Varemærkelicens

Med en FSC-varemærkelicens kan din virksomhed bruge FSC’s varemærker (f.eks. FSC-logoet) til markedsføring af FSC-mærkede produkter og kommunikation om brug af mærkede produkter som fx emballage. En varemærkelicens udstedes typisk til en butik eller webshop. Hvis du har spørgsmål eller brug for afklaring af, hvorvidt din organisation opfylder betingelserne for en FSC-varemærkelicens, er du altid velkommen til at kontakte os.

Få en varemærkelicens

Kan min virksomhed få en licens?

Hvis din virksomhed sælger færdige FSC-certificerede produkter mærket med FSC's produktmærke og/eller anvender FSC-mærkede produkter internt, kan I få en FSC-varemærkelicens. 

Det er et krav, 

  • at produkterne købes direkte* fra en FSC-certificeret leverandør, der fakturerer produkterne som FSC til din virksomhed.
  • at din virksomhed ikke ændrer på de FSC-certificerede produkter (mærker, producerer, ompakker og lign.), da dette kræver FSC-CoC-certificering
  • at produkterne er synligt mærkede med et FSC-mærke

Din virksomhed/organisation kan også få en licens, hvis jeres formål er uddannelse, forskning, investering eller træning i FSC / konsulentarbejde.

* Undtagelser fra at købe direkte fra FSC-leverandører kan være ved køb af private label-produkter eller fra leverandører, som blot fylder ikke-træbaserede produkter i FSC-mærkede emballager uden at ændre emballagen. Kontakt FSC Danmark for en vurdering af jeres leverandørkæde.

Mere information

Certificeringsprocessen fra A-Z

Din organisation er kun få skridt fra at kunne promovere FSC-mærkede produkter med FSC’s varemærker. I kontakter blot FSC Danmark og beder om et ansøgningsskema, som I skal udfylde og returnere. Licenshavere betaler en årlig licenspris, og prisen afhænger af din virksomheds omsætning og behov for FSC-markedsføring.

Se hele vores guide til ansøgningsprocessen nedenfor.

FSC-logoet

Varemærkereglerne for virksomheder med en varemærkelicens er beskrevet i ”FSC® Varemærkeguide til ikke-certificerede virksomheder”, som du finder nedste på denne side.

På denne side finder du de væsentligste regler og inspiration til FSC-varemærkebrug. Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til varemærkereglerne.

Skriv gode tekster om FSC

FSC har to online portaler, hvor din organisation kan hente FSC-mærker, logoer og markedsføringsmaterialer.

Login til portalerne er det samme, og typisk udstedt til den ansvarlige for certifikatet eller FSC-licensen. Det kan dog også være udstedt til andre personer i din organisation. Brug funktionen til nulstilling af adgangskoden, hvis ikke du kan huske den. Har I et FSC-certifikat, så kontakt dit certificeringsorgan / gruppeadministrator, hvis du har brug for yderligere hjælp. Har I en varemærkelicens, så kontakt fsclogo@dk.fsc.org.

Høj tillid til FSC blandt forbrugerne

Undersøgelse viser høj tillid til FSC-mærket

  

FSC er verdens mest anerkendte og betroede skovcertificeringsordning, når det handler om at beskytte verdens skove ifølge en undersøgelse foretaget af GlobeScan (FSC Consumer Insights Report 2021). Den viser, at over 50 % af forbrugerne kender og har tillid til FSC-mærket. Undersøgelsen viser også, at 76 % altid vælger FSC-certificerede produkter frem for et ikke-certificeret produkt, og at 74 % vil anbefale FSC-certificerede produkter til venner og familie. FSC-mærket er forbrugernes pejlemærke til at vælge mere bæredygtigt og dermed tage del i den positive udvikling for verdens klode.

Undersøgelse viser høj tillid til FSC-mærket

 

Er produktet FSC-mærket og indkøbt som FSC-certificeret?

Jeres produkter kan promoveres med FSC-varemærker under en varemærkelicens, når nedenstående betingelser er opfyldt, og I ikke ændrer produkterne.

1: Vores direkte leverandør er certificeret
2: Produktet faktureres til os som FSC
3: Produktet er FSC-mærket

Det er et krav, at den virksomhed, I køber produktet af, er FSC-certificeret og certificeret til den produkttype og, hvis relevant, træart, som I køber. Det kan I tjekke ved at slå leverandøren op i FSC’s certifikatdatabase info.fsc.org. Undtagelser fra at købe direkte fra FSC-leverandører kan være ved køb af private label-produkter eller fra leverandører, som blot fylder ikke-træbaserede produkter i FSC-mærkede emballager uden at ændre emballagen. Kontakt FSC Danmark for en vurdering af jeres leverandørkæde.

Det er også et krav, at jeres direkte leverandør angiver sin FSC-certifikatkode (XX-CoC-000000) og FSC-claim (FSC 100%, FSC Mix eller FSC Recycled) for det certificerede produkt på fakturaen, som I modtager fra leverandøren.

Produktet skal være synligt mærket med et af FSC’s tre on-product mærker (FSC 100%, FSC Mix eller FSC Recycled) på produktet og/eller dets emballage. Mærket kan også sidde på produktets hangtag. De obligatoriske elementer i FSC on-product mærket er:

  • FSC-logo og varemærkesymbol
  • Labeltitel (100%, MIX eller RECYCLED)
  • FSC-licenskode (FSC®/TM C000000)
  • Produkttype (er oftest et krav)

FSC-webadresse og mærketekst er frivillige elementer.

Hvilke varemærker får vi adgang til?

FSC har fem beskyttede varemærker, som I med en licens kan bruge til at promovere salg eller brug af FSC-mærkede produkter i markedsførings- og kommunikationsmaterialer. Det kan eksempelvis være CSR-rapporter, hjemmesider, annoncer, webshops, sociale medier, pressemeddelelser, kataloger og instore-materialer. 


Varemærkerne er:
   •   FSC®-logoet
   •   Forkortelsen "FSC®
   •   "Navnet ”Forest Stewardship Council®
   •   Det fulde "Forests For All Forever"-mærke
   •   "Forests For All Forever"-mærket med tekst

En varemærkelicens giver ikke ret til at bruge FSC’s varemærker på handelsdokumenter (fx faktura) eller mærke produkter med egen licenskode - dette kræver en FSC-CoC-certificering.

FSC's fem varemærker

 

Hvorfor kræver FSC licens?

Det kræver ingen licens eller godkendelse at købe FSC-mærkede produkter og sælge dem til en slutkunde. FSC-varemærkelicensen er altså ingen salgslicens. Men vi kræver, at din virksomhed eller organisation får en licens, hvis I ønsker at bruge FSC's registrerede varemærker til at kommunikere og promovere om brug/salg af FSC-mærkede produkter. FSC er et internationalt brand med høj troværdighed. At en virksomhed er FSC-certificeret betyder ikke, at alle dens produkter er FSC-certificerede, da FSC ikke stiller dette som et krav for at blive certificeret. Men FSC kræver, at de certificerede virksomheder har processer, der sikrer, at FSC-mærkede produkter udelukkende er lavet af træ fra FSC-certificerede skove og/eller andre ansvarlige kilder. 

Gennem licenserne sikrer vi, at indkøbsdokumentation, markedsføring med FSC-varemærker og mærkning bliver kontrolleret, og at forhandlere har de rette kompetencer til at købe og sikre FSC-mærkede produkter. Med andre ord: at produkter, der promoveres som FSC, også er FSC-certificerede og -mærkede. På den måde værner vi om vores varemærker og hjælper danske forhandlere med at sikre korrekt etisk markedsføring i overensstemmelse med gældende markedsføringslovgivning og andre principper for etiske påstande i markedsføring. Licensprogrammet bidrager også til at finansiere de ressourcer, FSC Danmark bruger på at identificere, registrere og håndtere forkert brug og misbrug af FSC's varemærker på produkter og i markedsføring.

Dokumenter og vejledninger

FSC-varemærkeguide for ikke-certificerede virksomheder (DA)
PDF, Size: 7.92MB
FSC-varemærkeguide for ikke-certificerede virksomheder (EN)
PDF, Size: 5.17MB
Eksempler på FSC varemærkebrug for ikke-certificerede virksomheder (DA)
PDF, Size: 21.55MB
Skal I have en FSC-varemærkelicens.pdf
PDF, Size: 3.81MB
Faktaark for licenshavere.pdf
PDF, Size: 1.61MB
Trinvis guide til korrekt FSC-mærkning
PDF, Size: 2.21MB
GUIDE - HOW TO GET FSC®-LABELLED PRODUCTS
PDF, Size: 907.86KB
Guide til bestilling og køb af FSC-produkter
PDF, Size: 83.84KB
Guide to FSC certificate database (EN)
PDF, Size: 7.20MB
Guide til FSC-certifikatdatabase (DA)
PDF, Size: 7.20MB
Landevis oversigt over FSC’s varemærkeregistrering - april 2024 (EN)
XLSX, Size: 371.12KB

Procedurer og skabeloner

Nedenfor kan du downloade skabeloner til hovedprocedure for licens, interne indkøbsprocedurer samt eksterne leverandørkrav og -erklæringer. De kan kan hjælpe jer, som har en FSC-varemærkelicens, med at få etableret de nødvendige interne processer og gøre jeres leverandører opmærksomme på kravene omkring FSC-certificerede og -mærkede produkter. Alle dokumenterne er vejledende, og FSC Danmark påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af indholdet af dokumenterne eller andres brug af dem. Kontakt FSC Danmark, hvis du er i tvivl om, hvordan I kan bruge dem eller har spørgsmål.

Procedure template for buyers.docx
DOCX, Size: 74.35KB
Procedure template for buyers_short.docx
DOCX, Size: 70.70KB
Procedureskabelon for indkøbere.docx
DOCX, Size: 71.95KB
Procedureskabelon for indkøbere_kort.docx
DOCX, Size: 72.36KB
FSC Declaration_Template.docx
DOCX, Size: 900.82KB
FSC Erklaering_Skabelon.docx
DOCX, Size: 896.63KB
Leverandørinformation og -krav_skabelon.docx
DOCX, Size: 26.42KB
Supplier information and requirements_Template.docx
DOCX, Size: 25.72KB
Template_Supplier requirements for products and packaging or other secundary products of forest-based materials.docx
DOCX, Size: 27.87KB
Procedure for varemaerkebrug_skabelon.docx
DOCX, Size: 337.79KB