor skovcertificering for årtier siden. Vi var de første, som lancerede standarder for skovcertificering. Vi var de første, som indførte krav om sporbarhedscertificering, og vi var de første, som udviklede en måde til at verificere økosystemtjenester, så skovejere fik en yderligere økonomisk grund til at igangsætte yderligere tiltag inden for ansvarlig skovdrift.

Stærke supply chains er vigtig for FSC

FSC giver virksomheder og organisationer over hele kloden sikkerhed for, at de skovbaserede produkter, de køber og sælger, stammer fra veldrevne skove og andre ansvarlige kilder. Hos FSC sætter vi derfor stærke troværdige supply chains i centrum – fra skov til hylden i supermarkedet. Derfor er transparens og simplificering topprioriteter hos os.

Klager tages seriøst inden for FSC-systemet

Hvad vi gør, når tingene går galt i FSC-ordningen? FSC er den skovcertificeringsordning i verden med den højeste troværdighed og tillid, og vi tager vores integritet alvorligt. Da intet system er perfekt, skrider vi til handling, når et problem opdages eller rapporteres.
  
Når vi modtager klager fra interessenter, tager vi dem meget alvorligt, uanset om det drejer sig om certificerede virksomheder og skove, beslutninger truffet i forbindelse med certificeringer eller alle andre elementer i FSC- systemet. Vores team er forpligtet til at sørge for, at du får dit problem hørt af de rigtige mennesker hurtigst muligt og grundigt.

Læs mere om klager og varemærkemisbrug.

Et stærkt FSC for fremtiden

FSC er den certificeringsordning i verden, som forbrugere og virksomheder har mest tillid til. Det er vi, fordi vi tager vores integritet og kvaliteten i vores løsninger meget seriøst. Hvis vi gerne vil blive ved med at nyde den tillid, skal vi blive ved med at udvikle nye løsninger og bruge den nyeste teknologi til at gøre certificering nemmere, mere sikker og billigere. Men vi skal også arbejde hårdt og fokuseret på, at vores mærke ikke misbruges, og at man nemt kan klage og blive taget seriøst, hvis man oplever ting, der er, som de ikke bør være. Har du spørgsmål eller feedback til emnet, så kontakt os gerne.