Den danske FSC-skovstandard

Den danske FSC-skovstandard udvikles i et samarbejde mellem skovejere, industrien, grønne organisationer og sociale organisationer med udgangspunkt i FSC’s internationale principper og kriterier for bæredygtig skovdrift. FSC’s skovstandard er med andre ord et bredt kompromis mellem økonomiske, miljømæssige og sociale interesser i skovbrug.

FSC-skovcertificering i Danmark

Bred arbejdsgruppe står bag FSC-standarden

Når FSC’s danske skovstandard revideres, nedsættes en arbejdsgruppe, der koordineres af en repræsentant fra FSC Danmark, og et konsultativt forum. Arbejdsgruppen udvikler og reviderer standarden, og det konsultative forum består af interessenter, som holdes særligt opdateret om processen, inddrages proaktivt og giver inputs undervejs. Der sendes minimum to udkast til en ny standard i bred offentlig høring blandt nøgleinteressenter. 

 

FSC-arbejdsgruppen 

Arbejdsgruppens arbejde er konsensusbaseret og opbygget efter FSC's trekammersystem. Det vil sige, at arbejdsgruppen består af et økonomisk kammer, et socialt kammer og et miljøkammer. Det er et krav, at der er minimum to medlemmer i hvert kammer i arbejdsgruppen, og der skal tilstræbes et ens antal medlemmer i hvert kammer (kan det ikke opnås, skal hvert kammer som minimum vægtes lige). Inden en revision opstarter, udarbejder arbejdsgruppen et ’Terms of Reference’, der indeholder de regler, som arbejdet foregår under. 

Den struktur og proces betyder, at alle indikatorer, bilag m.m. i den reviderede standard er udviklet af arbejdsgruppen i konsensus, og økonomiske, sociale og miljømæssige interesser er derfor vægtet lige. FSC-skovstandarden er altså ikke en standard, der alene skal sikre naturbeskyttelse, gode arbejdsvilkår eller øget produktion, men i stedet et kompromis mellem miljø-, sociale og økonomiske interesser. 

Mange interessenter med i udviklingen af FSC

 

Harmonisering via FSC's internationale principper, kriterier og indikatorer

Udviklingen af den danske FSC-skovstandard og andre nationale FSC-standarder tager udgangspunkt i FSC's internationale principper og kriterier for bæredygtig skovforvaltning. Herudover anvendes FSC's internationale generiske indikatorer, som bl.a. skal sikre harmonisering mellem de forskellige nationale FSC-skovstandarder, styrke FSC-standarders kvalitet og troværdighed og skabe en simplere godkendelsesproces, når standarder godkendes i FSC International.

Seneste arbejdsgruppe

Nedenfor kan du se, hvem der var med i arbejdsgruppen, der udarbejdede den anden og seneste version af den danske FSC-skovstandard og var repræsenteret i arbejdsgruppen ved standardens godkendelse. Du kan også se tidligere medlemmer af arbejdsgruppen og læse mere om det konsultative forum. FSC Danmark takker alle medlemmer af arbejdsgruppen for deres store arbejde og de ressourcer, de har lagt i arbejdet. En stor tak skal også lyde til alle andre bidragsydere såsom skovejere, skovfogeder og certificeringsorganer, der var med i skovtesten af standarden, samt eksperter og interessenter, der har givet inputs.

Arbejdsgruppe
Tidl. arbejdsgruppemedlemmer 
Konsultative forum 

Det økonomiske kammer 

 • Peter Kofod Kristensen (Ørsted og bestyrelsesmedlem i FSC Danmark) 
 • Niels Poul Dreyer (Privat skovejer) 
 • Per Lynge Jensen (Naturstyrelsen) 

Miljøkammeret 

 • Henrik Wejdling (Dansk Ornitologisk Forening) 
 • Nora Skjernaa Hansen (Danmarks Naturfredningsforening) 
 • Trine Skov Madsen (Verdens Skove) 

Det sociale kammer 

 • Sidse Buch (BAT-kartellet) 
 • Mads Flinterup (Danmarks Jægerforbund) 
 • Claus Danefeldt Clemmensen (Danske Skoventreprenører) 
 • Lea Holmberg (Naturstyrelsen) 
 • Mads Jakobsen (Naturstyrelsen) 
 • Kristian Kvist (Naturstyrelsen) 
 • Karsten Lund Platz (Dansk Jægerforbund) 
 • Christina Steen-beck (Danmarks Naturfredningsforening) 
 • Jakob Ryding (Verdens Skove) 
 • Camilla Vakgaard (BAT Kartellet) 
 • Flemming Grønsund (3F) 
 • Martin Briand Petersen (Hededanmark) 
 • Ditlev Berner, (Dansk Skovforening) 

Forud for enhver revision af den danske FSC-skovstandard, nedsætter FSC Danmark et konsultativt forum, som er åbent for alle. Formålet med det konsultative forum er at sikre, at alle interessenter har mulighed for at kommentere på udkast under revideringsprocessen og blive involveret proaktivt, selvom de ikke har mulighed for at deltage i selve arbejdsgruppen. Medlemmer af forummet bliver løbende orienteret og har mulighed for at sende kommentarer og forslag til arbejdsgruppen. 

 

Kort fortalt om den seneste revision 

I alt to udkast blev sendt i offentlig høring i forbindelse med udarbejdelsen af standarden for FSC-skovcertificering i Danmark (FSC-STD-DNK-02-2018). Her havde alle interessenter mulighed for at kommentere og give arbejdsgruppen feedback. Høringssvarene blev efter begge høringer diskuteret af arbejdsgruppen og indarbejdet i standarden i det omfang, der var konsensus om dem. Mellem den første og anden høring blev standardudkastet testet i skove - både i skove på næringsfattige og næringsrige jorder og store og små skove. Skovtesten gav inputs og feedback fra skovejere omkring certificeringskravene, som arbejdsgruppen så vidt muligt indarbejdede i det andet udkast og den endelige version af den reviderede standarden. Det endelige udkast til en ny dansk FSC-skovstandard blev først godkendt af FSC Danmarks bestyrelse og efter tilrettelser officielt godkendt hos FSC’s internationale "Policy and Standards Committee" i juni 2018. 

Du kan downloade alle opdateringer fra revisionsprocessen, inkl. udkast og høringssvar, herunder. Herudover kan du også downloade FSC's internationale principper og kriterier, internationale generiske indikatorer og den danske FSC-skovstandard. 

Opdatering 29. juni 2018: Den reviderede danske FSC-skovstandard er godkendt og offentliggjort.
PDF, Size: 581.82KB
Opdatering 20. december 2017: Processen med at udvikle den nye danske FSC-skovstandard er nu afsluttet og resultatet er sendt til godkendelse hos FSC International
PDF, Size: 517.52KB
Opdatering 4. juli 2017: FSC Danmark inviterer alle interessenter til at kommentere på det andet udkast af den reviderede FSC-skovstandard
PDF, Size: 556.49KB
Opdatering 1. marts 2017: FSC Danmark og arbejdsgruppen takker for de mange høringssvar på det første udkast af den reviderede FSC-skovstandard
PDF, Size: 521.15KB
Opdatering 14. december 2016: Et udkast til en revideret dansk FSC-skovstandard er nu i offentlig høring. Høringen løber i perioden 14. december 2016-14.februar 2017
PDF, Size: 543.45KB
Opdatering 14. november 2016: Et udkast til en revideret dansk FSC-skovstandard er nu næsten klar til offentlig høring
PDF, Size: 534.58KB
Opdatering 18. august 2015: Det første samlede udkast til en revideret standard behandles nu af arbejdsgruppen bag revisionsarbejdet
PDF, Size: 527.37KB
Opdatering 3. februar 2015: Standardfacilitator Sofie Tind Nielsen er tilbage, og den danske FSC-arbejdsgruppe genoptager revideringsarbejdet
PDF, Size: 507.87KB
Opdatering 24. september 2014: Offentliggørelsen af de endelige IGI'er (de internationale generiske indikatorer) er blevet udsat til marts 2015
PDF, Size: 548.25KB
Opdatering 7. juli 2014: Revideringen af den danske FSC-skovstandard er i fuld gang
PDF, Size: 524.67KB
Opdatering 25. februar 2014: Internationale Generiske Indikatorer (IGI)
PDF, Size: 528.15KB
Opdatering, 7. februar 2014: Netop nu er andet udkast til de Internationale Generiske Indikatorer til høring
PDF, Size: 526.63KB
Standard for FSC's Internationale Generiske Indikatorer (FSC-STD-60-004 V2-0) (EN)
PDF, Size: 1.32MB
Standard for FSC's internationale principper og kriterier for skovcertificering (FSC-STD-01-001 V5-2 EN)
PDF, Size: 8.61MB
Standard for FSC-skovcertificering i Danmark (FSC-STD-DNK-02-2018) (DA)
PDF, Size: 1.24MB

Mere information

FSC's krav til skovcertificering

FSC-certificerede skove over hele verden evalueres ud fra FSC's 10 internationale Principper og Kriterier for bæredygtig skovforvaltning og nationalt tilpassede standarder. I Danmark er det den danske FSC-skovstandard (FSC-STD-DNK-02-2018), som fastsætter kravene til FSC-skovcertificering.

Gruppecertificering er en god løsning for mindre skovejendomme

Det er muligt at blive FSC-certificereret gennem et gruppecertifikat, som en selvstændig virksomhed er ansvarlig for, og det vil for mange være det nemmeste. I dette tilfælde er det administratoren/lederen af certifikatet, der auditerer din skovejendom, og udsteder certifikatet, så du kan sælge dit træ som FSC 100% og dermed dokumentere bæredygtigt træ over for dine kunder.

Vand er en vigtig økosystemtjeneste

Med FSC’s procedure for økosystemtjenester kan skovforvaltere dokumentere, hvordan deres forvaltningspraksis bevarer eller genopretter værdifulde økosystemtjenester i skoven. Hermed kan skovforvalterne lave anprisninger (claims) om de specifikke økosystemtjenester efter samme principper, som når de sælger deres træ som FSC 100%. Det giver en unik mulighed for at fortælle positive historier om skoven og tiltrække investorer, der gerne vil give økonomiske støtte til bevarelse af økosystemtjenester.

Kontakt FSC Danmark for mere info.

Dokumenter din bæredygtige drift med FSC

Ønsker du som skovejer at sælge og markedsføre dit træ som FSC-certificeret skal du have FSC-skovcertificering - også kaldet ”FSC Forest Management (FM) certification” – hvormed du viser, at din skov lever op til FSC’s anerkendte principper for bæredygtig skovforvaltning.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til skovcertificering.