FSC-licensaftale

Virksomheder med eget FSC-certifikat (individuel FSC-certificering), der ansøger om ny eller fornyet certificering, skal underskrive en ny TLA (version 6) fra den 20. januar 2022 via platformen FSC Connect. TLA refererer til licensaftalen for FSC-certificeringsordningen, som også almindeligvis kaldes Varemærkelicensaftalen (Trademark License Agreement).

Skriv gode tekster om FSC

Introduktion

TLA’en er et juridisk dokument, der regulerer forholdet mellem FSC og den certificerede virksomhed og giver ret til at bruge FSC-varemærkerne til både produktmærkning og markedsføring. De specifikke regler for virksomhedernes brug af FSC-varemærker er beskrevet i FSC-STD-50-001.

Nedenfor kan du se, hvordan du underskriver licensaftalen og svar andre spørgsmål.

Vil du se en udvidet guide med tilhørende screenshots, så klik her.

Oplever du problemer med FSC Connect, skriv en mail engelsk til connect@fsc.org.

Vedledning til underskrivelse af licensaftale

step
01

Gå til connect.fsc.org og klik på "Sign In".

step
02

Brug din e-mailadresse og adgangskode til at logge ind på din FSC-konto.

Ved du ikke, hvilken e-mail og adgangskode du skal bruge?

Din organisations certificeringsorgan har sendt en invitationsmail til jeres primære FSC-kontaktperson. I mailen er der et link til at aktivere jeres profil på FSC Connect. 

Når jeres profil er aktiveret, kan I fortsætte. 

 

step
03

Efter at have logget ind vil du se din private side som certifikatindehaver. Klik på "TLA-login" eller vælg "FSC Certification Portal" fra værktøjslinjen.

step
04

Læs "Vilkår og betingelser" og accepter dem ved at sætte kryds i boksen. Klik på "Fortsæt".

step
05

Efter at have accepteret "Vilkår og betingelser", vil du blive videresendt til siden "Samtykke". Giv samtykke ved at markere "Ja" for de følgende 4 udsagn og trykke på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden.

(Hvis dit svar er "Nej", henvises der til næste trin.)

step
06

Hvis dit svar er "Nej" til nogle af erklæringerne på samtykkesiden, bedes du angive en generisk e-mailadresse eller e-mailadresse på kontaktpersonen for din virksomhed og trykke på knappen "Jeg accepterer" nederst for at fortsætte.

step
07

Du er nået til Certification Portal som certifikatindehaver. Klik på "Start TLA" for at starte den nye TLA i 3 trin.

step
08

Bekræft felterne "Licenskode" og "Certifikattype". Klik på "Start" for at fortsætte.

step
09

Trin 1: Vælg din virksomheds foretrukne sprog til TLA’en og klik på "Næste".

step
10

Trin 2: Bekræft virksomhedens juridiske navn. Udfyld virksomhedsoplysningerne og klik på "Næste".

step
11

Trin 3: Vælg juridisk repræsentant (vælg et af de tre tilfælde: "Jeg er den juridiske repræsentant", "Vælg blandt firmaets kontakter" eller "Opret ny konto til juridisk repræsentant"), og klik derefter på "Forhåndsvisning".

step
12

Gennemgå oplysningerne. Hvis oplysningerne er korrekte, skal du klikke på "Udfør" for at starte TLA’en. Hvis ikke, skal du klikke på "Forrige" for at ændre oplysningerne.

step
13

Du har initieret TLA’en. Den udpegede juridiske repræsentant vil nu modtage en e-mail. Gå til den juridiske repræsentants postkasse og klik på linket for at underskrive TLA'en via DocuSign®.

step
14

Læs "Oplysninger om elektronisk registrering og signatur" og sæt kryds i boksen for at få adgang til dokumentet. Klik på "Fortsæt".

step
15

Læs dokumentet omhyggeligt; efter at have læst det klikker du på "Start" i øverste venstre hjørne af dokumentet. Det vil føre dig til feltet "Sign".

step
16

Klik på "Sign" for at oprette din signatur. (Af systemet vises dit navn i håndskrift som et signaturforslag.)

Når du har underskrevet alle de krævede felter, skal du klikke på "Udfør" i øverste højre hjørne af dokumentet.

step
17

Du er nu færdig med at underskrive. Klik på "Fortsæt" for at modtage en kopi af dette dokument pr. e-mail. (Du kan også downloade eller udskrive ved hjælp af ikonerne ovenfor. Se skærmbilledet for detaljer.)

Du kan også få adgang til din signerede TLA via din Certification Portal-konto.
 

step
18

Tak fordi du underskrev TLA. Du er nu færdig!

FAQ om FSC-licensaftale

 1. Hvad står TLA for?

  TLA refererer til licensaftalen for FSC-certificeringsordningen, som også almindeligvis kaldes Varemærkelicensaftalen (Trademark License Agreement (TLA)).

 2. Hvad er TLA’en?

  TLA’en er et juridisk dokument (kontrakt), som regulerer forholdet mellem FSC og den organisation, der har en FSC-certificering eller ansøger om certificering. TLA’en er den aftale, hvorved FSC giver organisationen ret til at bruge FSC-varemærkerne. TLA'en indeholder også rettigheder og forpligtelser gældende for FSC og den organisation, der har eller ansøger om en FSC-certificering.

 3. Hvad er FSC-varemærker?

  FSC-varemærkerne består af tre varemærker (FSC-initialerne, navnet Forest Stewardship Council og FSC-flueben-og-træ-logoet) og to varemærker (de to versioner af Forest-For-All-Forever-mærkerne). Alle FSC-varemærker ejes af FSC, er registreret i mere end 110 lande og er inkluderet i TLA’en. Flere oplysninger om FSC-varemærkerne er tilgængelige her.

 4. Hvorfor udgiver FSC en ny TLA (version 6)?

  FSC reviderer regelmæssigt sin TLA for at overholde de seneste lovkrav og for at sikre, at FSC-certificeringsordningens integritet og troværdighed er beskyttet.

 5. Er den nye TLA (version 6) tilgængelig på mit sprog?

  Den nye TLA er tilgængelig på 18 sprog: Engelsk, tjekkisk, tysk, spansk, fransk, italiensk, japansk, hollandsk, polsk, portugisisk (Brasilien), portugisisk (Portugal), russisk, kinesisk, bulgarsk, tyrkisk, rumænsk, koreansk og kroatisk. TLA’en kan fås i en tosproget version (engelsk-andet sprog), men den engelske version styrer aftalen.
   

 6. Hvad er FSC Connect?

  FSC Connect er en såkaldt hub-portal, hvor din organisation kan få adgang til forskellige FSC-portaler, herunder FSC Certification Portal.
   

 7. Hvad er FSC Certification Portal?

  FSC Certification Portal muliggør kommunikation mellem FSC og FSC-certifikatindehavere (også kaldet licenstagere) om certificeringskravene og administrationen af TLA’en, herunder dens elektroniske signatur.

 8. Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har svært ved at få adgang til FSC Connect eller FSC Certification Portal?

  Hvis du har problemer i forbindelse med FSC Connect eller FSC Certification Portal, kan du skrive en e-mail til connect@fsc.org.
   

 9. Hvad er dækket af licensen til at bruge FSC-varemærkerne?

  TLA’en giver ret til at bruge FSC-varemærkerne (de såkaldte "tildelte rettigheder") til både produktmærkning og markedsføring. De specifikke regler for certifikatindehaveres brug af FSC-varemærker er beskrevet i FSC-STD-50-001.

 10. Hvad er en certifikatindehaver?

  En certifikatindehaver er en organisation, der har en FSC-certificering.

 11. Hvad er de tildelte rettigheder?

  De tildelte rettigheder er rettighederne til at bruge FSC-varemærkerne til både produktmærkning og markedsføring.
   

 12. Kan min organisation begynde at bruge FSC-varemærkerne, når TLA'en er underskrevet?

  TLA-underskriften giver ikke din organisation tilladelse til at bruge FSC-varemærkerne med det samme. Enhver brug af FSC-varemærkerne skal først godkendes af dit certificeringsorgan. Brugen af FSC-logoet uden forudgående godkendelse fra certificeringsorganet betragtes som et brud på certificeringskravene. Derudover skal enhver brug af FSC-varemærkerne overholde kravene i FSC-STD-50-001.

 13. Hvor kan jeg tjekke TLA’ens status?

  TLA’ens status (gyldig, suspenderet eller afsluttet) kan findes ved hjælp af FSC's Public Search-funktion, der er tilgængelig på FSC's hjemmeside her.

 14. Hvilke nye funktioner har FSC introduceret i den nye TLA?

  TLA’en introducerer adskillige nye funktioner, som bredt kan kategoriseres som følger:

  Modernisering: Den nye TLA vil blive underskrevet elektronisk via en ny FSC Certification Portal, og den fysiske underskrift af en papirkopi vil blive udfaset. FSC Certification Portal vil også blive brugt af FSC til at kommunikere revisioner af certificeringskravene. På denne måde kan certifikatindehaveren modtage opdateringer om certificeringskrav både fra sit certificeringsorgan og fra FSC direkte. Takket være denne modernisering vil flere administrative trin ikke længere være nødvendige. Denne nye løsning vil også reducere brugen af papir.

  Integritet og troværdighed: Den nye TLA indeholder nye regler, der forbedrer FSC’s evne til at afsløre og blokere organisationer, der sælger ikke-certificerede produkter under falske påstande om at være FSC-certificerede. FSC vil også pålægge organisationer, der fremsætter falske påstande, en bødestraf.

  Overholdelse: Den nye TLA inkorporerer nye lovkrav, herunder den såkaldte GDPR, den europæiske lovgivning om databeskyttelse.
   

 15. Hvor kan jeg finde certificeringskravene nævnt i TLA’en?

  Alle certificeringskravene nævnt i TLA’en er tilgængelige her på FSC's hjemmeside.

 16. Hvad er suspension af de tildelte rettigheder?

  Suspension af de tildelte rettigheder sætter en TLA-tildelt organisations ret til at bruge FSC-varemærkerne i bero. Suspensionen af de tildelte rettigheder besluttes af FSC, når organisationen ikke overholder TLA-bestemmelserne, for eksempel når den overtræder certificeringskravene, begår varemærkekrænkelser, fremsætter falske påstande eller er genstand for en undersøgelse for overtrædelse af retningslinjerne for tilknytning til FSC.
   

 17. Hvilke virkninger har suspensionen af de tildelte rettigheder?

  Under suspensionen af de tildelte rettigheder er organisationen ikke berettiget til at bruge FSC-varemærkerne til mærkning på produktet og til markedsføring. Det betyder, at organisationen under suspensionen ikke kan udstede fakturaer med FSC-krav eller sælge produkter, der bærer FSC-varemærkerne. Suspensionen af de tildelte rettigheder påvirker ikke de øvrige rettigheder og forpligtelser i henhold til TLA.

 18. Hvad sker der, når en organisation blokeres af FSC?

  Blokeringen af en organisation, der har en FSC-certificering, besluttes af FSC som reaktion på falske påstande og forhindrer organisationen i at udføre aktiviteter eller processer, der er omfattet af deres certificering (f.eks. behandling, mærkning, opbevaring eller transport). En organisation, der er blokeret, kan ikke gencertificeres af det samme eller et andet certificeringsorgan i en afgrænset periode. Flere oplysninger om blokering kan findes i ADVICE-40-004-18.

 19. Hvad er forskellen mellem suspension og blokering?

  En suspension gælder kun for de tildelte rettigheder og påvirker rettighederne for en organisation, der har en TLA, til at bruge FSC-varemærkerne. Blokeringen af en organisation, der har en TLA, besluttes af FSC som reaktion på falske påstande og forhindrer organisationen i at udføre aktiviteter eller processer, der er inkluderet i deres certificering (f.eks. læsning, behandling, mærkning, opbevaring eller transport).

 20. Hvad er falske påstande?

  Falske påstande henviser til, at ikke-certificerede produkter sælges under påstand om, at de er certificerede. En falsk påstand kan være en påstand fremsat i salgsdokumenter (fysiske eller elektroniske) eller brugen af FSC-varemærkerne enten på produkter eller i forbindelse med projekter, der ikke er berettigede til at blive hævdede, mærkede og/eller promoverede som værende FSC-certificerede eller FSC-kontrolleret træ.

 21. Hvilken form for falske påstande kan føre til blokering af min organisation?

  En organisation vil blive blokeret, hvis FSC finder, at den har fremsat bevidste falske påstande, dvs. falske påstande fremsat med viden om deres konsekvenser. Organisationen vil også blive blokeret, hvis den har fremsat mere end to uagtsomme falske påstande inden for en periode på 5 år. FSC og/eller certificeringsorganer udsteder altid en anmodning om korrigerende handling som reaktion på falske påstande. Flere oplysninger om falske påstande kan findes i ADVICE-40-004-18.

 22. Kan min organisation straffes for falske påstande, der er fremsat uagtsomt?

  Hvis FSC eller et certificeringsorgan konstaterer, at en organisation har fremsat falske påstande uagtsomt, vil der blive udstedt en anmodning om korrigerende handling, og din organisation skal så tage skridt til at fjerne eller rette de falske krav. Organisationen vil kun blive sanktioneret med en blokering, hvis den har fremsat mere end to uagtsomme falske påstande inden for en periode på 5 år. Flere oplysninger om falske påstande kan findes i ADVICE-40-004-18.

 23. Hvordan kan suspensionen ophæves?

  Suspensionen af de tildelte rettigheder kan ophæves, når den suspenderede organisation overholder FSC-certificeringskravene og implementerer den korrigerende handling, som FSC og/eller deres certificeringsorgan har anmodet om.

 24. Hvordan kan blokeringen ophæves?

  Blokeringen af organisationen kan ophæves, når organisationen har betalt bødestraffen og har implementeret de korrigerende handlinger, som FSC og/eller deres certificeringsorgan har anmodet om.
   

 25. Hvor stor er bødestraffen?

  Bødestraffen beregnes under hensyntagen til varigheden af den falske påstand, alvoren af den falske påstand og den økonomiske kapacitet i den organisation, der fremsætter en falsk påstand. Dette sikrer, at bødestraffen er rimelig og afspejler den alvor og de skader, der er påført FSC-certificeringsordningen. Metoden, der bruges til at beregne bødestraffen, kan findes i FSC-PRO-10-003. Hvem kan jeg kontakte, hvis min organisation har spørgsmål vedrørende indholdet af TLA’en? Hvis du har spørgsmål vedrørende indholdet i TLA’en, kan du skrive en e-mail til licensing@fsc.org.

 26. Hvorfor skal en organisation underskrive en TLA?

  En organisation skal underskrive en TLA for at blive tilknyttet FSC og dens missioner. En TLA er også nødvendig for at bruge FSC-varemærkerne til mærkning på produktet eller til promovering af certificerede produkter.
   

 27. Hvordan kan en organisation underskrive en ny TLA?

  FSC har ændret den måde, en TLA underskrives på, ved at introducere FSC Certification Portal. For at underskrive den nye TLA bliver organisationen inviteret af FSC eller dets certificeringsorgan til at oprette en profil på FSC Connect. Fra FSC Connect-kontoen kan organisationen få adgang til FSC Certification Portal, hvor specifikke oplysninger, såsom navnet på den juridiske repræsentant, der skal underskrive TLA’en, skal angives. Når organisationens profil er oprettet, modtager organisationen en e-mailinvitation til at underskrive TLA’en elektronisk med DocuSign®.
   

 28. Hvem kan underskrive TLA’en?

  TLA’en kan kun underskrives af en behørigt autoriseret person. Dette kan være organisationens juridiske repræsentant eller en anden person, der er autoriseret til at underskrive TLA’en. Efter organisationens underskrift vil FSC kontrasignere TLA'en via DocuSign®.

 29. Hvad er DocuSign®?

  DocuSign er en online-platform, der giver modtagere mulighed for elektronisk at gennemgå og digitalt underskrive dokumenter. For flere oplysninger om DocuSign henvises der til www.docusign.com.
   

 30. Hvad sker der med eksisterende TLA'er mellem en certifikatindehaver og FSC?

  Den nye TLA erstatter enhver eksisterende TLA. Enhver certificeret organisation skal fungere under den samme mekanisme og skal have den seneste version af TLA’en. Gamle versioner af TLA’en vil derfor blive opsagt frem mod 2022.
   

 31. Hvor lang tid har jeg til at underskrive TLA’en?

  Du kan underskrive TLA'en, efter at du har modtaget invitationen til elektronisk at underskrive TLA'en. Dette invitationslink (DocuSign®) er gyldigt i 90 dage, men det kan fornys.

 32. Min organisation har underskrevet en ny TLA. Hvor kan jeg finde den?

  Den underskrevne TLA kan findes i organisationens profil på FSC Certification Portal. Det kan tage op til 2 arbejdsdage, før din underskrevne TLA vises efter din underskrift, da FSC skal kontrasignere aftalen.

 33. Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har problemer med at underskrive min TLA via DocuSign®?

  Ved eventuelle problemer i forbindelse med den elektroniske signatur kan du skrive en e-mail til connect@fsc.org.

 34. Kan min organisation efter at have underskrevet TLA’en ignorere de nye certificeringskrav implementeret af FSC?

  Organisationer er certificerede, hvis de overholder FSC-certificeringskravene. Disse krav har udviklet sig over tid for at afspejle de tekniske, miljømæssige eller juridiske krav. Når FSC frigiver et nyt certificeringskrav, skal certificerede organisationer overholde det. Hvis en organisation ikke accepterer og overholder et nyt certificeringskrav, vil dens certificering ikke blive opretholdt.

 35. Offentliggør FSC min organisations kontaktoplysninger?

  FSC offentliggør kontaktoplysninger for certificerede organisationer på Public Search. Disse oplysninger offentliggøres, så virksomheder, handlende eller forbrugere kan kontakte certificerede organisationer.
   

 36. Hvis min TLA opsiges, kan jeg så underskrive en ny?

  Hvis din organisations TLA opsiges (enten efter din organisations egen beslutning eller efter en beslutning truffet af FSC), kan din organisation kun underskrive en ny, hvis den ikke er underlagt en blokering. Men hvis din organisation er underlagt en blokering, fordi den har fremsat falske påstande, vil din organisation først kunne underskrive en ny TLA, når blokeringen er ophævet.
   

 37. Er det muligt fysisk at underskrive en papirkopi af den nye TLA?

  Tilgængeligheden af FSC Certification Portal falder sammen med den nye TLA, da FSC sigter mod at udvikle et papirløst miljø til håndtering af TLA’en.

Mere information

Miljømærker i udbud

Med FSC-logoet sender din virksomhed et klart signal til kunder, medarbejdere og andre interessenter om, at I tager et aktivt ansvar for verdens skove. Og det er efterspurgt i markedet og samfundet generelt. Med FSC har I og jeres kunder et dokumenteret positivt bidrag til en række presserende dagsordener inden for bl.a. biodiversitet, FN's Verdensmål, afskovning og sociale forhold. Nedenfor kan du læse en række konkrete gode grunde til at bruge FSC-logoet gennem en certificering eller en varemærkelicens.

FSC-mærket tøj

FSC-certificerede virksomheder kan mærke deres FSC-produkter med FSC's produktmærke. Mærket kan sættes på selve produktet og/eller dets emballage. Retningslinjerne for FSC-mærkning er beskrevet i varemærkestandarden for certificerede virksomheder. På denne side finder du de væsentligste regler og inspiration til brug af FSC-mærket på produkter. Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

FSC-logoet

Varemærkereglerne for virksomheder med en varemærkelicens er beskrevet i ”FSC® Varemærkeguide til ikke-certificerede virksomheder”, som du finder nedste på denne side.

På denne side finder du de væsentligste regler og inspiration til FSC-varemærkebrug. Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til varemærkereglerne.

Husk at få godkendt jeres brug af FSC-varemærker

Din organisations brug af FSC-varemærker skal godkendes, inden materialer/tekster offentliggøres / produceres. Læs mere om godkendelse, når det gælder FSC-certificerede virksomheders brug af FSC-varemærker nedenfor.

Er din virksomhed ikke certificeret, men har en FSC-varemærkelicens, så følg instrukserne her.

Miljømærker i udbud

FSC-certificerede virksomheder og virksomheder med en FSC-varemærkelicens må bruge FSC's velkendte varemærker i deres kommunikation og markedsføring. FSC-certificerede virksomheder må herudover bruge FSC's produktmærker på deres produkter / produkternes emballage. Via denne side kan du læse om, hvilke muligheder og regler, der er inden for FSC-varemærkebrug, og finde konkret vejledning og inspiration.