Internationalt medlemskab

Flere og flere medlemmer af FSC Danmark bliver medlem af FSC International for at indflydelse de store strategiske beslutninger i FSC-systemet og blive en del af et internationalt netværk.

Vær en del af et globalt fællesskab

Bliv medlem af FSC International

Din organisation eller virksomhed har mulighed for at udvide dit danske FSC-medlemskab med et internationalt medlemskab. På den måde bliver du en del af det internationale netværk, der bl.a. mødes til europæiske medlemsmøder og til vores internationale generalforsamlinger, hvor de større strategiske beslutninger omkring FSC forhandles og tages.

Medlemmer af FSC Danmark, som også er medlem af FSC International:

  • BAT-Kartellet
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • HOFOR A/S
  • Keflico A/S
  • Masai Clothing Company ApS
  • Preferred by Nature – Denmark
  • VELUX A/S
  • Verdens Skove
  • Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
  • WWF Verdensnaturfonden

Skriv til Søren Dürr Grue på s.grue@dk.fsc.org eller 21 69 41 45 for en snak om internationalt medlemskab.

Interesseret i mere information om internationalt medlemskab?

FSC Internationals hjemmeside kan du læse mere om international medlemskab, og hvordan din virksomhed eller organisation bliver medlem.

Mere information

Netværk

FSC Danmark er en aktiv non-profit medlemsorganisation, som bygger på et stærkt netværk. Vores medlemmer tæller anerkendte NGO’er og et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Sammen arbejder vi på at fremme FSC-mærket og bidrage til mere ansvarlig brug af klodens skove.

Medlemskab er ikke det samme som en certificering

Medlemskab og certificering eller en varemærkelicens er ikke det samme. Men mange organisationer vælger frivilligt at blive medlem af FSC Danmark som et vigtigt supplement til deres certificering eller licens.