FSC-godkendte økosystemtjenester

Med FSC’s procedure for økosystemtjenester kan skovforvaltere dokumentere, hvordan deres forvaltningspraksis bevarer eller genopretter værdifulde økosystemtjenester i skoven. Hermed kan skovforvalterne lave anprisninger (claims) om de specifikke økosystemtjenester efter samme principper, som når de sælger deres træ som FSC 100%. Det giver en unik mulighed for at fortælle positive historier om skoven og tiltrække investorer, der gerne vil give økonomiske støtte til bevarelse af økosystemtjenester.

Kontakt FSC Danmark for mere info.

FSC Danmark
Vand er en vigtig økosystemtjeneste

7 trin til certificering af økosystemtjenester

FSC's Procedure for Økosystemtjenester (FSC-PRO-30-006) består af syv trin. Herigennem kan en skovejendom dokumentere sin positive effekt på økosystemtjenester, og efterfølgende skal dokumentationen verificeres af et FSC-godkendt certificeringsorgan, så skovejendommen kan kommunikere sin dokumenterede effekt.

 

Økosystemtjenester

 

step
01

Vælg de økosystemtjenester, du vil dokumentere en positiv effekt på

Hvilke økosystemtjenester beskytter vi?

Kulstof
Vand
Jord
Biodiversitet
Rekreative tjenester

step
02

Beskriv den valgte økosystemtjeneste

Nuværende og tidligere tilstand, modtagere, trusler osv.

step
03

Vælg en effekt og udarbejd en forandringsteori

Ønsker du at opretholde, bevare, genoprette eller forbedre økosystemtjenesterne? Hvilke forvaltningsaktiviteter, tror du, bidrager til dette?

Vælg den specifikke effekt fra bilag B i FSC’s procedure for økosystemtjenester og udarbejd en såkaldt forandringsteori: et skema, der forklarer, hvordan dine skovforvaltningsaktiviteter forventes at opnå den valgte effekt.

step
04

Beslut, hvad du skal måle for at dokumentere den valgte effekt

Hvilke resultater skal måles for at dokumentere opretholdelse, bevarelse, genoprettelse eller forbedring af økosystemtjenesterne?

Vælg en resultatindikator, f.eks. naturligt skovdække, andel af hjemmehørende arter osv.

step
05

Beslut, hvordan du vil måle den valgte effekt

Hvordan måler du indikatorer for økosystemtjenester? Med andre ord: hvilken metode skal du bruge?

Vælg en metode. Se forslag i FSC’s vejledning til dokumentation af effekter på økosystemtjenester (FSC-GUI-30-006), herunder FSC’s ”Forest Carbon Monitoring Tool”.

step
06

Mål indikatorerne og foretag en sammenligning

Mål og fastlæg, hvilken sammenligning du skal bruge til din måling.

Sammenlign med tidligere værdier, referencested eller troværdig beskrivelse af den naturlige tilstand.

step
07

Drag en konklusion baseret på din måling og sammenligningen for at se, om du med succes har påvist en positiv effekt

Resultater: Har du opretholdt, bevaret, genoprettet eller forbedret økosystemtjenesterne?

JA? Tillykke, når certificeringsorganet har verificeret din skovforvaltnings effekt, kan du lave anprisninger (claims) om økosystemtjenester efter samme principper, som når du sælger træ som FSC 100%.

NEJ? Gå tilbage til trin 3, og genovervej din forandringsteori. Det kan være nødvendigt, at du ændrer dine forvaltningsaktiviteter.

Interesseret i mere information?

På FSC Internationals hjemme kan du finde flere informationer om certificering af økosystemtjenester, konkrete eksempler og vejledning. Du kan f.eks. finde informationer om FSC's Forest Carbon Monitoring Tool, som kan hjælpe skovforvaltere med at beregne de mængder (tons) kulstof, der er lagret i deres skov. På denne side kan du se eksempler på, hvordan FSC’s koncept for certificering af økosystemtjenester er implementeret i FSC-certificerede skove over hele verden.

Standarder og dokumenter

Procedure for certificering af økosystemtjenester (FSC-PRO-30-006 V1-2 EN)
PDF, Size: 927.48KB
Guide vedr. Procedure for certificering af økosystemtjenester (FSC-GUI-30-006 V1-1 EN)
PDF, Size: 3.45MB

Mere information

FSC's krav til skovcertificering

FSC-certificerede skove over hele verden evalueres ud fra FSC's 10 internationale Principper og Kriterier for bæredygtig skovforvaltning og nationalt tilpassede standarder. I Danmark er det den danske FSC-skovstandard (FSC-STD-DNK-02-2018), som fastsætter kravene til FSC-skovcertificering.

Gruppecertificering er en god løsning for mindre skovejendomme

Det er muligt at blive FSC-certificereret gennem et gruppecertifikat, som en selvstændig virksomhed er ansvarlig for, og det vil for mange være det nemmeste. I dette tilfælde er det administratoren/lederen af certifikatet, der auditerer din skovejendom, og udsteder certifikatet, så du kan sælge dit træ som FSC 100% og dermed dokumentere bæredygtigt træ over for dine kunder.

Dokumenter din bæredygtige drift med FSC

Ønsker du som skovejer at sælge og markedsføre dit træ som FSC-certificeret skal du have FSC-skovcertificering - også kaldet ”FSC Forest Management (FM) certification” – hvormed du viser, at din skov lever op til FSC’s anerkendte principper for bæredygtig skovforvaltning.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til skovcertificering.